Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generel anæstesi med sevofluran (Sevorane®) og remifentanil (Ultiva®)

Formål

At sikre ensretning for anvendelsen af kombinationen af remifentanil og sevofluran, for derigennem at øge sikkerheden.

Beskrivelse

Ordination i henhold til "Standardanæstesi – anæstesiafsnit Frederikshavn og Standardanæstesi - anæstesiafsnit Hjørring."

Indledning af anæstesien

Propofol og remifentanil anvendes efter afdelingens retningslinier, Propofol-remifentanil (Ultiva)- anæstesi

 

I Region Nordjylland anvendes præparatet af sikkerhedsmæssige hensyn kun i koncentrationen 50 mikrogram/ml. Remifentanil (Ultiva®)anvendelse i Anæstesi og Intensivt regi

 

Når luftvejene er sikret med cuffet trakealtube, stoppes infusion af Propofol, og sevofluran-fordamperen sættes på 2-2½ % med low flow O2/air. Eventuelt kan gives en bolus sevofluran 8 % ved højt flow i cirka 30 sekunder. Der sigtes efter en sevofluran ET-koncentration på 1,5 %.

Infusionshastigheden af remifentanil reduceres til 0,25 mikrogram/kg/minut (0,3 ml/kg/time i.v).

Forud for start af kirurgi eller større stimulation gives bolus sevofluran 8 % i cirka 30 sekunder.

Vedligeholdelse af anæstesien

Sevofluran ET-koncentration fastholdes på minimum 1,5 % til beskyttelse mod awareness.

Bolus og højere ET-sevofluran ved behov. Ved kombination med epidural anæstesi eller anden blokade, kan infusionshastigheden af remifentanil ofte reduceres og om nødvendigt pauseres.

Afslutning af anæstesien

Revertering af eventuel neuromuskulær blokade efter afdelingens retningslinier.

Den postoperative smertebehandling sikres 20-30 minutter før patienten forventes vågen

Cirka 10 minutter før anæstesiens afslutning slukkes for infusion af remifentanil

Sevofluran-fordamperens indstilling reduceres til 1 % (fortsat low flow)

3-5 minutter før patienten ønskes vågen, lukkes for sevofluran-fordamperen og frisk gas flow øges til 8 liter/minut

De angivne doser af remifentanil (Ultiva®) og sevofluran (Sevorane®) er vejledende, bør generelt øges til børn og reduceres til ældre og svækkede patienter.

Postoperativ smertebehandling

Postoperativ smertebehandling skal være effektiv, før patienten vækkes, se afdelingens rammeordinationer - ”Patientbehandling i opvågningsafsnittet”.

Referencer

Katoh et al. Anesthesiology 1998; 88:642-50

Abbott Laboratories Produktresume.