Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af latent tuberkulose

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Patienter med mistanke om latent tuberkulose

 

Definition af begreber

Latent infektion defineres som en infektion med MT visende sig ved en prædefineret, positiv hudtest med tuberkulin (Mantoux) og/eller en positiv interferon-γ release assay (IGRA) test uden tegn på klinisk eller radiologisk aktiv sygdom. Latent TB kan blusse op og blive til aktiv TB-sygdom på et senere tidspunkt. Hos nyligt smittede er risikoen 5-10% i løbet af livet. Af disse vil 50% blive syge indenfor de første 2-3 år - evt. i direkte forlængelse af primærinfektionen. Risikoen for konvertering fra latent til aktiv tuberkulose er størst i barndom og ungdom

 

Præventiv antituberkuløs behandling eller behandling af latent TB-infektion

Præventiv antituberkuløs behandling anbefales til

  • • Nyligt TB-smittende personer (påvist ved positiv tuberkulintest eller IGRA) uden tegn på aktiv sygdom

  • • Personer med tegn på latent TB forud for behandlings-opstart med TNF-α-blokkere (Remicade®, Enbrel®, Humira®) iht. gældende retningslinier for TB-screening

  • • Før organtransplantation hos særlig udsatte patienter

 

Øvrige patienter, som IGRA/tuberkulintest positive tilbydes årlig kontrol med røntgen af thorax. Kontrollen kan også foregå i andre medicinske ambulatorier end Lungemedicinsk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital

 

Behandling

Vurdering af indikation for behandling af TB se bilag 1 ”Forløb for TB pt i Lungemed Afd_Behl latent TB”.

Behandlingen består af

Isoniazid/Pyridoxin 300 mg/60 mg x 1 i 6 måneder

  • • Hvis Isoniazid ikke tåles, eller indexpersonens bakterier er resistente overfor Isoniazid gives Rimactan 600 mg x 1 i 4 måneder

  • • Til børn gives tablet eller mikstur Isoniazid 15 mg/kg

 

Uvaccinerede patienter med positiv Mantoux og/eller patienter med positiv IGRA-test skal gennemføre minimum en måneds præventiv antituberkuløs behandling før opstart af TNF-α blokker.

Medicinen udleveres af Lungemedicinsk Afdeling og er omkostningsfri for patienten

 

Bivirkninger

Alle patienter oplyses forud for påbegyndelse af behandlingen om bivirkninger ved medicinen som er leverpåvirkning, træthed, ledsmerter og gastrit

 

Kontrolforløb

Alle patienter får kontrolleret levertal efter 14 dages behandling. Såfremt der ses stigning kontrolleres tallene efter yderligere 8 dage. Herfter kontrolleres levertal mdr.ligt i behandlingsforløbet.

Alle patienter skal have kontrolrøntgen efter 3 og 6 måneder.

Se i øvrigt bilag 2 ”Kontrol latent”

 

Anmeldelse

Patienter med latent tuberkulose skal IKKE anmeldes til Embedslægeinstitutionen og der skal heller ikke udfærdiges behandlingsskema. Medicinen ordineres i FMK

 

Referencer

Dansk Lungemedicinsk Selskab, Diagnostik af tuberkulose, 25.10.2009

Dansk Lungemedicinsk Selskab, Behandling af tuberkulose, 25.10.2009

Klaringsrapport nr. 12, 2000

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark - Et nationalt tuberkuloseprogram. Statens Seruminstitut 2010