Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Viral pneumoni hos børn – behandling på intensiv afdeling, NORD

Beskrivelse1

Baggrund1

Indikation for intensiv terapi1

Modtagelse af barnet1

Undersøgelser2

Behandling2

Respiratorbehandling3

Formål3

Definition af begreber3

Reference3

Beskrivelse

Baggrund

RS- og metapneumo-virus er de mest almindelige årsager til nedre luftvejsinfektion hos børn, omend andre vira også ses (f.eks. influenza- og adeno-virus).

Infektion i nedre luftveje giver anledning til ødem og sekret, hvilket medfører tilstopning af små luftveje. Konsekvenserne heraf kan være hyperinflation på grund af air trapping, men også tab af lungevolumen i form af atelektaser. Børn er generelt mere tilbøjelige til at udvikle atelektaser på grund af den stadig ufærdige udvikling af bronchioler og alveoler. FRC er tæt påi closing volume.

Ligeledes er luftvejsmodstanden hos børn i udgangspunktet øget.

Ovenstående medfører gas-udvekslingsproblemer i form af øget shunt og ventilation/perfusions misforhold. Desuden betydeligt øget respirationsarbejde og risiko for udtrætning af respirationsmuskulaturen.

Indikation for intensiv terapi

Overflytning til intensiv tager – fraset almindelig klinisk vurdering – også udgangspunkt i, hvorvidt risikofaktorer kan indicere tidligere overflytning. Herunder specielt

Lav alder – barn < 3 mdr.

Kompliceret neonatalt forløb, i særdeleshed ex-præmature med BPD

”Hjertebarn”

Kendt immundefekt

Vurdering med henblik på overflytning til ITA tager i øvrigt udgangspunkt i instruks: Samarbejdsaftale mellem pædiatrisk og anæstesiologisk afdeling om vurdering og visitation af kritisk syge børn

Modtagelse af barnet

Der vil i reglen fra stamafdelingens side være etableret intravenøs adgang. Hvis dette ikke er tilfældet etableres denne umiddelbart.

Afgørende er i øvrigt (som altid) vurdering af

Airway

Er barnets luftvej fri og ikke-obstrueret?

Breathing

Der påbegyndes umiddelbart monitorering af oxygenering

SpO2 < 86 % uden iltbehandling er et faresignal

Ligeledes påbegyndes umiddelbart iltbehandling

Tegn på øget respirationsarbejde observeres

Svære indtrækninger er et faresignal

Cirkulation

Almindelig vurdering af kredsløb – farver, hudtemperatur, kapilllær-respons

Børn med bronchiolit/pneumoni er ofte dehydrerede

Almindelig monitorering – scop, non-invasivt blodtryk

Hvis der er mistanke om svigtende kredsløb påbegyndes invasiv monitorering og stabilisering iht. instruks

Disability

Bevidsthedsniveau er en vigtig observation, idet sænket P-GCS er et faresignal, tydende på høj PaCO2

Undersøgelser

Hos de fleste børn der kræver overflytning til ITA vil der være indikation for

Røntgen af thorax – vær specielt opmærksom på infiltrater/atelektaser og tegn på hyperinflation

Hvis ikke allerede udført i stamafdeling sendes ”virussug” og ”sterilt larynxsug” til henholdsvis virus-undersøgelse og almindelig dyrkning via Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Blodprøver

Rutine 103 labka-profil

Der vil i reglen foreligge kapillær syre-base status fra stamafdeling. Ved kliniske faresignalerer og/eller kapillær-pH < 7,28 anlægges arteriekanyle med henblik på nøje monitorering af udvikling i tilstanden

Behandling

Behandlingen er udelukkende understøttende, idet der ikke findes anti-viral behandling med dokumenteret effekt i det akutte forløb

Iltbehandling

Gives via aktiv fugter til SpO2 >< 92 %

CPAP-behandling

Til børn < 6-12 mdr. påbegyndes CPAP-behandling via binasal airway og Servo i. Mindste PEEP-tryk 8 cm H2O. Behandlingen kan også påbegyndes ved hjælp af Bubble CPAP-systemet. Se CPAP behandling til børn

Til større børn som i højere grad mundrespirerer er anvendelse af maske formentlig nødvendig, omend anvendelse af nasal airway kan forsøges. Hvis der anvendes ”full-face”-maske tilkobles barnet Servo i, modus trykstøtteNIV modus. Trykstøtte indstilles til passende tidalvolumen

Respiratorbehandling – se særskilt instruks herfor.

Intubation (instruks) overvejes ved manglende klinisk/paraklinisk bedring på CPAP, påvirket AVPU etc.

Bronkodilatatorer anvendes ikke rutinemæssigt, dog kan man forsøge

Ventoline 0,075 mg/kg under nøje observation af barnet og herunder vurdering af, hvorvidt behandlingen medfører positivt klinisk effekt. I bekræftende fald kan behandlingen fortsættes

Inhalations- og/eller systemisk steroidbehandling har ikke dokumenteret effekt og bør ikke anvendes rutinemæssigt

Antibiotikabehandling påbegyndes på klinisk/paraklinisk mistanke

Der er ofte behov for at korrigere en af og til betydende dehydrering ved parenteral væskeindgift.

Korrektion af dehydrering skal altid foretages med væske, der er isotonisk i forhold til elektrolytindhold

Ved behov kan første dosis af rehydreringsvolumen gives som bolus isotonisk NaCl/Ringer Acetat 10 ml/kg, evt. gentaget

Det er vigtigt, at der hurtigst muligt etableres sufficient ernæring, ofte via ventrikelsonde. Se Enterale sonder til børn i intensivt regi

Barnet isoleres i henhold til gældende retningslinjer. Se Isolation på enestue 4.1.2

Respiratorbehandling

Hvis barnet ikke hurtigt stabiliserer sig bedres klinisk/paraklinisk på ovenstående, ved tiltagende påvirket AVPU etc. bør intubation og respiratorbehandling/invasiv ventilation overvejes.

Formål

At beskrive behandling og monitorering af børn med viral bronchiolit/pneumoni på intensiv afdeling

Definition af begreber

hMPV  Human Metapneumovirus

RSV  Respiratorisk syncytial virus

CPAP  Kontinuerligt positivt luftvejs-tryk

PEEP  Positivt slutekspiratorisk tryk

BPD  Bronkopulmonal dysplasi

ITA  Intensivt Terapi Afsnit

FRC  Funktionel residualkapacitet

Closing volumeDet lungevolumen, hvor de små luftveje bliver ustabile og begynder at lukke under ekspiration

P-GCS  Pædiatrisk Glasgow Coma Score

Reference

Mitchell I. Treatment of RSV bronchiolitis: drugs, antibiotics. Paediat Respir Rev 10 Suppl 1 (2009) 14-15

Greenough A. Role of ventilation in RSV disease: CPAP, ventilation, HFO, ECMO. Paediat Respir Rev 10 Suppl 1 (2009) 26-28

Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Subcommittee on Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Pediatrics 118(4), 2006

 

Beskrivelse

Baggrund

RS- og metapneumo-virus er de mest almindelige årsager til nedre luftvejsinfektion hos børn, omend andre vira også ses (f.eks. influenza- og adeno-virus).

Infektion i nedre luftveje giver anledning til ødem og sekret, hvilket medfører tilstopning af små luftveje. Konsekvenserne heraf kan være hyperinflation på grund af air trapping, men også tab af lungevolumen i form af atelektaser. Børn er generelt mere tilbøjelige til at udvikle atelektaser på grund af den stadig ufærdige udvikling af bronchioler og alveoler. FRC er i closing volume.

Ligeledes er luftvejsmodstanden hos børn øget.

Ovenstående medfører gas-udvekslingsproblemer i form af øget shunt og ventilation/perfusions misforhold. Desuden betydeligt øget respirationsarbejde og risiko for udtrætning af respirationsmuskulaturen.

Indikation for intensiv terapi

Overflytning til intensiv tager – fraset almindelig klinisk vurdering – også udgangspunkt i, hvorvidt risikofaktorer kan indicere tidligere overflytning. Herunder specielt

Lav alder – barn < 3 mdr.

Kompliceret neonatalt forløb, i særdeleshed ex-præmature med BPD

”Hjertebarn”

Kendt immundefekt

Vurdering med henblik på overflytning til ITA tager i øvrigt udgangspunkt i instruks: Samarbejdsaftale mellem pædiatrisk og anæstesiologisk afdeling om vurdering og visitation af kritisk syge børn

Modtagelse af barnet

Der vil i reglen fra stamafdelingens side være etableret intravenøs adgang. Hvis dette ikke er tilfældet etableres denne umiddelbart.

Afgørende er i øvrigt (som altid) vurdering af

Airway

Er barnets luftvej fri og ikke-obstrueret?

Breathing

Der påbegyndes umiddelbart monitorering af oxygenering

SpO2 < 86 % uden iltbehandling er et faresignal

Ligeledes påbegyndes umiddelbart iltbehandling

Tegn på øget respirationsarbejde observeres

Svære indtrækninger er et faresignal

Cirkulation

Almindelig vurdering af kredsløb – farver, hudtemperatur, kapilllær-respons

Børn med bronchiolit/pneumoni er ofte dehydrerede

Almindelig monitorering – scop, non-invasivt blodtryk

Hvis der er mistanke om svigtende kredsløb påbegyndes invasiv monitorering og stabilisering iht. instruks

Disability

Bevidsthedsniveau er en vigtig observation, idet sænket P-GCS er et faresignal, tydende på høj PaCO2

Undersøgelser

Hos de fleste børn der kræver overflytning til ITA vil der være indikation for

Røntgen af thorax – vær specielt opmærksom på infiltrater/atelektaser og tegn på hyperinflation

Hvis ikke allerede udført i stamafdeling sendes ”virussug” og ”sterilt larynxsug” til henholdsvis virus-undersøgelse og almindelig dyrkning via Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Blodprøver

Rutine 103 labka-profil

Der vil i reglen foreligge kapillær syre-base status fra stamafdeling. Ved kliniske faresignaler og/eller kapillær-pH < 7,28 anlægges arteriekanyle med henblik på nøje monitorering af udvikling i tilstanden

Behandling

Behandlingen er udelukkende understøttende, idet der ikke findes anti-viral behandling med dokumenteret effekt i det akutte forløb

Iltbehandling

Gives via aktiv fugter til SpO2 > 92 %

CPAP-behandling – se CPAP behandling til børn < 1 år og CPAP behandling til børn mellem 1 og 3 år

Til børn < 6-12 mdr. påbegyndes CPAP-behandling. Mindste PEEP-tryk 8 cm H2O. Behandlingen kan også påbegyndes ved hjælp af Bubble CPAP-systemet. Se CPAP behandling til børn < 1 år

Til større børn som i højere grad mundrespirerer er anvendelse af maske formentlig nødvendig, omend anvendelse af nasal airway kan forsøges. Hvis der anvendes ”full-face”-maske tilkobles barnet NIV modus. Trykstøtte indstilles til passende tidalvolumen

Respiratorbehandling – se særskilt instruks herfor.

Intubation (instruks) overvejes ved manglende klinisk/paraklinisk bedring på CPAP, påvirket AVPU etc.

Bronkodilatatorer anvendes ikke rutinemæssigt, dog kan man forsøge

Ventoline 0,075 mg/kg under nøje observation af barnet og herunder vurdering af, hvorvidt behandlingen medfører positivt klinisk effekt. I bekræftende fald kan behandlingen fortsættes

Inhalations- og/eller systemisk steroidbehandling har ikke dokumenteret effekt og bør ikke anvendes rutinemæssigt

Antibiotikabehandling påbegyndes på klinisk/paraklinisk mistanke

Der er ofte behov for at korrigere en af og til betydende dehydrering ved parenteral væskeindgift.

Korrektion af dehydrering skal altid foretages med væske, der er isotonisk i forhold til elektrolytindhold

Ved behov kan første dosis af rehydreringsvolumen gives som bolus isotonisk NaCl/Ringer Acetat 10 ml/kg, evt. gentaget

Det er vigtigt, at der hurtigst muligt etableres sufficient ernæring, ofte via ventrikelsonde. Se Enterale sonder til børn i intensivt regi

Barnet isoleres i henhold til gældende retningslinjer. Se Isolation på enestue 4.1.2

Respiratorbehandling

Hvis barnet ikke hurtigt bedres klinisk/paraklinisk på ovenstående, ved tiltagende påvirket AVPU etc. bør intubation og respiratorbehandling overvejes.

Formål

At beskrive behandling og monitorering af børn med viral bronchiolit/pneumoni på intensiv afdeling

Definition af begreber

 

hMPVHuman Metapneumovirus

RSVRespiratorisk syncytial virus

CPAPKontinuerligt positivt luftvejs-tryk

PEEPPositivt slutekspiratorisk tryk

BPDBronkopulmonal dysplasi

ITAIntensivt Terapi Afsnit

FRCFunktionel residualkapacitet

Closing volumeDet lungevolumen, hvor de små luftveje bliver ustabile og begynder at lukke under ekspiration

P-GCSPædiatrisk Glasgow Coma Score

Reference

Mitchell I. Treatment of RSV bronchiolitis: drugs, antibiotics. Paediat Respir Rev 10 Suppl 1 (2009) 14-15

Greenough A. Role of ventilation in RSV disease: CPAP, ventilation, HFO, ECMO. Paediat Respir Rev 10 Suppl 1 (2009) 26-28

Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Subcommittee on Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Pediatrics 118(4), 2006