Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præ og postoperativ sygepleje til patienter til ambulant operation

(modtagelse/klargøring/hjemsendelse)

Patient-/klientgruppe: Alle patienter til ambulant øjenoperation

Standardbeskrivelse: 100 % af patienterne skal gennemgå standarden

STRUKTUR

PROCES

RESULTAT

Sygeplejerske oplært på øjen-operationsafsnittet

Planlægning af arbejdsfordeling

Giver patienten fornemmelse af kontinuitet

Konference dagen før

Sikre sig at evt. operationsskema forefindes.

Ved kataraktoperationer tjekkes at de pågældende linser er til stede

Ved øvrige operationer sikre sig at relevante utensilier er til stede

 

Dryppevogn

Kontrol af øjendråbernes holdbarhed samt opfyldning af ”dryppevognen”

Sygeplejersken gør sig bekendt med patientens data

Alt er parat til klargøring af patienten

Overholdelse af afdelingens procedure:
Øjenmidler - anvendelse

Patienter til amb. øjenoperation møder i Røntgenreceptionen på 1. sal

 

Sygeplejersken præsenterer sig og henter patienten fra ventepladsen og viser patienten tilrette i klargøringsrummet/ operationsstuen

At patienten føler sig velkommen i øjenafdelingen

Operationsprogram

Elektronisk patientjournal

Bookingsystem

Sygeplejersken sikrer sig i henhold til det enkelte patientforløb følgende:

At sikre sig at patienten ikke har allergi der har betydning for det planlagte indgreb

At sikre optimale forhold for patienten

At patienten bliver registreret i afdelingen

At sygeplejen dokumenteres

Patient forundersøgt til operation

  • • følge op på informationen, som er givet i øjenambulatoriet i forbindelse med forundersøgelsen

  • • informere om forløbet på operationsgangen

  • • Evt. gives lægeordineret præmedicin

At patienten er velforberedt til operation

At patienten føler sig tryk ved forestående operation

At patienten oplever kontinuitet mellem ambulatorium og operationsgang

At patienten føler en tryg og rolig atmosfære, der har betydning for hele operationsforløbet

 

Øjet dryppes efter standard:

Øjenmidler -anvendelse og Standarddrypning før undersøgelse og operation

 

Operationshue

Patienten klargøres med operationshue

 

 

Patienten informeres om:

  • • At sige til ved smerter

  • • At sige til ved hoste

  • • At ligge stille

  • • Ikke berøre den sterile afdækning

 

Mad til DM-patienter

Der serveres eventuelt mad til diabetespatienter

 

Evt. ” Huskeseddel” /TSM til hjemmesygeplejersken

Dryppepjece udleveret efter ønske

Eventuel bestilling af hjemmesygeplejerske til postoperativ øjendrypning

Patienten udfører selv øjendrypning efterfølgende

At patientens øje dryppes, således at infektion undgås postoperativt

At sikre, at patienten kan dryppe selv

Mødekort

 

Kontroltid i øjenambulatoriet, egen øjenlæge eller egen læge

Medicinsk efterbehandling

At patienten er informeret om anbefalet kontrol og efterbehandling

Den nyopererede øjenpatient hjemsendes

Spørge til patientens tilstand og svare på eventuelt spørgsmål Hvis patienten er utilpas opfordres patienten til at sidde og slappe af

Ved eventuel sivning fra det opererede øje aftørres med gazekrølle, der medgives evt. flere ved behov

Sikre at patienten har bestilt/bestiller kontroltid hos egen øjenlæge eller læge

At patienten er tryg og veltilpas under hele forløbet

En tryg patient grundet overstået operation og velkendt sygeplejerske

At patienten får mulighed for at give udtryk for oplevelsen af operationsforløbet

At der bliver fulgt op på god/dårlig oplevelse

Hjemtransport

Være behjælpelig med hjemtransport på operationsdagen og eventuelt afhentningstidspunkt på kontroldagen

Patienten følges ud til røntgenreceptionen.

At patienten har fået en god oplevelse af og afslutning på forløbet