Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konventionel - Albue

 

Albue AP

Albue LAT

Albue Coyle

 

Albue AP

Billede 1

 

 

Billede 1

Forberedelse

 

 

 

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA)

 

Raster

 

Rørkipning

100-110 cm

Positionering/ Lejring

Pt. skal sidde med den aktuelle side mod bordet. Håndled og albue skal være i skulderniveau. Armen strækkes helt ud, og hånden supineres, så håndryggen ligger helt fladt på underlaget (lillefinger og tommelfinger kan få kontakt med underlaget).

Hvis det ikke er muligt at ekstendere albuen som beskrevet ovenfor,

tages følgende 2 projektioner:

1. Humerus i kontakt med filmen.

2. Antebrachium i kontakt med filmen

Centrering

 

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Distale 1/3 af humerus og proximale 1/3 af antebrachium skal være med på billedet. Epicondylus medialis skal prominere mest, og fossa olecrani skal ligge midt mellem epicondylerne. Ledspalterne skal være fremstillet. Radius og ulna skal have en minimal overlejring svarende til caput og collum radii.

Sidemarkering i bly.

 

 

 

Albue LAT

Billede 1

 

 

 

Billede 1

Forberedelse

 

 

 

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA)

 

Raster

 

Rørkipning

100-110 cm

Positionering/ Lejring

Pt. skal sidde med den aktuelle side mod bordet. Håndled og albue skal være i skulderniveau. Albuen flekteres 90º og hånden drejes op, så tommelfingeren kommer længst væk fra filmen. Pt. skal være afslappet i skulderen. Læg evt. en lille pude under håndleddet, så det flugter med underarmen.

Centrering

 

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Epicondylerne på humerus skal ligge lige over hinanden. Processus olecrani skal være fremstillet i profil. Halvdelen af caput radii skal ligge over processus coronoideus. Distale 1/3 af humerus og proximale 1/3 af antebrachium skal være med på billedet. Fedtpuden anteriort for fossa olecrani skal være synlig.

Sidemarkering i bly.

 

 

 

Albue Coyle

Billede 2

http://pri.rn.dk/overview/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=06a39b02bcda46d000257b86005a3cdc&name=topic1_img0003.jpeg

Forberedelse

 

 

 

 

 

Se om der er gamle relevante billeder.

Tøj – smykker og lign fjernes fra relevant område.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter - retsinformation.dk

 

Afstand (FFA)

 

Raster

 

Rørkipning

100-110 cm

 

45 grader cranie-caudal stråleretning.

Positionering/ Lejring

Pt. skal sidde med den aktuelle side mod bordet. Albue og håndled i skulderniveau. Albuen flekteres 90°. Hånden skal så vidt muligt drejes så den strakte tommelfinger peger lige mod loftet. Alternativt kan hånden ligge proneret mod underlaget, men kun hvis førnævnte positionering ikke kan lade sig gøre. Håndled og albue skal være i skulderniveau

Centrering

Ca. 2 cm distalt for laterale humerus-epicondyl. Røret kippes 45º mod skulderen.
 

Vejledende eksponering

 

Billedkriterier

Ledspalten mellem capus radii og humerus skal være friprojiceret. Radius skal være fri af ulna, dog må der være en lille overlapning mellem caput radii og processus coronoideus.

Sidemarkering i bly.