Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

3-døgns Fasteprøve – Endokrinologi, RHN

 

Beskrivelse

Ved testen forsøger man at fremprovokere hypoglykæmi ved længerevarende faste. Lavt BS er en potentiel farlig tilstand (kramper og bevidstløshed) og testen foregår derfor under indlæggelse, og patienten må ikke forlade afsnittet under testen. Testen er positiv, hvis der opstår både lavt BS og typiske symptomer. Fasten fortsætter indtil dette sker, dog maks. 3 døgn. Der må drikkes vand og te uden begrænsning.

Procedure

De fleste patienter indlægges elektivt til fasteprøven. På indlæggelsesdagen optages journal og der tages rutineblodprøver. Under hele indlæggelsen måles BS x 6 og der skal være anlagt Venflon. Fasten starter om aftenen, senest kl. 24.

Næste morgen tages f-BS, f-C-peptid, P-insulin og P-proinsulin. Samme blodprøver gentages hver morgen indtil evt. anfald af hypoglykæmi indtræder. Klinisk biokemisk afdeling orienteres om, at prøverne evt. skal tages akut indenfor de næste 3 døgn.

Ved anfald med BS< 2.5 tilkaldes vagthavende læge akut mhp. konstatering af symptomer, og i givet fald noteres disse i journalen. Laborant tilkaldes uopsætteligt og tager ovennævnte profil.

Der gives ca. 200 ml 10% glukose iv og patienten kan spise. Det noteres om symptomerne forsvinder og testen er herefter slut. Patienten kan udskrives når han har spist.

Tolkning

Ved Insulinom er både insulin, proinsulin og C-peptid høje, især proinsulin.

Ved eksogen tilførsel af insulin er P-insulin høj, men C-peptid og proinsulin lave. Ved tilførsel af SU-præparater er både P-insulin og C-peptid høje.

Definition af begreber

Hypoglykæmi: blodsukker (BS) < 2.5 mmol/l ledsaget af typiske symptomer. Tilstanden kan være endogen, dvs. forårsaget af øget insulinproduktion i kroppen – typisk insulinom; eller eksogen dvs. tilførsel af insulin eller SU-præparater udefra.

Formål

Verifikation og klassifikation af abnorm hypoglykæmi. Typisk i afklaringen af anfaldsfænomener med lavt blodsukker.

Referencer