Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thisted, afhentning af blodprodukter

Aalborg Universitetshospital

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blod

Blodtypelaboratoriet, Klinisk biokemisk, Thisted er døgnbemandet.

Bioanalytiker kan kontaktes på tlf. 976 50700 (kl. 07.00-14.30) og 976 50696 (14.30-07.00).

Erytrocytsuspension

Erytrocytsuspensionen hentes på Klinisk Biokemi, Blodtypelaboratoriet, Thisted umiddelbart før anvendelse, og som hovedregel afhentes kun én erytrocytsuspension ad gangen.

Ved afhentning af erytrocytsuspensioner medbringes patientens cpr-nummer.

 

Der vil altid kunne udleveres blod/nødblod til børn 0-12 måneder. Kan rekvireres ved kontakt til Blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemisk afdeling, Thisted.

Frisk frosset plasma, trombocytsuspension og blodderivater

Frisk frosset plasma og trombocytsuspension bestilles i Blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemi, Thisted.

Frisk frosset plasma leveres optøet, hvilket tager ca. 25 minutter.

Der er en trombocytsuspension til rådighed i Thisted, og ved behov kan der rekvireres yderligere fra Blodtypelaboratoriet, KIA i Aalborg.

Fibrinogen, anti-D, Octaplex og Praxbind bestilles i Blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemi. Bioanalytiker konfererer med Blødningsvagt, Klinisk Immunologisk afdeling, Aalborg inden udlevering.

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter samt præparater til behandling af blødende patienter, hvor disse er nærmere beskrevet

Opbevaring

Blodkomponenter må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab.

Blodkomponenten skal være indgivet inden for 4 timer fra udleveringstidspunktet, som fremgår af transfusionsjournalen.

Returnering

Returnering af erytrocytsuspension skal ske hurtigst muligt. Såfremt erytrocytsuspensionen har været udenfor blodtypelaboratoriets blodkøleskab i mere end 30 minutter, vil den blive kasseret.

Ikke anvendt frisk frosset plasma, trombocytsuspension eller blodderivater returneres straks til blodtypelaboratoriet, Klinisk Biokemi, Thisted.

Det er vigtigt at returnere produkter og transfusionsjournaler af hensyn til patientens reservationshistorik.

Udlevering i plomberet kølekasse (OP og overflytning)

Operationsafdelinger kan ved behov bestille erytrocytsuspensioner, der pakkes i plomberet kølekasser og det samme gælder ved overflytning af patienter.

For udlevering og transport i plomberet kølekasse gælder særlige regler med hensyn til holdbarhed – se information på kassens følgeseddel.
Ved overflytning af patienter, kan der ligeledes medsendes frysetørret plasma, LyoPlas N, hvis der ikke er tid til at optø plasma inden transport.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der afhentes nødblod.

I forbindelse med transfusionsbehandling påføres den tilhørende transfusionsjournal patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer.
Den udfyldte transfusionsjournal returneres til blodtypelaboratoriet, Thisted senest 48 timer efter transfusion.

Yderligere information: Nødblod