Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Terapeutisk plasmaferese forprøver

 

 

Indikation – akut/subakut

TPE: kan ordineres akut/subakut ved følgende tilstande:

Myastenia Gravis (MG)*

Guillian barre (GB)*

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP) uden nyrepåvirkning/dialysebehov (hvis nyrepåvirkning/dialysebehov henvises til nyremedicinsk afd.)

 

* TPE og Ivig ligeværdige behandlingsmodaliteter hvis patienter med disse diagnoser er akut respiratorisk truet, jf nedenstående ref. Det bør i hvert enkelt tilfælde afvejes comorbiditet, sygdomsvarighed (spec. GB), risiko for bivirkninger og tilgængelighed af behandling. Se referencer.

Henvisning

Akut/subakut henvisning skal ske telefonisk til vagthavende læge via tlf.nr 976 65550

 

Henvisningen skal indeholde:

Diagnose

Højde og vægt

Vurdering af almentilstanden

Beskrivelse af cardiopulmonal tilstand

Vurdering af om der kan etableres venøs adgang i fossa cubiti

 

Samtidig/eller inden (dog max. 14 dage) henvisning af en patient til TPE, tages TPE forprøver.

TPE forprøver

Hæmatologi:

Hb., EVF, Trombocytter, L+D

Væsketal:

Na, K, creatinin, Ca2+, det SKAL være ionen og ikke totalcalcium

Blodtype:

Tages hvis patientens diagnose er TTP, se InterInfo;Blodbank om den allerede findes.

EKG

 

Det er ikke længere et krav, at der foreligger et beskrevet EKG for alle patienter forud for aferesebehandling. Beskrevet EKG skal kun foreligge for patienter med kendt kardiovaskulær sygdom eller som frembyder kardiovaskulære symptomer. Alder på EKG er underordnet, hvis patienter ikke har haft kardielle symptomer siden det blev taget. EKG skal gentages ved kardiovaskulære hændelser.

Ansvarsforhold

Den henvisende afdeling er ansvarlig for at ovenstående TPE forprøver samt EKG (hvis indikation, se ovenfor) er taget, set og hvis nødvendigt korrigeret inden første behandlingsdag.

 

Korrektion er nødvendig hvis:

  • • 

Hb < 5,0 mmol/l

 

  • • 

Trombocytter < 40 x 109/l

 

  • • 

Kalium (markant) udenfor normalområdet

 

  • • 

Ca2+ (markant) udenfor normalområdet

 

  • • 

Abnormt EKG generelt og QT/QTc i særdeleshed kontakt evt. kardiologisk vagthavende.

Hvis EKG i øvrigt abnormt kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi via tlf. 976 65550 angående afklaring af indikation.

Den henvisende afdeling er ansvarlig for kontakten/formidlingen til patienten ang. EKG- og blodprøvetagning, samt fremmøde dato og tid til behandling i blodbanken.

Henvisninger modtages af vagthavende læge via tlf. 9766 5550, kun oplagt elektive patienter/henvisninger pr. fax 9766 5581.

 

Formål

At sikre en ensartet håndtering og hurtig behandlingsstart af patienter henvist til Terapeutisk Plasmafrese (TPE) ved Klinisk Immunologi, Blodbanken.

Definition af begreber

TPE: Terapeutisk Plasmaferese

Referencer

Neurologist. 2015 May;19(5):145-8.
IVIG Versus PLEX in the Treatment of Worsening Myasthenia Gravis: What is the Evidence?: A Critically Appraised Top-ic.Dhawan PS1, Goodman BP, Harper CM, Bosch PE, Hoffman-Snyder CR, Wellik KE, Wingerchuk DM, Demaerschalk BM.

 

The Lancet. 2 March 2016.
Guillain-Barré syndrome

Prof Hugh J Willison, MBBSa, Prof Bart C Jacobs, MDb, c, Prof Pieter A van Doorn, MDb