Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Terapeutisk plasmaferese forprøver

 

 

Formål

At sikre en ensartet håndtering og hurtig behandlingsstart af patienter henvist til Terapeutisk Plasmafrese (TPE) ved Klinisk Immunologi, Blodbanken.

Definition af begreber

TPE: Terapeutisk Plasmaferese

Indikation – akut/subakut

TPE: kan ordineres akut/subakut ved følgende tilstande:

Myastenia Gravis (MG)*

Guillian barre (GB)*

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP) uden nyrepåvirkning/dialysebehov (hvis nyrepåvirkning/dialysebehov henvises til nyremedicinsk afd.)

 

* TPE og Ivig ligeværdige behandlingsmodaliteter hvis patienter med disse diagnoser er akut respira-torisk truet, jf nedenstående ref. Det bør i hvert enkelt tilfælde afvejes comorbiditet, sygdomsvarig-hed (spec. GB), risiko for bivirkninger og tilgængelighed af behandling. Se referencer.

Henvisning

Akut/subakut henvisning skal ske telefonisk til vagthavende læge via tlf.nr 976 65550

 

Henvisningen skal indeholde:

Diagnose

Højde og vægt

Vurdering af almentilstanden

Beskrivelse af cardiopulmonal tilstand

Vurdering af om der kan etableres venøs adgang i fossa cubiti

 

Samtidig/eller inden (dog max. 14 dage) henvisning af en patient til TPE, tages TPE forprøver samt EKG.

TPE forprøver

Hæmatologi:

Hb., EVF, Trombocytter, L+D

Væsketal:

Na, K, creatinin, Ca2+, det SKAL være ionen og ikke totalcalcium

Blodtype:

hvis ikke allerede kendt, se InterInfo

EKG

 

 

 

 

 

 

Ansvarsforhold

Den henvisende afdeling er ansvarlig for at ovenstående TPE forprøver samt EKG er taget, set og hvis nødvendigt korrigeret inden første behandlingsdag.

Korrektion er nødvendig hvis

Hb < 5,5 mmol/l

Trombocytter < 40 x 109/l

Kalium udenfor normalområdet

Ca2+ udenfor normalområdet

EKG QTc > 450 msec

Hvis EKG i øvrigt abnormt kontakt vagthavende læge, Klinisk Immunologi via tlf. 976 65550 angående afklaring af indikation.

Den henvisende afdeling er ansvarlig for kontakten/formidlingen til patienten ang. EKG- og blodprøvetagning, samt fremmøde dato og tid til behandling i blodbanken.

Henvisninger modtages af vagthavende læge via tlf. 9766 5550, kun oplagt elektive patienter/henvisninger pr. fax 9766 5581.

Referencer

Neurologist. 2015 May;19(5):145-8.
IVIG Versus PLEX in the Treatment of Worsening Myasthenia Gravis: What is the Evidence?: A Critically Appraised Top-ic.Dhawan PS1, Goodman BP, Harper CM, Bosch PE, Hoffman-Snyder CR, Wellik KE, Wingerchuk DM, Demaerschalk BM.

 

The Lancet. 2 March 2016.
Guillain-Barré syndrome

Prof Hugh J Willison, MBBSa, Prof Bart C Jacobs, MDb, c, Prof Pieter A van Doorn, MDb