Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sundhedspleje-jordemoder samarbejde omkring gravide kvinder med særlige behov 

Kommunalt tilbydes graviditetsbesøg af sundhedsplejerske til gravide med særlige behov. Herunder socialt sårbare og udsatte gravide, med problematikker som er aktuelle eller påvirker den nuværende graviditet.

Enkelte kommuner tilbyder graviditetsbesøg til alle førstegangs gravide (Mariager Fjord kommune, Jammerbugt kommune, Rebild kommune og Hjørring kommune).

Nedenstående problematikker udløser ikke automatisk et graviditetsbesøg. Et besøg af sundhedsplejen tilbydes efter en konkret vurdering og anbefaling af jordemoder og sundhedsplejerske.

 

 

Gravide med særlige behov. (jvf. sundhedsstyrelsen), dvs.

P

Gravide med alkohol-, stof- og /eller medicin-problemer

P

Gravide med svære psykiske sygdomme

 

-

Skizofreni, bipolar og andre svære psykiske sygdomme

-

Spiseforstyrrelser

P

Udviklingshæmmede forældre

P

Sociale problemstillinger

 

-

< 9års skolegang og/eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

-

Forældre under 20år

-

Uønsket enlige

-

Boligløse

-

Vold i familien

-

Overgreb(seksuelt, psykisk, fysisk)

P

Gravide med anden etnisk baggrund end dansk

-

Flytninge

-

Asylansøgere

-

Omskårne kvinder

P

Problematikker om det kommende barn

 

-

Handicappet barn

P

Gravide med andre særlig behov

 

-

Tidligere dårligt ammeerfaring

 

-

Handicap hos forældrene

Et graviditetsbesøg af sundhedsplejerske placeres optimalt omkring graviditetsuge 30.

 

 

 

Kontakt
Kvinden kontakter selv sundhedsplejen i hjemstedskommunen efter oplysning/anbefaling fra jordemoder.
Ved anbefaling om kontakt til sundhedsplejen, noteres dette i EPJ.
Skønnes det, at kvinden ikke selv har ressourcer til at tage kontakt til sundhedsplejen, kan jordemoderen med kvindens samtykke, kontakte sundhedsplejen.

Når jdm kontakter sundhedsplejen, benyttes et særligt kontaktskema, som sendes med sikker mail til kvindens hjemstedskommune.

 

 

Proceduren for afsendelse af sikker post

P

Send den til hovedpostkasse som er ”sikker mail” her i Region Nordjylland:
region@rn.dk  

P

Bed dem sende din mail videre som en sikker mail til modtageren (angiv hvilken
e-mailadresse modtageren har) og skriv samtidig navnet på den person, der skal have den hos modtageren.

 

Hvis du skal sende flere gange, så kan du få rettighed til at sende på vegne af den sikre hovedpostkasse ved IT-afdelingen.

Ved problemer kontakt IT-support tlf. 3 7000.

 

 

 

Kommunale kontaktmuligheder(sikker-post)

Kommune

Kontaktperson (sekretær i sundhedsplejen, som videresender mail til rette sundheds-plejerske)

Mail

Tlf.

Aalborg

Dorthe Højer Hejlesen

dohe-fb@aalborg.dk

9931 9278

Vesthimerland

Hanne Rishøj

hri@vesthimmerland.dk

9966 7778

Rebild

Karina Wachmann

kawa@rebild.dk

9988 7891

Mariagerfjord

Lone Thostrup

loth2@mariagerfjord.dk

 

Jammerbugt

Inge Knudegaard

ink@jammerbugt.dk

7257 7667

Brønderslev

Sekretær i sundhedsplejen

karin.frederiksen@99454545.dk

9945 4508

Hjørring

Anne sofie Houen

anne.sofie.houen@hjoerring.dk

7233 3506

Frederikshavn

Sekretær

 

9845 5245

 

 

Udarbejdet februar 2012 af tværsektoriel arbejdsgruppe:

Anne Bonde, Pia Ballentin, Lene Laustsen, Birgitte Strand og Katrine Kildedal