Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient - AKO

 

Formål

At beskrive operationssygeplejerskens opgaver i forbindelse med modtagelse af patient til operation på operationsstue.

Sikre at Sikker Kirurgi Tjekliste efterleves.

 

Definition af begreber

Ved operationsstue forstås hvor patienten skal bedøves. Derfor et samarbejde på tværs af faggrænserne med fælles patientrelateret områder.

 

Beskrivelse

Clinical Suite åbnes

 • • Informeret samtykke

 • • Indgreb

 • • Relevante blodprøver (INR, hgb) foreligger, informere lægen hvis værdierne ligger udenfor normalområde

 • • Gældende BAC-test, hvor dette er påkrævet

Patienten ankommer til forrummet eller direkte på operationsstuen. Operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske præsenterer sig og hilser på patienten. Patienten identificeres (2).

 • • Kontrol af patientdata (labels, ID armbånd)

 • • Korrekt patient

 • • Korrekt indgreb, risiko, konvertering

 • • Korrekt side (hvis relevant)

 • • Er patienten fastende

 • • Har patienten nogen form for allergi

 • • hvornår har patienten sidst tisset. Evt. informere om kateter anlæggelse.

 • • evt. tolkebistand skal være arrangeret på forhånd af sengeafdelingen

Ved bevidstløse patienter, børn og unge under 15 år medinddrages pårørende eller værge.

Patienten lejres (1)

 • • Er der specielle lejringshensyn der skal tages?

 • • Temperaturbevarende foranstaltninger – tæpper, folie, bairhugger

 • • Undgå at afdække og blotte patienten unødvendigt

Omsorg for patienten

 • • Professionelt og velforberedt personale

 • • Patienten er i centrum

 • • Etablere et tillidsforhold

 • • Møde patienten der hvor denne er (kommunikation, sorg, krise)

 • • Tale et sprog som patienten forstår

Omsorg for pårørende

 • • Pårørende vises tilrette, hvis de skal med ind på operationsstuen, indtil patienten sover. De iklædes operationshue og lægekittel. Der findes en stol frem som stilles tæt ved lejet, som de kan sætte sig på.

 • • Når patienten er bedøvet, følges de pårørende ud af stuen. Sikre sig, at de kan finde ud fra operationsafdelingen.

 • • Laver aftale om at tage kontakt til de pårørende, når operationen er afsluttet, hvis dette er patientens ønske. Sikre at telefonnummer er skrevet i sygeplejejournalen.

 

Referencer

1. Relevant lejringsinstruks

2. Sikker Kirurgi Tjekliste