Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient - AKO

 

Modtagelse af patienter i AKO er et dokument, som er gældende for alt personale i teamet på stuen, og som omfatter alle patienter, der modtages til et kirurgisk indgreb eller undersøgelse i AKO.

 

Formål

 • • At sikre den patientoplevede kvalitet ved modtagelsen.

Faktorer man ved har betydning for den patientoplevede kvalitet er eks. at patienten føler sig mødt og hørt sant oplever omsorg, pleje og professionel behandling af høj kvalitet og patientsikkerhed i mødet med teamet på stuen.

 

 • • At medvirke til at sikre en god kommunikation internt blandt medlemmerne af stue-teamet samt øge

opmærksomheden på patientsikkerheden og den patientoplevede kvalitet ved modtagelsen

 

 • • At stue-teamet vidensdeler og sparre deres faglige viden med hinanden for derigennem at forgribe

minimere eventuelle risici, udfordringer og problemer for patienten før under og efter indgrebet/ undersøgelsen.

 

 • • At forebygge utilsigtede hændelser relateret til indgreb/undersøgelser.

 

Beskrivelse
 

Før patienten kommer på stuen

Via patientens EPJ kontrolleres

Før patienten ankomst til stuen orienterer Stue-teamet sig via patientens EPJ - især procedurenotaterne fra kirurgen og anæstesien er vigtige.

Herefter vidensdeler Stue-teamet deres faglig information om patienten og det forestående indgreb med hinanden.

 

 • • Indgreb:

Hvilket indgreb/undersøgelse skal patienten havde foretaget.

Skal der eks. benyttes specielle Instrumenter eller implantater til indgrebet.

Hvis relevant, i hvilken side skal indgrebet foretages.

Skal indgrebet foretages i eks. vågen rus eller generel anæstesi.

 

 • • Informeret samtykke:

At patienten har givet sit samtykke til indgrebet/undersøgelsen

Har patienten nogen form for allergi.

 

 • • Blodprøver:

At der foreligger svar på de blodprøver som retningslinjen for proceduren og procedurenotatet foreskriver eks. INR og Hgb
 

Antikoagulations- og antitrombotisk behandling før endoskopi

 

 • • BAC-test

At der er en gyldig BAC-test jf. retningslinjerne for proceduren og procedurenotater.

Blodtype, BAC-test og BF-test til operationer i kirurgisk speciale

 

 • • Antibiotika

Skal der gives antibiotika i forbindelse med indgrebet

 

 • • Får patienten blodfortyndende medicin

 

 • • Lejring

Hvordan skal patienten være lejret til indgrebet.

Skal der benyttes specielt lejringsudstyr til lejringen.

 

Lejring af patient i sideleje, AKO – sygepleje

Lejring af patient i bugleje

Lejring af patient i rygleje

Lejring af patient i GU-leje stue C

Lejring af patient i GU-leje stue B og stue G

Anvendelse af fodplader ved lejring af patienter i Reverse Trendelenburg /Anti-Trendelenburg AKO. Sygepleje

 

 • • Øvrigt

Øvrigt kan være multiple faktorer. Det beskrevne nedenfor er derfor kun eksempler på øvrigt.

 

 • Er der behov for tolkebistand - tolkebistand skal være arrangeret på forhånd af sengeafdelingen

 

 • Ureralkateter-anlæggelse og epiduralkateter

 

 • Har patienten pacemaker

 

 • Temperaturbevarende foranstaltninger

Eks. tæpper, folie og Bair hugger

 

 • Patientens bevidsthedsniveau:

Er patienten dement, udviklingshæmmet, bevidstløs eller barn.

Ved bevidstløse patienter samt børn og unge under 15 år medinddrages pårørende eller værge.

 

Patienten ankommer til stuen

Operationssygeplejerske, læge og anæstesisygeplejerske præsenterer sig og hilser på patienten og evt. pårørende.

 

Stue-teamet kontrollere i samarbejde med patienten (hvis pt. kan medvirke):

Patienten bekræftet sin identitet, operationssted, indgrebstype og samtykke.

 

 • • Identifikation

Patienten identificeres - kontrol af patientdata (labels, ID-armbånd)

 

 • • Indgreb

Korrekt indgreb, risici og korrekt side (hvis relevant)

 

 • • At patienten er forberedt til indgrebet:

Eks er fastende, udrenset, har tisset umiddelbart inden indgrebet og er informeret om evt. kateteranlæggelse.

 

 • •  Kontrol af patients allergistatus

Patienten spørges om allergi.

 

 • • Lejring:

Er der specielle lejringshensyn, der skal tages?

Hvis muligt lejres patienten som til indgrebet, før patienten bedøves.

 

  • • Pårørende

Pårørende til operationspatienter:

Hvis patienten er myndig og ønsker det, kan den pårørende komme med ind på operationsstuen indtil patienten sover. Der kan der evt. laves aftale om at tage kontakt til de pårørende, når operationen er afsluttet - sikre at korrekt telefonnummer til de pårørende er noteret.

Patientens pårørende iklædes på operationsstuen huen og overtrækskittel.

Pårørende vises tilrette, hvis de skal med ind på operationsstuen, indtil patienten sover.

Der findes en stol frem, som stilles tæt ved lejet, som de kan sætte sig på. Når patienten er

bedøvet, følges de pårørende ud af stuen - sygeplejersken sikre sig, at de pårørende kan finde

ud fra operationsafdelingen.

Pårørende til ambulante endoskopipatienter

Hvis patienten ønsker det, kan den pårørende komme med ind på stuen under undersøgelsen. Der kan der evt. laves aftale om at tage kontakt til de pårørende, når undersøgelsen er afsluttet - sikre at korrekt telefonnummer til de pårørende er noteret.

Den pårørende vises tilrette i sofaen.

 

Definition af begreber
 

Stue-teamet:

Alt personale, som er til stede under indgrebet/undersøgelsen dvs. kirurg, anæstesi og AKO-sygeplejerske.

 

Indgreb/undersøgelse:

Kan eks. være endoskopisk undersøgelse eller en operation. Patienten kan være vågen, i rus eller generel anæstesi under indgrebet/undersøgelsen

 

Referencer

Modtagelse af koloskopipatienter på observationsstue

 

Bekendtgørelse af sundhedsloven

 

Sikker kirurgi

 

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

 

Tryksårsforebyggelse - Region Nordjylland

 

Nationale kliniske retningslinje for forebyggelse af tryksår