Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ballonpumpe – opsætning og start

Formål

Kredsløbsstøtte til patienter med behov for øget koronarperfusion og reduceret afterload.

Definition af begreber

Augmentation: fyldning af IAB

ECC: Extra Corporeal Circulation

IABP: Intra Aortic Balloon Pump

Trigger: IABP styres af forskellige triggere

X-clamp: tang på aorta

Beskrivelse

Vejledning til det praktiske arbejde i forbindelse med opstart af IABP behandling.

Ballonpumpe

Pumpen tilsluttes strøm og tændes. Når pumpen ikke er i drift, skal den altid stå til opladning. Fuldt opladet (nyt) batteri giver mindst 135 min. driftstid. Pumpen alarmerer for lavt batteriniveau, når der er ca. 30 min. driftstid tilbage.

Helium

Heliumflasken på bagsiden af IABP åbnes ved at dreje ventilen på toppen mod venstre. Hvor meget helium er der tilbage i flasken, ses på skærmens nedre højre hjørne samt i en lille analog måler på heliumflaskens venstre side. Flasken skiftes ved alarm: LOW HELIUM. Det er ikke nødvendigt at stoppe pumpen imens. (Se brugermanual s. 7-3.) Heliumflasker findes i skab 13 samt 1 stk. i vores kurv på TIA.

Indstillinger

Pumpen har 3 forskellige driftsindstillinger: Auto, halvautomatisk og manual. På auto mode er de fleste indstillinger ikke tilgængelige og pumpen vælger selv den bedste trigger og timing. Det er dog muligt at ændre tømning af ballonen manuelt. På halvautomatisk skal trigger og timing indstilles manuelt, og alle brugeindstillinger er tilgængelige.

EKG

Engangs 5-punkt EKG med hudelektroder tilsluttes. Placering af elektroder er ikke så vigtig, bare man får et EKG signal, men der kan anbefales følgende:

Rød + sort

højre skulder

Gul

venstre skulder

Hvid

venstre side i midten - hjertet

Grøn

venstre hofte

For at ændre afledning, skal IABP køre på halvautomatisk driftsindstilling. Tryk så [EKG/Tryk Kilder] > [ECG Lead Source].

For at indstille EKG-gain skal CS300 køre på halvautomatisk driftsindstilling. Tryk så [Pumpeindstil] > [ECG Gain] > [Manual] osv.

IAB-kateter

Vi har følgende katetre til rådighed:

  • • Sensation 7 Fr. med 34 cc ballon

  • • Sensation 7 Fr. med 40 cc ballon

  • • Sensation Plus 8 Fr med 50 cc ballon

De er fiberoptiske katetre, der måler blodtryk automatisk.

Ballonstørrelse

Ballonstørrelsen vælges efter patientens højde:

Patientens højde

Ballon størrelse

152 - 162 cm

34 cc

> 162 cm

40 cc eller 50 cc

> 183 cm

50 cc

Start

Heliumslange fra IAB-kateter kobles til [STIK TIL IAB-KATETER FORLÆNGER] på bagsiden af pumpen. Kontroller, at du har husket at åbne for Helium!

Vigtigt! Indstil augmentation (= hvor meget af ballonen bliver fyldt) på maks. ved at trykke pilen op.

Augmentationsalarm skal være Off, indstilles på [Aug. Alarm] + pilen op/ned.

IAB-frekvens 1:1

Start IABP ved at trykke på den grønne START knap. Pumpen begynder med en automatisk purge-funktion, der fylder ballonen op med helium.

På auto-mode vælger IABP selv den bedste trigger. Den vil altid vælge EKG først, men hvis EKG-signalet mangler eller er dårligt, skifter den over til Tryk trigger.

Hvis automode ikke fungerer tilfredsstillende, skift driftindstilling på halvautomatisk. De fleste indstillingsmuligheder er tilgængelige kun på halvautomatisk mode. Hver gang du laver om på driftindstillingen eller triggeren, stopper pumpefunktionen og du skal genstarte ved at trykke på START.

Under X-clamp

Ønskes pulsatilt flow mens hjertet er kardioplegiseret vælges Intern trigger. Internal rate kan reduceres fx til 50 bpm og evt. augmentationen til min 50 %.

Alternativt kan IABP blot stoppes, eftersom patienten er fuldt hepariniseret.

Ved DC konvertering

Det er ikke nødvendigt at stoppe pumpen under et DC-stød. Pumpen kan dog holde en kort pause, men vil finde rytmen igen automatisk.

Alarmer

Ved ALARM stopper pumpefunktionen. Læs på skærmen hvad alarmen skyldes af. Tryk på [Hjælp] for at læse om de mulige årsager og handlingsforslag. For at genstarte pumpen, tryk på START.

Afslutning af behandling

Ved aftrapning IAB-frekvens kan reduceres gradvist fra 1:1 til 1:3. Kan suppleres med reduceret augmentation, men som nævnt tidligere, skal den altid være mindst 50 %.

Efter firmaets anbefaling må ballonkatetret være deflateret i max. 30 min. Herefter skal katetret seponeres.

Før fjernelse af IAB-kateter: Tryk på STANDBY og afmonter heliumslange fra pumpen for at sikre, at ballonen er tom.

Husk at lukke heliumflasken, når pumpen ikke er i brug!

IABP skal altid være til opladning!

Perfusionisten har dagligt tilsyn af pumpen.

Referencer

Datascope CS300 Ballonpume brugermanual