Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Luft i veneslangen

Formål

Hurtig og effektiv fjernelse af luft i veneslangen under perfusion.

Definition af begreber

Airlock: manglende venøs tilbageløb til HLM pga. luft i veneslangen

HLM: hjertelungemaskine

VAVD: vakuum assisteret venedrænage

Beskrivelse

Det følgende beskriver hvordan luft i veneslangen under perfusion håndteres ved Perfusionsafsnittet på Aalborg Universitetshospital.

Små luftbobler i veneslangen – normalt tilbageløb

 1. 1. Informer kirurgen - årsagen er oftest teknisk pga. en utæthed ved venekateter.

 2. 2. Normalt ingen handling krævet, men det kan være en fordel at give lidt venefylde indtil problemet er løst.

Store luftlommer i veneslangen - påvirket tilbageløb

 1. 1. Bed kirurgen om at undersøge kilden til luft.

 2. 2. Reducer om nødvendigt flowet på hovedpumpen.

 3. 3. Tag fat i veneslangen og manipuler luften mod venereservoiret. (Husk: luften vil altid opad.)

 4. 4. Genoptag normalt flow efter at luftlommerne er fjernet.

Airlock - intet tilbageløb

 1. 1. Stands hovedpumpen og sæt pean på arterieslangen efter A/V-shunten mod patienten og evt. luk veneklemmen.

 2. 2. Bed kirurgen om at undersøge kilden til luft.

 3. 3. Ved massiv airlock bedes kirurgen om at adskille venekateteret og veneslangen. Herefter fyldes veneslangen fra hjertelungemaskinen ved at sætte pean på veneslangen lige før A/V-shunten, tage pean af A/V-shunten og luk op for veneklemmen, hvis dette var lukket. Kør frem på hovedpumpen til veneslangen er fyldt retrogradt op og kirurgen kan nu samle slange og kateter igen.

 4. 4. Når atter venedrænage, genoptag perfusionen.

VAVD

  • • Optimer altid VAVD efter situationen, men husk, at øgning af vakuum ikke nødvendigvis løser problemet. I nogle situationer kan det være gavnligt at reducere det.

  • • Skal altid slukkes, hvis hovedpumpen stoppes eller der køres flow <2 lpm.

Referencer

Gravlee G P. Cardiopulmonary Bypass Principles and Practice. 2. udg 2000