Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lysbehandling, børneafdelings døgnafsnit – sygepleje

 

Problemstilling

 • • Retningslinien beskriver, hvordan lysbehandlingen af et barn skal varetages på børneafdelingens døgnafsnit.

 • • Vurdering af graden af icterus afhænger af barnets vægt og alder. Bilag med lysgrænser kan printes fra Icterus hos nyfødte (se ref. 1 og ”Relation”)

 

Beskrivelse

Forberedelse

 • • Informere forældre om lysbehandling.

 • • Neoblue enkeltlys og neonatalvugge. Bestilles i Columna Opgavesystem.

 • • Hvis barnet ikke kan holde sin kropstemperatur på min. 36,5 grader, lægges det på et Elektrisk varmetæppe, som kan lånes på Neonatal afdelingen.

 • • Rede vugge op, evt. med et sammenrullet svøb til at lave en ”rede” for at skabe tryghed.

 • • Væskeskema.

 • • Finde lysbriller i passende størrelse til øjenbeskyttelse (lysbriller findes i skabet ”lysbørn” på gangen)

 

Behandling og pleje 

 • • Lyset placeres ca. 20 cm. over madrassen i vuggen. Lyset tændes; vær opmærksom på, at der er lys i alle lamper. Hvis ikke skal der gives besked til teknisk afdeling og andet lys findes.

 • • Barnet lægges i vuggen med lysbriller på. Bestilles som depotvare.

 • • Barnet må gerne have en lille ble på, hvis ikke andet er ordineret. Afføringen bliver ofte tynd og kan blive sort i forbindelse med lysbehandlingen pga. udskillelse af bilirubin gennem afføringen.

 • • Der er ikke dokumentation for, at lyset virker bedre, når barnet vendes, derfor gælder alm. spædbarnspleje.

 • • Et normalt diende barn behøver ikke væsketilskud. Hvis barnet er sløvt og ikke melder sig til måltiderne, lægges sonde, og barnet sondeernæres efter gældende retningslinjer. Inden udskrivelse skal der tages stilling til hvordan barnet skal ernæres.

 • • Barnet må gerne tages ud af lyset, når det ammes og pusles, men vær opmærksom på at måltidet ikke trækker ud over 30 min. pr. gang. Forældrene hjælpes til at samle opgaver/fysisk kontakt med barnet til måltidstidspunkter, så barnet ligger mest muligt i lys.

 • • Hvis barnet er meget uroligt under lyset, kan der lånes et BiliBlanket på Neonatal afdelingen.

 • • Obs. at barnet holder en passende temperatur min. 36,5 - 37,5.

 • • Planlægge tidspunkt for næste kontrol af serum-billirubin. Der gives sukkervand ved blodprøvetagning.

 • • Vær opmærksom på begyndende øjengener hos forældrene eller personalet, f.eks. tørhed i øjnene, øget lysfølsomhed, smerter.

 • • Brug evt. solbriller.

 • • Barnet må ikke bades i olie da varmen fra lyset så får huden til at ”koge”. Undgå i øvrigt hudplejemidler af samme årsag.

 • • Lysbehandlinegn seponeres sædvanligvis, når totalbillirubin er <80% af lysgrænsen og typisk efter ét døgn.

 

Rengøring

 

 • • Vugge, madras og lys rengøres med Ethanol wetwipe klude og hentes af portøren.

Målgruppe

 • • Nyfødte med behov for lysbehandling.

 • • Barnets forældre.

 

Definition af begreber

 • • Icterus: Ca. 60 % af alle nyfødte udvikler synlig icterus. Dette skyldes leverens umodenhed og dermed en for lille kapacitet til at nedbryde billirubin fra den øgede nedbrydning af hæmoglobin i de første levedage.

 • • Lysbehandling: Det ufarlige, oftest blå lys, fremmer nedbrydningen af billirubin. Billirubinet nær huden omdannes til en vandopløselig forbindelse, der let omdannes i leveren og udskilles i urin og afføring.

 • • Se i øvrigt: Icterus hos nyfødte.

 

Formål

 • • At det neonatale barns se- billirubin falder til under lysgrænsen for det enkelte barn, således at barnet ikke udvikler komplikationer.

 • • At al personale er oplært i at kunne varetage plejen af børn, der har behov for lysbehandling.

Referencer

 1. 1. Retningslinie fra neonatalafsnit 112 -113, Icterus hos nyfødte.

 2. 2. Randi Grønseth m.fl.: Pediatri og pediatirsk sykepleie. Fagboklaget, 2005