Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hirsutisme

 

Beskrivelse

Ca. 10% af alle danske voksne kvinder lider af uønsket hårvækst!

 

Den sygelige tilstand er ofte forårsaget af ubalance i kønshormonerne. Hormonel ubalance forekommer hos ca. 45% af alle kvinder med sygelig hårvækst.
Ligeledes kan forandringer ved fx sygdom, graviditet og overgangsalderen samt visse former for medicinsk behandling være årsag til uønsket hårvækst.  Dette kan af- eller bekræftes ved en blodprøve, hvor hormonbalancen undersøges.
Er den uønskede hårvækst forårsaget af en sygelig tilstand, kan der tilbydes behandling i offentligt regi, men kun i ansigtet.

 

Ved den kosmetiske tilstand kan der ikke påvises hormonelle forstyrrelser. Her spiller oftest arvelige faktorer ind, fx familiær disposition, race, anden etnisk baggrund o.l.

Er den uønskede hårvækst af kosmetisk art, kan behandlingen ikke tilbydes i offentligt regi.

 

Opfylder patienten ikke indikationen for hårfjernelse i ansigtet i offentligt regi eller er hormonstatus ikke vedlagt henvisningen, returneres henvisningen til den praktiserende læge med besked om dette.

 

Er formalia i orden, sendes henvisningen videre til Hudklinikken, Vesterbro 99, 9000 Aalborg. Hudklinikken indkalder patienten til undersøgelse og behandling, som varetages af speciallæger i dermatologi Henrik Sølvsten og Hans Lomholt.

Hudklinikken tilbyder kun Ellipsebehandling.
 

 

Ellipsebehandling
Ellipsebehandling tilbydes patienter med mørke hår.
Mørklødede personer er sværere at behandle end fx personer med nordeuropæisk hudtype. Men selv patienter med negroid hudtype kan behandles.

Hvad er Ellipse®?
Ellipse® er en videreudvikling af de oprindelige hårfjerningslasere. Ellipse udsender en kort impuls af et meget intenst lys inden for det synlige lysspektrum.
Foreløbige videnskabelige undersøgelser viser, at Ellipse® er mere effektiv og mere hudvenlig end de klassiske lasere, som hidtil har været anvendt.

Hvordan virker Ellipse®?

Lyset opsuges af hårets pigment og omdannes til varme, hvorved hårets vækstanlæg ødelægges. Behandlingen har kun effekt på mørke, aktive hår. Det vil sige, at håret skal indeholde pigment og skal være i vækst, så det stadig har forbindelse til vækstanlægget i bunden af hårsækken. Det er langt fra alle håranlæg, der er aktive og i vækst, og det er derfor nødvendigt med flere behandlinger.

 

Hvor effektiv er behandlingen?

Der er flere års erfaring med Ellipse®-behandling, og det viser sig, at virkningen er permanent. Dog skal man være opmærksom på, at flere faktorer kan være medvirkende til, at der på et senere tidspunkt vil kunne komme nye år i det ellers behandlede område.
Hormonelle forandringer ved fx sygdom, graviditet og overgangsalder samt visse former for medicinsk behandling kan være nogle af årsagerne til nye eller vedvarende generende hårvækst. Det har vist sig, at ca. 45% af dem, som søger behandling for uønsket hårvækst i ansigtet, har underliggende sygdomme. Det er derfor vigtigt, at man bliver undersøgt korrekt. Dels for eventuelt at behandle den grundlæggende sygdom, dels for eventuelt medicinsk at behandle den uønskede hårvækst.

 

Er lyset farligt?

Nej. Lyset, som Ellipse® danner, er udelukkende i det såkaldte røde spektrum. Der forekommer ingen farlig (ioniserende) stråling som eksempelvis ultraviolet lys.

 

Forbehandling inden Ellipse®-behandling

 1. 1. Senest 6 uger inden behandlingen bør man ikke fjerne den uønskede hårvækst med pincet, voks eller på anden måde hive hårene ud af hårsækkene. Der må heller ikke anvendes hårfjerningsprodukter med kemikalier fx Veet. Man må dog gerne benytte en skraber.

 2. 2. Ved forundersøgelsen skal hårene have en længde på minimum 1 mm. Ved senere behandlinger kan området være helt glatbarberet. Barbering forandrer ikke hårets naturlige tykkelse eller vækst. Hårets vækst og udseende er afhængig af arvelige anlæg, hormoner og alder.

 3. 3. Man bør møde til behandling uden make-up i det hudområde, der skal behandles.

 4. 4. Man bør ikke solbade, tage solarium eller bruge selvbruner en måned inden behandlingen.

 

Hvordan foregår behandling med Ellipse®?
Lysstrålen føres frem til huden via et ca. 1 x 5 cm glaskrystal. Krystallet placeres på huden i en kold og klar gel. Alle hår, som er i vækstfase og som er inden for området, påvirkes af lyset og vil enten kunne trækkes ud eller vil selv falde ud efter 10-20 dage. Hele området med generende hårvækst behandles hver gang.

Efter behandlingen

Der kræves normalt ingen efterbehandling.

Oftest kan det slet ikke se, at huden er blevet behandlet. Det eneste synlige tegn på behandling kan være rødme på huden omkring hårene. Dette skyldes varmepåvirkningen fra lyset, og rødmen vil hos de fleste forsvinde i løbet af et par timer. Føles huden varm, kan man køle den med isposer. I sjældne tilfælde kan der opstå skægpest i det behandlede område. Skægpest er en betændelsestilstand i hårsækken, som viser sig ved rødme, hævelse og pusdannelse omkring håret. Skægpesten forsvinder af sig selv efter nogle dage. Hvis man fjerner de løstsiddende hår, der blokerer for pusset, vil tilstanden bedres hurtigere. Man bør ikke solbade eller tage solarium i dagene efter behandlingen. Man kan godt opholde sig i solen efter behandlingen, såfremt man benytter faktor 25 flere gange dagligt. Man kan benytte make-up eller slevbrunende cremer efter behandlingen.

 

Er der nogle hindringer for behandlingen?

Lysbehandling for uønsket hårvækst kan foretages på alle patienter, udtagen patienter, som er i behandling med medicin, der øger lysfølsomheden (for eksempel malariamidler, tetracyklinpræparater og klorpromazinderi-vater). Patienter som behandles med disse typer præparater, kan eventuelt efter aftale med behandlende læge holde pause i ca. 1 uge inden Ellipsebehandlingen.

Patienter, som lider af skægpest, vil som regel opleve, at skægpesten forsvinder allerede efter første behandling. Gravide patienter kan behandles uden risiko.

 

Der tilbydes maksimalt 4 behandlinger i offentligt regi.

 

 

Hirsutisme

Kvinder med hirsutisme kan henvises til Gynækologisk Ambulatorium, Sygehus Vendsyssel efter forudgående præliminær udredning.

Der tilbydes kun hårfjerning i ansigtet og kun hos kvinder, hvor denne hårvækst kan betragtes som værende sygelig, dvs.:

 • • Hyperandrogenæmi

Eller bivirkninger til

 • • Viriliserende medikamentel behandling

Eller bevirker

 • • Alvorlig psykisk eller social hæmning

 

Der skal således forud for henvisningen foreligge en udredning med androgenstatus:

 • • S-prolactin

 • • S-follikelstimulerende hormon

 • • S-luteiniserende hormon

 • • S-østradiol

 

Kun hvis kvinderne opfylder de ovennævnte kriterier, kan der tilbydes hårfjernelse i ansigtet i offentligt regi.

 

Ved alvorlig psykisk eller social hæmning skal der foreligge udtalelse fra psykiater/psykolog eller dokumentation for sygefravær.

Kvinder med et udelukkende kosmetisk problem må søge hjælp hos private kosmetologer. 

Ved fjernelse af uønsket hårvækst (mørke hår) tilbydes Ellipse®-behandling (laserbehandling) – max. 4 behandlinger.

 

 

Standardværdier for hormonel udredning

 

 

Persongruppe

Seksualhormon-bindende

globulin - nmol/l

Testosteron

nmol/l

Middelværdi

Grænser

Middelværdi

Grænser

Kvinder i fertil alder

   Efter menopausen

83

100

41  -170

46 - 240

1,0

0,94

0,55 -   1,8

0,52 -   1,7

Piger        9 -11 år

120

55 - 260

0,35

0,11 -   1,1

Drenge       9 - 11 år

150

77 - 280

0,27

0,09 - 0,80

Mænd        20 - 50 år

    50 - 70 år

43

68

       24 -   77

32 - 140

16,8

14,6

10,3 - 27,4

8,4 - 25,4

 

 

 

Persongruppe

Ikke proteinbundet (frit) testosteron - nmol/l

Androstendion

nmol/l

Middelværdi

Grænser

Middelværdi

Grænser

Kvinder i fertil alder

   Efter menopausen

0,014

0,009

0,006 - 0,034

0,005 - 0,019

4,7

2,2

2,4 - 8,9

0,80 - 4,8

Piger        9 -11 år

0,003

0,0008 - ,013

1,6

0,77 - 4,3

Drenge       9 - 11 år

0,002

0,0007 -0,006

1,2

0,55 - 2,4

Mænd        20 - 50 år

    50 - 70 år

0,4

0,32

0,24 -   0,69

0,17 -   0,59

3,5

3,2

1,7 - 6,9

1,6 - 6,5

 

 

Persongruppe

Dehydroepiandrosteronsulfat  nmol/l

Dihydrotestosteron

nmol/l

Middelværdi

Grænser

Middelværdi

Grænser

Kvinder i fertil alder

   Efter menopausen

4500

2300

1200 - 9500

500 - 4500

0,50

0,40

0,25 -   1,2

0,16 - 0,91

Piger        9 -11 år

1000

270 - 3000

0,28

<0,10 - 0,89

Drenge       9 - 11 år

1200

260 - 3900

0,20

<0,10 - 0,96

Mænd        20 - 50 år

    50 - 70 år

                 20 - 40 år

                 40 - 60 år

                 60 - 70 år

 

 

7000

3200

2200

 

 

3000 - 12000

1000 - 10000

700 -   7000

1,9

1,9

0,80 -   2,8

0,80 -   2,8

 

Tolkning: Hos kvinder ses forhøjede androgenværdier ofte ved hirsutisme, andre tegn på virilisering, menstruationsforstyrrelser og infertilitet. de hyppigste årsager er følgende 4 sygdomme: Polycystiske ovarier, binyrebarkhyperplasi, androgenproducerende ovarietumor og androgenproducerende binyrebarktumor. De 2 førstnævnte sygdomme er forholdsvis almindelige, de 2 sidstnævnte er sjældne.

  

De karakteristiske ændringer ved de 4 nævnte sygdomme er følgende:

 

 

Polycystisk ovariesyndrom

Binyrebarkhyperplasi

Androgenproducerende ovarietumor

Androgenproducerende binyrebarktumor

Frit T er let til moderat forhøjet

Frit T er let til moderat forhøjet

Frit T er stærkt forhøjet, dvs. til værdier der er mindst 5  gange så høje som den øverste normalgrænse

g

Frit T er moderat til stærkt forhøjet

4-AD er moderat forhøjet

4-AD er moderat forhøjet

4-AD er moderat forhøjet

4-AD er moderat forhøjet

DHAS er normal eller  ganske let forhøjet

DHAS er normal eller ganske let forhøjet   

DHAS er normal

DHAS er stærkt forhøjet, dvs. til værdier, der er 3 gange så høje som den øverste normalgrænse

DXM-testen giver normal suppression af DHAS, men kun et lille fald i frit T og 4-AD, som fortsat ligger over normalområdet

DXM-testen supprimerer både frit T, 4-AD og DHAS til normalområdet

DXM-testen giver normal suppression af DHAS, men intet fald i frit T og kun et lille fald i 4-AD

DXM-testen giver intet sikkert fald, hverken i frit T, 4-AD eller DHAS

Bemærkninger:

Hos børn er en eller flere værdier forhøjet ved for tidlig pubertet.

Det kan være indiceret at bestemme DHA, 11-DOC, LH, FSH, PRL, 17-hydrox

yprogesteron eller østrogenstatus sammen med androgenstatus

 

 

Diagnosekode: DL680 Hirsutisme