Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse til patient i AK-behandling

 

Formål

Instruksen skal ses som et redskab til læger og andet personale i forbindelse med planlagte operationer eller invasive indgreb på patienter i blodfortyndende behandling.

Instruksen omhandler forholdsregler for patienter i AK-behandling, trombocythæmmerbehandling og andre blodfortyndende medikamenter.

 

Beskrivelse

Alle kirurgisk speciale, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn, Regionshospital Nordjylland følger de anvisninger, som anbefales af Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus – ”Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling” samt ”Tromboseprocylakse Abdominalkirurgisk Afsnit”.

 

Definition af begreber

INR: International Normaliseret Ratio - blodprøve der viser blodets fortyndingsgrad.

Konventionel AK-behandling: patienternes INR styres via egen læge eller en hospitalsafdeling.

Selvstyret AK-behandling: patienternes INR styres via hjemmemåling af INR og selvdosering.

Vitamin K antagonister (VKA): de blodfortyndende stoffer Marevan (warfarin) og Marcoumar (phenprocoumon).

Lavmolekylært heparin: blodfortyndende medicin der gives subkutant.

 

Referencer