Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af affald på Regionshospital Nordjylland, Thisted

 

Beskrivelse

Hospitalet håndterer og bortskaffer affald, kemikalier og isotoper sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Instruksen er et lokalt tillæg til arbejdsmiljøhåndbogens sider om affald og bortskaffelse.

 

Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald, herunder kemisk og klinisk risikoaffald

Regionshospital Nordjylland, Thisted, følger de regionale retningslinjer omkring affaldshåndtering

Portørcentralen er ansvarlig for håndtering af affald på Regionshospital Nordjylland, Thisted. Det sker jf. lokal planche om affaldshåndtering. Affaldshåndtering og –sortering indgår som en del af oplæringen i portørcentralen.

Kemikalieaffald skal være indpakket forsvarligt og tydeligt mærket.

Der findes vejledende plancher omkring affaldssortering i alle skyllerum, således at affaldssortering allerede starter ved kilden, se bilag.

Der skelnes mellem følgende typer affald:

 • • Dagrenovation

 • • Genanvendeligt affald

 • • Pap

 • • Papir

 • • Flasker og glas

 • • Glas og porcelæn

 • • Klinisk risikoaffald

 • • Patologisk-biologisk affald

 • • Batterier

 • • Andet affald

 

Portørerne bortskaffer affaldet ifølge nedenstående

Affaldshåndtering og oprydning fra diverse skyllerum sker dagligt og foregår efter lokal plan, der findes hos portørerne.

 

 • • Dagrenovation, - Thisted kommune afhenter dagrenovation alle hverdage

 • • Klinisk risikoaffald, - indsamles og pakkes i kasser, som er beregnet og godkendt til formålet. Modtagestation Vendsyssel, afhenter én gang hver uge og ekspederer det videre til forbrænding. Medicinaffald bortskaffes som kliniskrisikoaffald. (se planche omkring medicinaffald) Sortering og bortskaffelse af medicinaffald

 • • Vævsaffald, der gælder samme procedure som med klinisk risiko affald.

 • • Batterier, kviksølvsholdige genstande (lysstofrør, lamper) samt elektronisk skrot leveres til Teknisk Afdeling, der står for den videre håndtering til genanvendelse/destruktion iflg aftale med Thisted Kommune

 

Isotoper

Findes ikke på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

 

Etiske overvejelser

Sene aborter og andet som er en del af et menneske bortskaffes ifølge retningslinjerne ikke sammen med klinisk risikoaffald. Disse dele indpakkes, kommer i spande og bortskaffes adskilt fra øvrige affaldstyper.

Hospitalets bortskaffelse af aborterede fostre er omfattet af de regler, der gælder for klinisk risikoaffald, det vil sige på linje med fx amputerede lemmer. Uanset abortvæv ikke udgør en smittefare, skal vævet opsamles i en særskilt plastspand og forbrændes af æstetiske grunde, det vil sige for at sikre, at genkendelige vævs- eller legemsdele er ugenkendelige efter bortskaffelsen.

 

Formål

At sikre, at affald, kemikalier og isotoper bortskaffes sikkerhedsmæssigt forsvarligt

At minimere sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for personer

Referencer

Personalenet: Affald og bortskaffelse

Pørtørcentralen Thisted: Planche om affaldshåndtering

Etisk råd: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/abort-og-fosterdiagnostik/publikationer/behovet-for-faelles-retningslinjer-for-haandtering-af-aborterede-fostre-2011