Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus – RHN

 

Formål

At sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udfører og vejleder i korrekt injektionsteknik af insulin til voksne med diabetes mellitus.

Definition af begreber

Voksne: Personer over 15 år.

Beskrivelse

Insulintyper

Ekstra-hurtigtvirkende insulinanalog

Ekstra-hurtigtvirkende insulinanalog injiceres umiddelbart før måltidet og virker efter ca. 15 minutter med en maksimal virkning efter 1-3 timer, hvorefter virkningen ophører efter 3-5 timer (fx Novorapid, Humalog, Apidra).

 

Hurtigtvirkende insulin

Hurtigtvirkende insulin injiceres ca. 30 minutter før måltidet, og har maksimal effekt inden for 1- 3 timer og har en virkningstid på 6-8 timer (fx Insuman eller Actrapid, Actrapid fås kun i penfill).

 

Intermediærtvirkende insulin

Har en virkningstid på 24 timer med maksimum effekt efter 4 til 12 timer (fx Insulatard, Humulin NPH).

 

Blandingsinsulin

Består af ekstra-hurtigtvirkende eller hurtigtvirkende insulin, som er protraheret i forskellige koncentrationer (fx Novomix 30, Humalog Mix 25).

 

Langsomtvirkende insulin

Langsomtvirkende insulin har en længerevarende effekt med en mere jævn og flad profil. Virkningen indsætter 60 minutter efter injektionen og virker op til 24 timer (fx Levemir, Lantus, Tresiba).

 

Injektionssteder

Det optimale sted at placere insulinet er i det subkutane fedtvæv. Det subkutane fedtvæv forlænger insulinabsorptionshastigheden, hvilket betyder, at tidspunktet for insulininjektion skal planlægges omhyggeligt i forhold til mad, motion og insulintype.

 

 

Insulintype

Injektionssted

Begrundelse

Ekstra-hurtigtvirkende

 

Hurtigtvirkende

Mave

Hurtig optagelse

 

Ekstra hurtig optagelse over navlen

Intermediærtvirkende

 

Langsomtvirkende

 

Lår

Langsom optagelse

Blandingsinsulin

Mave

Hurtig optagelse

 

Anbefales til blandingsinsulin om morgenen/frokost

Lår

Langsom optagelse

 

Anbefales til blandingsinsulin om aftenen

 

 

Valg af nålelængde og injektionsteknik til forskellige patienttyper
  1. 1. Hænderne vaskes før forberedelserne til injektionen startes.

  2. 2. Pennen bruges kun til én og samme person.

  3. 3. Det tjekkes, at det er den rigtige insulintype til det rigtige tidspunkt. Insulinet bør have stuetemperatur.

  4. 4. Ved intermediærtvirkende eller blandingsinsulin med intermediærtvirkende insulin vendes pennen mindst 10 gange frem og 10 gange tilbage, indtil insulinet er ensartet mælkehvidt.

  5. 5. På hospitalet afsprittes membranen, nålen påsættes og det tjekkes, at pennen fungerer ved at sikre, at der kommer en dråbe insulin på nålespidsen (vejledningen for de enkelte pensystemer følges). Proceduren gentages, hvis der ikke kommer insulin på nålespidsen. Pennen indstilles til korrekt insulindosis.

  6. 6. Det tjekkes, at det er det rigtige anatomiske område for denne type insulin. Hurtigvirkende og ekstra-hurtigvirkende insulin injiceres altid i maven inden for området 4 cm under navlen og 12 cm til siderne eller 12 cm over navlen. Optagelseshastigheden er hurtigere over navlen. Langsomtvirkende insulinanaloger og intermediærtvirkende insulin injiceres altid i låret i et område svarende fra pressefold til sidesøm en håndsbredde over knæet og til lysken. Alternativt kan hoften anbefales. Almindeligvis gives blandingsinsulin i maven om morgenen og i låret om aftenen.

  7. 7. Det undersøges, at injektionsstedet er uden sår, tegn på infektioner, blå mærker og lipohypertrofi. Vær sikker på, at det nye injektionssted vælges mindst tre cm fra sidste injektionssted. Valget af nålelængde og injektionsvinkel bør være individuel fra patient til patient for at sikre, at insulinet injiceres subkutant (se skema nedenfor). Det vil oftest være en 8 eller en 6 mm nål, der injiceres i en vinkel på 45 eller 90 grader i løftet hudfold (løftet af tommeltot og pegefinger). Hudfolden forbliver løftet under hele injektionen.

  8. 8. Huden afsprittes inden nålen injiceres subkutant. Hvis nålen er placeret korrekt, kan nålespidsen bevæges frit fra side til side i underhuden.

  9. 9. Sprøjt insulinet ind og slip hudfolden samtidig med, at nålen trækkes halvt ud, der tælles til mindst 10 svarende til 10 sekunder, inden nålen trækkes helt ud.

  10. 10. Tag nålen af og placer den i en kanyleboks (enten ved at skrue den af direkte i kanyleboksen eller skru nålen af ved at holde på nålen nedefra, så stikuheld undgås - af samme grund sættes beskyttelseshætten aldrig på igen).

 

De kliniske retningslinjer og denne instruks er udarbejdet til brug i daglig praksis, men det fritager ikke plejepersonalet for at bruge det kliniske skøn i specifikke situationer, fx. i forbindelse med store transplantater, ødemer osv.

 

Patienttype

Nålelængde

Injektionsvinkel

Hudfold

Normalvægtig

(BMI <25)

6 mm

 

90 grader

Løftet

8 mm

 

45 grader

Løftet

Vægt over middel

(BMI >25)

6 mm

90 grader

Uden hudfold i abdomen

Løftet hudfold i låret

8 mm

 

90 grader

Løftet

12 mm

 

45 grader

Løftet

 

Opbevaring og holdbarhed af insulin

Ikke anbrudt insulin opbevares i køleskab (væk fra køleelementet, da insulinet ikke tåler frost). Holdbarhed står på pakken.

Anbrudt insulin skal opbevares ved stuetemperatur, dog ikke nær radiator eller i direkte sollys. Insulin er holdbart 4-6 uger efter anbrud – se indlægsseddel til de enkelte typer. I sengeafsnittet skal plejepersonalet mærke insulinpen med anbrudsdato.

Insulin tåler ikke sollys, stærk varme, rystelser, frost.

Insulinet skal kasseres hvis det er misfarvet, ikke virker ensfarvet, klumper eller er grynet.

Pennen kasseres

Ved Insulatard og blandingsinsulin - når der er mindre end 12 enheder tilbage i pennen.
Ved Actrapid, Novorapid/Humalog og Lantus/Levemir kan pennen tømmes helt.

 

Bortskaffelse af insulinkanyler og insulinpenne

Brugte kanyler kasseres i kanyleboks af hård plast.

Ved patienter, der er startet insulinbehandling under indlæggelsen, kan kanyleboks udleveres ved udskrivelsen.

Patienten skal selv efter udskrivelse sørge for at skaffe kanyleboks. Nye kanylebokse kan købes på apoteket, og afleveres der igen. Der er også mulighed for bortskaffelse via kommunens miljøaffald.

 

På sygehuset afleveres brugte og delvis tomme insulinpenne som returmedicin til Sygehusapoteket. Tomme insulinpenne må gerne bortskaffes som dagrenovation.

Patienterne afleverer brugte og delvis tomme insulinpenne på det lokale apotek enten i original emballage eller en plasticpose. Ligeledes bortskaffer patienterne tomme insulinpenne med dagrenovationen.

Referencer

Dansk Sygeplejeråd 2006: Evidensbaserede kliniske retningslinjer for injektion af insulin til voksne med diabetes mellitus, 2. udgave