Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning fra akutmodtagelsen til et andet sygehus

Beskrivelse

Når det er besluttet at patienten skal overflyttes til et andet sygehus pga. bopæl eller

sygdom informerer lægen patienten og de pårørende.

 

Lægen

 • • Har ansvaret for at videregive informationer ang. patienten til relevant personale på det sygehus, patienten overflyttes til,

 • • Hvis patienten ikke er hjemmehørende i Region Nordjylland og skal overflyttes mhp behandling på sygehus i egen region informere lægen personalet på modtagende sygehus om, at de skal bestille hjemtransport til patienten.

 • • Har ansvaret for at diktere hvilken behandling der er givet til patienten i akutmodtagelsen, samt hvilke informationer patienten og de pårørende har fået.

 • • Aftaler med sekretæren at få skrevet journalen, så patienten kan medbringe en kopi med mindre, at det er et sygehus, hvor journalen kan overføres elektronisk

 • • Det er lægens ansvar at få ajourført patientens aktuelle medicin og lægge det ind i Opus. Det er samtidig lægens ansvar at dokumentere medicin, givet i akutmodtagelsen, i Opus. Lægen noterer, at medicinafstemning er foretaget

 • • Vurdere, hvilken transport der er nødvendigt for patienten

 

Sygeplejersken

 • • Sygeplejersken forsøger så vidt muligt, at være til stede når lægen informerer patienten og de pårørende om overflytningen

 • • Samarbejder med patienten og de pårørende om den videre overflytning

 • • Informerer patienten og de pårørende om plan/situation, og inddrager dem i overflytningen, så de føler sig trygge

 • • Dokumenterer triage, kontaktårsag, identifikation og pårørende, akut sygeplejestatus og evt. yderligere sygeplejestatus i Clinical Suite.

 • • Print fra Clinical Suite sendes med patienten

 • • Ved overflytning til et sygehus, hvor der kan modtages røntgen billeder fra EasyViz, blodprøvesvar fra Labka og medicinliste fra Opus, sendes dette elektronisk

 • • Hvis sygeplejersken har dispenseret medicin, dokumenteres dette i Opus. Print fra Opus sendes med patienten

 • • Til sygehuse der ikke kan modtage elektroniske røntgenbilleder aftaler sygeplejersken med radiologisk afsnit, at de laver kopi af aftalte røntgen billeder, som kommer på en cd, der sendes med patienten

Bestilling af billeder eller overførsel af billeder fra PACS (EasyViz) til et andet sygehus

 • • Ved overflyttelse til et andet sygehus i Region Nordjylland bestiller sygeplejersken i akutmodtagelsen en transport

 

Transport

 • • Vurderes der, at patienten skal have personale med, bestilles transport efter gældende instruks Anæstesiledsagede patienttransporter

 • • Det er det modtagende sygehus, som skal betale transporten af patienten

 • • Inden patienten forlader akutmodtagelsen tages et nyt sæt vitale parametre. Disse dokumenteres i Clinical Suite.

 

 

Overflytning af brandsårspatienter

 

Overflytning til perifere sygehuse i Region Nordjylland

 • • Ordinerede blodprøver bestilles og tages inden patientens afgang til andet sygehus. Dette inkluderer også blod-type og bac-test

 

Overflytning til sygehuse udenfor Region Nordjylland

 • • Hvis patienten ikke er hjemmehørende i Region Nordjylland og skal overflyttes mhp behandling på sygehus i egen region informere lægen personalet på modtagende sygehus om, at de skal bestille hjemtransport til patienten.

 

Formål

At personalet arbejder ud fra det etiske kodeks

At patienten oplever overflytningen som koordineret.

At relevant information videregives.

At patienten og pårørende oplever kontinuitet af behandling, pleje og udredning.

At patienten og de pårørende bliver inddraget mest muligt omkring overflytningen.

 

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Politik for inddragelse af patient og pårørende i Region Nordjylland

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse