Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning fra akutmodtagelsen til et andet sygehus

Beskrivelse

Det er god praksis at patienter indlægges til behandling, pleje og observation på en stamafdeling, inden det besluttes om patienten kan overflyttes til andet sygehus. Hvis dette ikke er muligt pga. kapacitetsproblemer, og patienten skal overflyttes til et andet sygehus fra Akutmodtagelsen, informerer lægen patient og pårørende om behandling og plan om overflyttelse.

Opgaver

Lægen

 • • Har ansvaret for at videregive informationer ang. patienten til relevant personale på det sygehus, patienten overflyttes til,

 • • Hvis patienten ikke er hjemmehørende i Region Nord og skal overflyttes mhp. behandling på sygehus i egen region informerer lægen personalet på modtagende sygehus om, at de skal bestille transport til patienten.

 • • Har ansvaret for at diktere hvilken behandling der er givet til patienten i Akutmodtagelsen, samt hvilke informationer patient og pårørende har fået.

 • • Det er lægens ansvar at få ajourført patientens aktuelle medicin i FMK. Det er samtidig lægens ansvar at dokumentere medicin, givet i Akutmodtagelsen, i Opus. Lægen noterer, at medicinafstemning er foretaget.

 • • Vurderer hvilken transport der er nødvendigt for patienten.

 

Sygeplejersken

 • • Forsøger, så vidt muligt, at være til stede når lægen informerer patient og pårørende om overflytningen.

 • • Samarbejder med patient og pårørende om den videre overflytning gennem information og inddragelse, så de føler sig trygge.

 • • Dokumenterer triage, kontaktårsag, identifikation og pårørende, akut sygeplejestatus og evt. yderligere sygeplejestatus i EPJ Sygeplejedokumentation i Clinical Suite.

 • • Ved overflyttelse til et andet sygehus i Region Nord bestiller sygeplejersken transport

 • • Ved overflyttelse til sygehus udenfor Region Nord: Bestilling af billeder eller overførsel af billeder fra PACS (EasyViz) til et andet sygehus

 

Transport

 • • Vurderes det, at patienten skal have personale med, bestilles transport efter gældende instruks Anæstesiledsagede patienttransporter

 • • Det er det modtagende sygehus, som skal betale transporten af patienten

 • • Inden patienten forlader Akutmodtagelsen tages et nyt sæt vitale værdier. Disse dokumenteres i EPJ.

 

Overflytning af brandsårspatienter

 

Overflytning til sygehuse i Region Nord

 • • Ordinerede blodprøver bestilles og tages inden patientens afgang til andet sygehus. Dette inkluderer også blod-type og bac-test.

 • • Når patienten kører fra Akutmodtagelsen flyttes patienten på C-view til modtagende afsnit.

 

Overflytning til sygehuse udenfor Region Nord

 • • Hvis patienten ikke er hjemmehørende i Region Nord og skal overflyttes mhp behandling på sygehus i egen region informerer lægen personalet på modtagende sygehus om, at de skal bestille hjemtransport til patienten.

 

Formål

At personalet arbejder ud fra det etiske kodeks

At patienten oplever overflytningen som koordineret.

At relevant information videregives.

At patient og pårørende oplever kontinuitet af behandling, pleje og udredning.

At patient og pårørende bliver inddraget mest muligt omkring overflytningen.

 

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Politik for inddragelse af patient og pårørende i Region Nordjylland

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse