Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – akut udredning af lungecancer med CT-scanning på ambulante patienter henvist fra sygehusafdelinger i Region Nordjylland og andre regioner

 

Beskrivelse

Udredning af indlagte thorax patienter henvist fra sygehusafdelinger i Region Nordjylland og andre regioner.

 

Sekretæropgaver

Røntgenundersøgelse af thorax

 • • Patienten henvises til røntgenundersøgelse af thorax

 • • Bookes som akut hvis patienten er tilstede, f.eks. skadestuepatienter

 • • Indkaldes til røntgenundersøgelse af thorax indenfor 1 uge

Obs. cancer

 • • Skal der ud fra radiologs anbefaling skrives, at henvisende instans skal sende henvisning til CT-thorax og øvre abdomen – skriv anbefalingen med fed skrift

CT-scanning af thorax af thorax og øvre abdomen:

 • • Indkaldes til CT-scanning af thorax og øvre abdomen med i.v. kontrast indenfor 2 hverdage

 • • Marker patienten med blåt flag

 • • Sørg for S-kreatinin og GFR hvis en sådan ikke foreligger

Obs. cancer

 • • Anbefaling af henvisning til akut lungecancerkonference skal skrives med fed skrift.

 

Plejepersonaleopgaver

Røntgenundersøgelse af thorax

 • • Der tages røntgenundersøgelse af thorax efter projektionshåndbog

CT-af thorax og øvre abdomen

 • • Der udføres CT-scanning efter protokollen: ”Thorax – øvre abdomen”

 

Radiologopgaver

Røntgenundersøgelse af thorax

 • • Beskriv røntgenundersøgelse af thorax

 • • Marker undersøgelsen som thorax og akut i MIRSK

Obs. cancer

 • • Dikter, at der anbefales CT-scanning af thorax og øvre abdomen, henvisende instans bedes sende henvisning

CT-scanning af thorax og øvre abdomen

 • • Henvisning visiteres af radiolog

 • • Beskrive CT-scanning

 • • Marker patienten som ambulant og akut i MIRSK

Obs. cancer

 • • Dikter, at der anbefales henvisning til akut lungecancerkonference i Aalborg og henvisende instans skal sende henvisning.

 

Henvisende instans’ opgave

 

Røntgenundersøgelse af thorax

 • • Send henvisning

 • • Informer patienten om undersøgelsessvar

Obs. cancer

 • • Send henvisning til CT-scanning

 • • Sørg for at der foreligger S-kreatinin og GFR på patienten (max. 7 dage gammel)

CT-scanning af thorax og øvre abdomen

 • • Informer patienten om undersøgelsessvar

Obs. cancer

 • • Henvise patienten til akut lungecancerkonference i Aalborg

 

Formål

At sikre, at

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens beskrivelser af pakkeforløb: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb/pakkeforloeb-2012

PRI-dokument: Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelser fra Billeddiagnostisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors