Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekonstruktion af det mediale patellofemorale ligament og fysioterapi

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter med rekonstruktion af MPFL som følge af gentagne patellaluxationer

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan

MPFL: Mediale patellofemorale ligament

VMO: Vastus Medialis Obliques

Overordnet fremgangsmåde

Operationen foregår i endags-ortopædkirurgisk regi og vil fremgå af booking-listen. Patienterne opereres som udgangspunkt mandage eller onsdage.

På operationsdagen er patienten indlagt på K3

Patienter indlagt med henblik på MPFL-rekonstruktion modtager fysioterapi på operationsdagen samt almen eller specialiseret genoptræning efterfølgende.

2 uger efter operationen ses patienten i fysioterapien til kontrol hos læge til fjernelse af agraffer/suturer og videre instruktion ved fysioterapeut. Fysioterapeuten og lægen tager sammen stilling til, om patienten skal træne i almen eller specialiseret regi. Efterfølgende udarbejdes GOP.

Patienterne kan startes op i specialiseret regi og hen i forløbet overgå til almen træning.

De efterfølgende lægekontroller foregår i ortopædkirurgisk ambulatorium.

 

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

I patientjournalen findes relevante oplysninger omkring skadens opståen, andre diagnoser med mere, som kan være nyttige at vide før videre intervention påbegyndes.

Terapeuten opdaterer sig løbende, både i journal og hos samarbejdspartnere.

 

Specielle forholdsregler

Hvis der fortages yderligere indgreb under operationen, eksempelvis menisksuturering, følges det mest restriktive regime. Se instruksen: Suturering af meniskskade og fyisoterapeutisk intervention.

Hvis lægen vurderer, at der skal tages yderligere forholdsregler, vil det fremgå af planen efter operationen og være noteret i journalen.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

Vurdere, om patienten kan det, som han/hun må, jævnfør regime.

Indhold

 • • Anamnese

 • • Muskelfunktionsundersøgelse

 • • Bevægelighedsundersøgelse

 • • Handle- og bevægefærdigheder

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen, og med baggrund heri iværksættes behandlingen i forhold til videre forløb for patienten. Når patienten afsluttes i fysioterapien udarbejdes slutstatus i journalen.

 

Fysioterapeutisk træning/behandling

Formål

At patienten undgår patellaluxationer, opnår højere funktionsniveau og øget knæstabilitet i forhold til inden operationen.

Behandlingen indeholder

 • • Funktionstræning

 • • Øvelsesterapi

 • • Individuel træning og/eller knæhold 1-3 timer pr. uge

 • • Som tidligere nævnt progredieres træningen, jævnfør regime.

 

FYSIOTERAPI-REGIME TIL MPFL-REKONSTRUKTION

OPERATIONSDAGEN

 • • Operationen foregår ambulant som sammedagskirurgi

 • • Om morgenen udlånes 2 albuestokke ved servicemedarbejder, og patienten instrueres i brug.

 • • Når patienten er retur på sengeafdeling K3 og har spist og drukket, mobiliseres han/hun med stokke med støtte efter evne på strakt ben.

 • • Bevægeområde 0 – 90 grader.

 • • Patienten instrueres i ødemprofylakse, selvspænding af quadriceps og vigtigheden af at strække benet.

 • • Der udleveres program: Genoptræning efter knæskalsstabiliserende operation (MPFL)

 • • Patienten får tid til kontrol på ca. 14. dagen – tirsdag kl. 13.30. Denne kontrol foregår i fysioterapien og patienten tilses af operatøren.

 

14-DAGES KONTROL

 • • Foregår tirsdag i fysioterapien kl. 13.30

 • • Patienten får fjernet agraffer/suturer

 • • Tilses af operatør, der lægger plan for det videre forløb herunder kontroller og stillingtagen til genoptagelse af arbejde.

 • • Videre instruktion ved fysioterapeut

 • • Der vurderes på gangfunktion, knæbevægelighed, VMO

 • • Stokke kan seponeres, hvis patienten kan gå normalt.

 • • Der udarbejdes almen genoptræningsplan

 

4 UGER POSTOPERATIVT

 • • Må begynde at cykle på kondicykel med minimal belastning – dog maximalt 90 graders flexion.

 • • Opstart træningsforløb

 

6 UGER POSTOPERATIVT

 • • Må begynde svømning (minus brystsvømning)

 • • Må gå normalt op og ned ad trapper, hvis fysioterapeuten vurderer, at der er tilstrækkelig styrke og stabilitet omkring knæet.

 

12 UGER POSTOPERATIVT

 • • Patienten ses af operatøren i ortopædkiurgisk ambulatorium

 • • Patienten må starte med små-løb og cykling udendørs

 • • Patienten må svømme brystsvømning.

 

 

6 MÅNEDER POST-OPERATIVT

 • • Patienten ses af operatøren til en afsluttende kontrol i ortopædkirurgisk ambulatorium

 • • Stillingtagen til, om patienten kan genoptage kontaktsport med mere

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Plejepersonale omkring mobiliseringen på K3.

Lægen omkring eventuelle restriktioner, kontroller og eventuelle problemstillinger i forløbet.

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Patienter, tilhørende andet optageområde, som skønnes at have behov for specialiseret genoptræning ved 14 dages kontrollen, kan - hvis de ønsker det - få en specialiseret genoptræningsplan, der sendes til nærmeste sygehus. Lægekontrollerne foregår fortsat på Regionshospital Nordjylland, afsnit Thisted, og patienten indkaldes til disse.