Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV behandling af gravide

Formål

Retningslinjer for behandling af gravide med HIV-infektion.

 

Definition/forkortelser

Kombinationsbehandling: Antiviral behandling bestående af mindst 3 stoffer (HAART: Highly Active Antiretroviral Therapy).

 

Beskrivelse

Om HIV-infektion generelt henvises til HIV og AIDS

Om antiviral behandling generelt henvises til Behandling af HIV-infektion

Baggrund

 • • Hovedparten af den vertikale smitte foregår sent i graviditeten/ved fødslen

 

 • • Uden behandling er smitterisikoen ca. 25%, men antiviral kombinationsbehandling reducerer risikoen til under 1%

 • • Sandsynlighed for vertikal transmission aftager, jo lavere HIV-RNA der findes hos mater på fødselstidspunktet

 • • Reduktion af vertikal transmission ved elektivt sektio, hos patienter med et viral load > 400 kopier/ml. Hos gravide med viral load < 400 kopier/ml er smitterisikoen lav og sektio anbefales derfor ikke pga. HIV infektionen alene.

 • • Betydelig risiko for vertikal transmission ved amning uden antiviral behandling

 • • Optimal antiviral behandling reducerer risiko for udvikling af resistens

 • • Graviditet påvirker ikke forløbet af HIV-infektion hos kvinden

 • • Gravide kvinder informeres særlig grundigt om betydningen af kompliance og skal tillige rådgives vedrørende afbrydelse/gennemførelse af graviditeten (smitterisiko for barn, bivirkninger til medicinen, de fysiske og psykiske krav, der stilles til en nybagt mor, langtidsprognose for moderen)

 • • Den antivirale behandling har betydning for prognosen mange år frem

 • • Fosterskader i forbindelse med antiviral behandling af mater er ikke dokumenteret med sikkerhed.

 

Behandling

 • • Gravide HIV-positive, som er i antiretroviral behandling på konceptionstidspunktet, og som ønsker at fortsætte graviditeten, fortsætter som hovedregel den allerede instituerede behandling. Se undtagelser i tabel nedenfor.

 

 • •  HIV-positive kvinder, som præsenterer med en graviditet, og som ikke er i antiretroviral behandling påbegynder trestof antiretroviral behandling så tidligt som muligt og fortsætter postpartum. Anbefaling ved opstart af behandling fremgår af nedenstående tabel:

 

2 NRTI + Integrasehæmmer - foretrukket

 

ABC/3TC + DTG

Hvis opstart efter 8. graviditetsuge og HLA5701 neg, HbsAg neg

TDF/FTC eller TDF/3TC eller TAF/FTC + DTG

Hvis opstart efter 8. graviditetsuge, TAF/FTC efter 14. uge

TDF/FTC eller TDF/3TC + RAL 400 mg x 2 dgl

 

2 NRTI + PI/r

 

TDF/FTC eller TDF/3TC + DRV/r (600/100 mg x 2 dgl)

Ved høj virus mængde efter uge 30 kan der tillægges raltegravir, der sænker virus mængden hurtigere end andre behandlinger

 

Andre alternative behandlingsmuligheder se EACS guidelines Version 10.1.

 

Det er aktuelt uafklaret om dolutegravir er associeret med neuralrørsdefekter – som opstår meget tidligt i graviditeten. Derfor bør kvinder, der ønsker at blive gravide eller har mulighed herfor skiftes væk fra dolutegravir, ligesom der bør skiftes, hvis de befinder sig i første trimester (frem til uge 8). Se endvidere tabel nedenfor over antiretrovirale stoffer som ikke anbefales til kvinder, som bliver gravide på ART.

 

Antiretroviralt stof

 

Integrasehæmmer

 

Raltegravir x 1 dgl

Utilstrækkelige data under graviditet

Bictegravir

Utilstrækkelige data under graviditet

Dolutegravir

↑ risiko for neuralrørsdefekt hvis anvendt under konception. Kan anvendes fra 8. uge

Elvitegravir/cobicistat

↓ stof-konc under graviditet

NNRTI

 

Doravirin

Utilstrækkelige data under graviditet

PI

 

Atazanavir/cobicistat

↓ konc. under 2. og 3. trimester

Darunavir/cobicistat

↓ konc. under 2. og 3. trimester

Andre

 

Cobicistat

↓ konc. under 2. og 3. trimester,

 

 

 

 • • Hvis virusmængden er > 50 kopier/ml ved fødslen gives mater iv. ziduvidin intrapartum (2mg/kg over en time, derefter 1 mg/kg til endt fødsel).

 • • HIV-positive gravide med viral load < 400 kopier/ml kan føde vaginalt, hvis ikke der er andre forhold, der kontraindicerer det. Ved virus load > 400 tilbydes som udgangspunkt elektivt sektio. Se HIV i graviditeten.

 

 

 

I det tilfælde, hvor kvinden mod givet råd beslutter sig for at amme og HIV-RNA er fuldt supprimeret og kvinden i øvrigt kompliant, fortsættes behandlingen af kvinden, og der findes ikke behov for profylaktisk antiviral behandling af barnet. Amningen skal ikke ledsages af anden ernæring til barnet og skal ophøre ved klinisk mastit. Se vejledning vedr. Amning.

 

Kontroller

 • • Den HIV-positive kvinde følges i infektionsmedicinsk ambulatorium, som styrer den antivirale behandling. Kontrol ved uge 12, 18-20, 28 og 36.

 • • Patienten henvises så tidligt som muligt til obstetrisk ambulatorium. ( Se: HIV i graviditeten).

 • • Ved øget risiko for kromosomafvigelser kan der udføres invasiv prænatal diagnostik. Det vil dog oftest kræve HIV-RNA <50.

 • • Efter fødslen vil barnet blive fulgt i pædiatrisk regi med blodprøvekontrol indtil ca. 6 måneder efter fødslen

 • • Kvinden følges i øvrigt med sædvanlige kontroller hos egen læge og jordemoder.

 

Referencer

Dansk Selskab for Infektionsmedicin: HIV behandling af gravide. Revideret 2018.

EACS Guidelines Version 10.1 October 2020.