Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV behandling af gravide

Formål

Retningslinjer for behandling af gravide med HIV-infektion.

Definition/forkortelser

Kombinationsbehandling: Antiviral behandling bestående af mindst 3 stoffer (HAART: Highly Active Antiretroviral Therapy).

Beskrivelse

Om HIV-infektion generelt henvises til HIV og AIDS

Om antiviral behandling generelt henvises til Behandling af HIV-infektion

Baggrund

 • • Hovedparten af den vertikale smitte foregår sent i graviditeten/ved fødslen

 • • Uden behandling er smitterisikoen ca. 25%, men antiviral kombinationsbehandling reducerer risikoen til under 1%

 • • Sandsynlighed for vertikal transmission aftager, jo lavere HIV-RNA der findes hos mater på fødselstidspunktet

 • • Reduktion af vertikal transmission ved elektivt sectio hos patienter med et viral load >400 kopier/ml. Hos gravide med viral load <400 kopier/ml er smitterisikoen lav

 • • Betydelig risiko for vertikal transmission ved amning uden antiviral behandling

 • • Optimal antiviral behandling reducerer risiko for udvikling af resistens

 • • Graviditet påvirker ikke forløbet af HIV-infektion hos kvinden

 • • Gravide kvinder informeres særligt grundigt om betydningen af compliance og skal tillige rådgives vedrørende afbrydelse/gennemførelse af graviditeten (smitterisiko for barn, bivirkninger til medicinen, de fysiske og psykiske krav der stilles til en nybagt mor, langtidsprognose for moderen)

 • • Den antivirale behandling har betydning for prognosen mange år frem

 • • Fosterskader i forbindelse med antiviral behandling af mater er ikke dokumenteret med sikkerhed. Der foreligger resultater fra forsøg på aber, der viser øget risiko for fosterskader i behandling med efavirenz (Stocrin®)

Behandling

 • • Gravide HIV-positive, som er i antiretroviral behandling på konceptionstidspunktet, og som ønsker at fortsætte graviditeten, fortsætter som hovedregel den allerede instituerede behandling. Undtaget herfra er proteasehæmmer monoterapi, der skal have tillagt nukleoside analoger, samt patienter i cobicistat behandling, som skal substitueres med ritonavir.

 

 • • HIV-positive kvinder, som ønsker at blive gravide, men ikke er i antiretroviral behandling, anbefales behandlet med lamuvidin/abacavir (Kivexa) (hvis B5701 negativ) eller tenofovir/emtricitabin (Truvada) i kombination med enten darunavir/ritonavir eller atazanavir/ritonavir.

 

 • • HIV-positive kvinder, som præsenterer en graviditet, og som ikke er i antiretroviral behandling, påbegynder 3-stof antiretroviral behandling uanset tidspunkt og fortsætter postpartum. Der anbefales behandling med lamivudin/abacavir (Kivexa) (hvis B5701 negativ) eller tenofovir/emtricitabin (Truvada) i kombination med enten darunavir/ritonavir eller atazanavir/ritonavir. Ved høj virusmængde efter uge 30 kan der tillægges raltegravir (Isentress), der sænker virusmængden hurtigere end andre behandlinger.

 

 • • Hvis virusmængden er >1000 kopier/ml ved fødslen gives mater i.v. ziduvidin (Retrovir) intrapartum (2mg/kg over en time, derefter 1 mg/kg til endt fødsel). Dette gælder også tilfælde, hvor HIV-diagnosen stilles i forbindelse med fødslen, hvor der også suppleres med en engangsdosis nevirapin 200 mg (Viramune) til moderen.

 • • HIV-positive gravide tilbydes forløsning ved elektivt sectio. Patienter med viral load <400 kopier/ml ved uge 36 kan føde vaginalt, hvis ikke der er andre forhold, der kontraindicerer det. HIV i graviditeten v. Gynækologisk afd

 

 

 • • Alle HIV-positive kvinder frarådes amning.

Kontroller

 • • Den HIV-positive kvinde følges i Infektionsmedicinsk Ambulatorium, som styrer den antivirale behandling. Kontrol ved uge 12, 18-20, 28 og 36.

 • • Patienten henvises så tidligt som muligt til Obstetrisk Ambulatorium. Det tilstræbes, at patienterne vil kunne komme til kontrol de samme dage på henholdsvis Obstetrisk Amb. og Infektionsmedicinsk Amb., se pjecen ”Vejledning til gravide”

 • • Fostervandsprøver frarådes pga. lille risiko for overførsel af HIV fra moder til foster.

 • • Efter fødslen vil barnet blive fulgt i pædiatrisk regi med blodprøvekontrol indtil ca. 6 måneder efter fødslen. Se PRI HIV i graviditeten” ved Gynækologisk Afd.”

 • • Følges i øvrigt med sædvanlige kontroller hos egen læge og jordemoder.

Referencer

Dansk Selskab for Infektionsmedicin, se dokument nr. 12 ”HIV behandling af gravide (2015)”