Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR af patienter med pacemaker, ICD og ekstern pacemaker

Ny instruks gældende fra 01.01.2017

https://pri.rn.dk/Sider/16168.aspx

 

Hovedpunkter for Radiologisk afdeling:

 

 1. 1. Henvisning

 2. 2. Visiterende læge vurderer om undersøgelsen er vital indikation, evt. diskussion med henvisende instans. OBS – Egen læge og privat Speciallæge kan ikke henvise patienter til MR-skanning direkte. Det er kun hospitalsafdelinger/ambulatorier der kan dette, idet skanningen kræver ledsagelse fra henvisende afdeling. Ved henvisning fra andet regionshospital skal afdelingen sørge for sundhedsfaglig personale til overvågning af patienten under MR-skanningen.

 3. 3. Visitation af undersøgelsen med angivelse af PM / ICD – ingen sekvensrestriktioner (undersøgelse skal ses af overlæge inden afslutning).

 4. 4. MR booking forespørger Paceambulatoriet om: MR godkendt / ikke MR godkendt PM / ICD.

 5. 5. I generel note skal stå: ”Ifølge S er det en godkendt / ikke godkendt PM / ICD”

 6. 6. MR - Booking laver relevante aftaler med henvisende afdeling med henblik på overvågning af patienten med pulsoximeter. Undersøgelserne skal hovedsagelig foregå på stue 22, da pulsoximeteret er placeret dér.

 7. 7. MR skanning af pacemaker og ICD patienter er fortsat relativt kontraindiceret. Selv for de MR kompatible devices kan der være patientrelaterede forhold som medfører en risiko for patienten, hvorfor der holdes fast i, at MR skanning skal foregå på Syd, hvor der kan kaldes hjælp ved behov. Er MR indikationen meget stærk, kan patienten ikke undersøges vha anden modalitet og kan patienten ikke fysisk skannes på Syd, da skal sekretær for pacemaker-ambulatoriet, Lise Lotte Bøgsted kontaktes. Sekretær konfererer med kardiologisk speciallæge og pacemakerambulatoriet om mulighederne for, at patienten kan skannes på Nord. Det kræver at pt er monitoreret og at en sygeplejerske fra stamafdelingen er tilstede under hele skanningen.

 8. 8. Sundhedsfaglig personale fra henvisende afdeling skal overvåge patienten under MR-skanningen.

 9. 9. Ved akut undersøgelse i dagtid ringer MR-radiografen til MR booking og aftaler mulige tidspunkter for undersøgelse. MR booking laver relevante aftaler med henvisende afdeling og booker til aftalt tidspunkt.

 10. 10. Ved akut vital indikation i vagtperioden, hvor Radiologisk bagvagt vurderer, at kun MR er relevant, kan aftaler med kardiologerne om indstilling af PM / ICD laves. Det er påkrævet, at patienten overvåges under hele MR skanningen af en sygeplejerske / læge fra henvisende afdeling.

 11. 11. Ved alle akutte undersøgelser hvor patienten har pacemaker eller ICD, SKAL undersøgelsen konfereres med radiolog inden afslutning.

 

Hvis patienten bliver dårlig under MR skanningen kontaktes Radiolog eller Pace-ambulatoriet.