Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dacryocystorhinostomi - DCR

Introduktion og baggrund

DCR er en kirurgisk tilvirket passage mellem tåresækken og næsehulen, der kan foretages ved ekstern eller endonasal kirurgi. Man kan overveje indgrebet ved svær, symptomgivende obstruktion i tårevejssystemet distalt for den fælles kanalikel. Obstruktionen skyldes ofte tidligere infektion, traumer eller otologiske indgreb på bihulerne.

Ved ekstern DCR-operation

Når der er tale om sværere stop, med samtidig betændelse i tåresækken, kan betændelsen fjernes i ca. 90 % af operationerne. Hvis det drejer sig om mindre udtalte symptomer i form at let tåreflåd, er resultaterne lidt dårligere. Fordelen ved at operere udefra via huden (DCR) er, at der er godt indblik til tåresækken. Ligeledes er der mulighed for at sy tåresæk og næseslimhinde sammen, hvilket teoretisk set bedrer muligheden for at den nydannede åbning til næsen forbliver åben.

Ved endonasal DCR-operation

Når der er tale om sværere stop, med samtidig betændelse i tåresækken, kan betændelsen fjernes i ca. 90 % af operationerne. Hvis det drejer sig om mindre udtalte symptomer i form at let tåreflåd, er resultaterne lidt dårligere. Fordelen ved at operere indefra via næsen (eDCR) er, at man undgår et ar. Desuden undgår man overskæring af øjenmuskler, hvilket kan ændre tårevejenes pumpefunktion samt foranledige slapt nedre øjenlåg med tåreflod til følge.

Patientforløb

Patienten er oftest henvist fra praktiserende øjenlæge til elektiv vurdering og behandling. Alternativt kan patienten være kendt hos os efter et akut forløb med dacryocystitis, traume eller efter anlæggelse af silikoneslanger.

Anamnese / indikationer

Erhvervet generende tåreflod og recidiverende ”konjunktivit”, hvor det ikke er muligt at sondere igennem til næsen (se også vejledning om Nedlæggelse af silikoneslange)

Recidiverende dacryocystitis

Mucocele i tåresækken

Kongenit tåreflod, hvor sondering og intubation med silikoneslanger ikke har hjulpet

Ved journaloptagelsen udspørges specielt om tidligere infektion / traumer / øre-næse-hals – kirurgi

Objektive fund

Forstørret tåresø, evt. forsnævrede tårepunkter, evt. øjenlågsabnormiteter. Hævelse, rødme og ømhed over tåresækken, mulighed for at exprimere purulent / gelatinøst sekret ved massage over tåresækken. Sequelae efter tidligere dacryocystit i form af cikatricielle hudforandringer eller fistler.

Undersøgelsesprogram

Almindelig øjenundersøgelse.

Der foretages gennemskylning og sondering.

Anterior rhinoscopi, hvor der kigges op i næsen, og vurderes for rummelighed, tumorer/polypper eller anden patologi.

På baggrund heraf fastlægges obstruktionens anatomiske placering. I nogle tilfælde suppleres undersøgelsen med CT scanning og evt. tårevejsscintigrafi. Ved valg af endonasal procedure foretages endvidere øre næse hals tilsyn.

Almindelig objektiv undersøgelse med stetoskopi og måling af BT.

Narkoselægevurdering.

Differentialdiagnoser

Ved monosymptomatisk tåreflod: allergi, indeklimaproblemer, øjenlågsabnormiteter.

Ved dacryocystitis / mucocele: tårevejstumor.

Kontraindikationer: Tårevejstumor, (akut dacryocystitis), basalcellecarcinom involverende kanalikler og tåresæk, alder under 4 år.

Behandling

Behandling ved ekstern procedure

Patienten møder fastende på operationsdagen. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Der lægges et snit i huden på næseryg, tåresækken opklippes, der bores/klippes hul gennem næseknoglen, og til sidst lægges et snit i næseslimhinden. Tåresæk og næseslimhinde sys sammen, og danner således en bred afløbskanal. Afsluttende lægges en silikoneslange i tåreveje. Efterfølgende kan ses en lille silikoneslange, som ligger i øjenkrogen fra øvre til nedre tårepunkt, og i næseboret kan ses de to ender af silikoneslangen.

Behandling ved endonasal procedure

Patienten møder fastende på operationsdagen. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Den udføres normalt i samarbejde med en specialist fra øre-næse-hals afdelingen og en specialist fra øjenafdelingen. Der lægges et snit i næseslimhinden, gennem kikkert bores/klippes hul gennem næseknoglen, og lægges et snit i tåresækken. Der lægges en silikoneslange i tåreveje. Efterfølgende kan ses en lille silikoneslange, som ligger i øjenkrogen fra øvre til nedre tårepunkt, og i næseboret kan ses de to ender af silikoneslangen.

Komplikationer

Manglende effekt af operationen

Tilbageglidning af silikoneslange. Efter operationen kan der være problemer med tilbageglidning af silikoneslangen i mediale øjenkrog, således at denne generer conjunktiva / cornea. Kan ofte skubbes på plads igen, enten af patienten selv eller af os (evt. med anatomisk pincet). Må alternativt fjernes ”før tiden”

Postoperativ infektion

Næseblod, typisk på 4.-7. dagen

Generende cikatrice

Orbitalt emfysem ved næsepudsning

Læsion af sinus ethmoidalis eller maxilaris, sinuitis

Rhinorrhea pga torsion og læsion i lamina cribrosa

Orbitalt hæmatom

Patientinformation

Se denne DCR - operation

Followup

Efter operation kan patient gå hjem, eller ved behov overnatte enten på patient hotel eller sengeafdeling. Patienten udskrives dagen efter hvis indlagt. Operationsresultatet kontrolleres dagen efter før udskrivelse hos de indlagte. Der ordineres Tobradex øjendråber x 2 dagligt i to uger til det berørte øje, Flixonase næsedråber x 2 dagligt i to uger samt Bioclavid 500mg/125mg x3 i 10 dage. Ved udskrivelsen instrueres i saltvands opsnusning i næseboret. Det kan sive fra næsen et par dage. Arbejde og vanlige fritidsaktiviteter må genoptages efter 1 uge.

Ved kontrol på øjenafdelingen efter 1 måned fjernes silikoneslangen ved at klippe silikoneslangen over i øjenkrogen, og forsigtigt trække den ud af næsen. Hvis slangen inden månedskontrollen skubber sig op i øjenkrogen, kan man forsigtigt forsøge med en lillefinger at skubbe den ned i tårekanaler igen. Hvis det ikke lykkes, kontaktes øjenafdelingen. Patienten må ikke selv klippe slangen over. Patienten tilbydes kontrol af operationen efter 6 måneder.

Referencer

Jeffrey Jay Hurwitz: The Lacrimal System, 1996.

Thomas D. Duane: Clinical Ophthalmology, 1988.

Registrering

Nogle mulige A-diagnoser:

H04.4

Dacryocystitis chronica

H04.5

Stenosis et insufficientia viarum lacrimalium

Q10.5

Stenosis et strictura congenita ductus lacrimalis

Q10.6

Malformationes aliae congenitae apparatus lacrimalis

H04.3

Dacryocystitis acuta et sine specificatione

H04.6

Andre forandringer i tåreveje

 

Hvis der er betændelse, og podning har påvist en bakteriologisk årsag, kan den fundne bakterie angives som +diagnose, f.eks.:

B95.6

Staphylococcus aureus

B95.8

Stafylokokker uden specifikation

B95.3

Pneumokokker

B95.5

Streptokokker

 

Operations- og procedurekoder:

CCD50

Dacryocystorhinostomia med tube

ZZ0151

Klinisk kontrol (i forbindelse med ambulante kontroller)