Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hudtransplantat

 

Formål

Hudtransplantater er nødvendige ved operationer, hvor defekt skal lukkes, men hvor primær suturering enten ikke kan opnås eller hvor stramning vil hæmme bevægelse eller udseende fx ved ansigtskirurgi.

 

Målgruppe
Klinisk personale, som arbejder med sårpleje på Plastikkirurgisk patienter.

 

Beskrivelse

Hudtransplantation kan foregå på excisionsstuen på Plastikkirurgisk ambulatorium eller på en OP-stue.
Der er 2 former for transplantat; delhuds- og fuldhudstransplantat.
Fuldhudstransplantat bliver fortrinsvis brugt til ansigtsdefekter.
Transplantat høstes det sted på kroppen, der i farve og struktur ligner det oprindelige væv mest muligt.
Fuldhudstransplantater kan excideres fra kravebenet, bag øret eller fra indersiden af overarmen.
Delhudstransplantater høstes fra låret med Dermatom.
Huden skæres til så det passer til defekten, hvor det syes fast med prolene. Der pålægges bolusforbinding som består af:
Et lag jelonet og et lag Physiotulle AG. Steril svamp suturers eller clipses fast for at presse transplantat ned på sårfladen, så det kan anslå.
Over bolusforbindingen pålægges evt. absorberende forbinding, som gaze eller blå pude og evt. elastikpandebånd eller hue hvis der er tale om ansigtskirurgi.

 

Donorstedet:
Ved fuldhudstransplantation suteres donorsted direkte og der påsættes steristrips, som skal sidde indtil suturseponering efter ca. 10 dage.
Ved delhudstransplantation, hvor huden skrabes af med Dermatom fra låret, pålægges en skumplade Biatain Ibu som sugende og smertestillende forbinding. Pladen fikseres med Hydrofilm samt opsite i siderne for at undgå filmen ruller.
Det er vigtigt, at Biatain Ibu går minimum 1½ cm udover sårkanten. Fikseringsfilmen skal dække pladen og gå yderligere 3-
5 cm ud på den intakte hud.
Der trækkes en tubifast elastikforbinding over pladen på operationsstuen. Tubifast hjælper med at komprimere pladen ned mod sårfladen og dermed mindske blødningen.

Pleje af transplantat

Patienten skal sørge for at bolusforbindingen ikke bliver våd i hjemmet.
Transplantatet lades urørt i 5-7 dage, hvorefter patienten møder i vores ambulatorium til udpakning.

Ved udpakning opblødes bolusforbindingen med lunkent postevand. Suturerne fjernes fra bolusforbindingen og denne løsnes forsigtigt. Transplantatet vurderes i procent, hvor meget af det nye hud, der er anslået. Eventuelle defekter beskrives.

Suturer i og omkring transplantatet seponeres, hvis transplantatet tillader det. Transplantatet soigneres forsigtigt ved at trimme kanterne for overskydende hud og sårskorper. Såfremt transplantatet er slået fint an, smøres med et tyndt lag Decubal-creme en gang dagligt for at tilføre fedt og fugt. Den nye hud beskyttes med et tyndt lag gaze.

Hvis transplantatet virker meget løst og vådt, kan man eventuelt vente med at fjerne suturer og pålægge ny våd forbinding et par dage. Derefter skal transplantatet soigneres dagligt for fibrinbelægninger og skorper igennem hjemmesygeplejerske. Defekter behandles med physiotulle AG, aquacel eller levertransalve, hvis der er blottet knogle eller sene.

Pleje af donorstedet

Biatain-ibu på donorstedet lades urørt indtil 10. dagen. Patienten får fjernet Biatain ibu i vores ambulatorium eller ved hjemmesygeplejerske, hvis patienten allerede er tilknyttet dem.
Skumpladen skal ikke skiftes undervejs med mindre den er utæt eller mættet af ekssudat
Unødvendig skiftning kan eventuelt medføre infektion og forsinket sårheling.
På 10. dagen løsnes filmen forsigtigt. Skumpladen løsnes ved brug af gazemecher, vædet med postevand, som lægges ind under kanterne på pladen.
Er donorstedet fuldt ophelet, lufttørres det, inden der smøres med et tyndt lag Decubal, 1 gang dagligt.
Hvis donorsted fremstår blødende og råt, pålægges ny Biatain Ibu et par dage.

Mobilisering

Patienter med transplantat på underekstremiteten, kan ofte mobiliseres ret hurtig efter operation. Ved mobilisering skal der pålægges kompression i form af langstræksbind.
Langstræksbindene skal omlægges dagligt, men må gerne tages af til natten.
Kompression skal anvendes indtil transplantatet er fuldt ophelet.
Mobilisering af patienter der har transplantater andre steder på kroppen vil afhænge af en lægelig vurdering.
Ved mobilisering kan det være relevant at bestille hjælpemidler i form af krykkestokke, rollator eller gangstativ.
Ved ansigtskirurgi er det vigtigt at patienten ikke bukker sig forover og opfordres til atl sove med hovedet højt, undgår varmt mad og drikke. Der udleveres pjece omkring dette.

Udskrivelse

Der iværksættes hjemmesygepleje efter behov. Der koordineres med distriktet over TSM og telefonisk kontakt. Oftest kontaktes hjemmesygeplejerske. telefonisk for at få dialog omkring transplantatplejen, og sikre rette behandling og pleje sættes i værk. Der udleveres pjece omkring pleje af transplantat til hjemmesygeplejen samt til patienten.