Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hudtransplantat

 

Formål

Hudtransplantater er nødvendigt, hvor primær suturering ikke kan opnås.

Der er to former for hudtransplantater: Delhud- og fuldhudstransplantater. Fuldhudstransplantater bliver fortrinsvis brugt til ansigtsdefekter.

Fuldhudstransplantatet høstes det sted på kroppen, der i farve og struktur, ligner det oprindelige væv mest muligt. Vanligvis fra klaviklen, undersiden af overarmen eller foran/bagved øret.
Delhud høstes fra låret.

 

Målgruppe

Klinisk personale, som arbejder med sårpleje på Plastikkirurgisk patienter.

 

Beskrivelse

Operationer, som kræver hudtransplantation, foregår ofte ambulant og i lokalanæstesi. Der kan i særlige tilfælde være behov for, at patienten er i generel anæstesi og/eller har behov for indlæggelse. Dette vil være op til den enkelte kirurg.
Delhudstransplantater høstes oftest med Dermatom eller i særlige tilfælde med Watson kniv fra forsiden af låret. Huden mesches og tilpasses størrelsen på den åbne sårdefekt. Huden syes fast i kanten med Prolene.

Fuldhudstransplantater er tykkere da hele epidermis og dermis er medtaget. Huden trimmes og tilpasses samt syes på defekten på samme vis, som delhudstransplantater.

Hudtransplantatet overlever de første dage ved simpel diffusion mellem sårbunden og transplantatet. Derfor er det vigtigt at der er tæt kontakt mellem de disse. Derfor lægges der en bolusforbinding over det nye transplantat for at give en let kompression, skabe kontakt mellem hud og sårbund og stabilisere området. Bolusforbindingen kan bestå af et lag Physiotulle Ag, 2 lag Jelonet og en steril svamp. Skumplade med eller uden Ag kan anvendes ved små defekter. Bolusforbindingen sutureres på med tie-over. I sjældne tilfælde med store områder der skal delhudstransplanteres, og hvor forbindingen skal fjernes i rus eller GA, kan det være en fordel at anvende hudclips. Ellers anvendes der aldrig hudclips til fastgørelse af bolusforbinding. Som yderforbinding kan anvendes sugende forbinding i form af blå pude eller gaze.

Anvendelse af NPWT over transplantater, kan være en fordel ved større delhudstransplantater specielt nær led, tarme, scrotum eller på væskende underlag. Dette kan fastholde den nye hud så lettere mobilisering bliver mulig.

Ved hoved og ansigtskirurgi anbefales elastikpandebånd eller nethue.

Ved transplantat på underekstremiteterne anbefales dobbelt blå tubifast, som påsættes fra tæernes grundled til knæhase for at give en jævn kompression. Fordelen ved tubifast er at give en jævn kompression, patienten kan anvende eget fastsiddende fodtøj, samt give en større grad af selvhjulpenhed. I særlige tilfælde hvor patienten har meget ødematøse underekstremiteter, kan det være nødvendigt med kompression i form af kortstræksbind, som så skal omlægges dagligt ved hjemmesygeplejersken. Senere når transplantatet er mere fast kan en behandlerstrømpe anvendes.

Bolusforbindingen må ikke blive våd, skal holdes rent og området skal holdes i ro så blødning undgås. Patienten skal kontakte afdelingen ved tegn på blødning eller infektion. Hudtransplantatet udpakkes 5.-7.dagen i sygeplejeambulatoriet.

 

Donorstedet

Donorstedet efter fuldhudstransplantater sutureres direkte. Suturerne fjernes efter ca. 5-10 dage medmindre kirurgen har anvendt resorberbare suturer. Der påsættes suturstrips taglagt, på tværs af cicatricen, som lades urørt til suturfjernelse. Sugende forbinding påsættes og aftages efter 24 timer. For at få det kosmetisk pæneste ar anvendes der Mikropore på langs af arret i 3 mdr., hvis huden kan holde til det, skiftes et par gange om ugen.

Donorstedet på låret pålægges en Biatain Ibu skumplade, som sugende og smertestillende forbinding. Det er vigtigt, at skumpladen går minimum 1,5 cm ud over sårkanten. Skumpladen dækkes fuldstændig med en hydrofilm og kan evt. forstærkes med film i kanten. Det er vigtigt at filmen går minimum 3-5 cm ud på intakt hud, for derved at undgå lækage. Afslutningsvis påsættes en god lang gul komprimerende tubifast over donorforbindingen for at mindske blødning og for at Biatain Ibu skumpladen kan afgive ibumetin ned i såret. Donorstedet lades urørt i 10 dage, medmindre der er lækage eller skumforbíndingen er brugt 70% op.

 

Pleje af transplantat

Transplantatet udpakkes efter 5-7 dage i ambulatoriet. Ved udpakning fjernes suturer. Bolusforbindingen kan opblødes med NaCl, inden den forsigtigt fjernes. Transplantatets grad af anslag vurderes i procent. Eventuelle defekter beskrives. Transplantatet soigneres forsigtigt ved at trimme kanterne for overskydende hud og sårskorper. Såfremt transplantatet er slået an, smøres med et ultra tyndt lag Decubal creme 38%, som tilfører fedt og fugt. Den nye hud beskyttes med et tyndt lag gaze indtil transplantatet virker fast og stabilt.

Efter udpakning lægges sårplan, som sendes ud til hjemmesygeplejen via TSM.

Transplantat pleje kan med fordel være mandag – onsdag og fredag.

Hvis transplantatet virker blegt, løst eller vådt, kan man med fordel lade suturerne sidde et par dage ekstra. Transplantatet må aldrig fjernes helt eller delvist, da der efter tid ofte viser sig anslag af ny hud. Den skrøbelige hud skal pålægges Physiotulle Ag eller andet sår-kontaktlag og tør luftig gaze de kommende dage. Ved vanskeligt helende transplantat bør patienten ikke afsluttes, men tilbydes ekstra vurderinger i sygeplejeambulatoriet.

Ved synlig blottet knogle, sene, brusk eller nerver, skal der anvendes levertransalve 25%. Skifteinterval hver eller hver anden dag, da disse områder ikke må udtørre.

Øvrige overfladiske defekter bør behandles med fugtig sårhelings principper (ex. Sårkontaktlag og Revamil) hvorimod det anslåede transplantat fortsat skal have mest mulig luft.

Afvigelser i transplantatplejen kommunikeres løbende til hjemmesygeplejen via TSM.

 

Mobilisering

Patienter med transplantater på underekstremiteter kan mobiliseres forsigtigt efter operationen, når der er pålagt kompression. Kompression skal anvendes indtil transplantatet er fuldt indhelet. Patienten skal holde sig en del i ro, men må gerne færdes i hjemmet. Patienten kan med fordel sidde med eleveret ben, når det er muligt.

Ved rekonstruktion med hudtransplantat i ansigtet, skal patienten sove med eleveret hovedgærde. Ca. 30 grader. Patienten skal undgå at bøje sig fremover og kan med fordel spise let afkølet mad.

Mobilisering med transplantat andre steder på kroppen er en individuel vurdering fra kirurgen.

 

Udskrivelse

Hjemmesygeplejerske til vurdering af forbinding, blødning og infektion kan iværksættes efter behov. Der koordineres med distriktet over TSM. Der udleveres 2 pjecer om transplantat pleje til henholdsvis patient og hjemmesygeplejerske.

 

Forebyggelse.

Kræftens Bekæmpelses sol-råd gives til relevante pt. grupper.