Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neuromuskulær blokade – monitorering og anvendte medikamenter i O anæstesi

Beskrivelse

Afsnittets retningslinjer er, at alle patienter, der relakseres med non-depolariserende neuro-muskulære stoffer, monitoreres med en perifer nervestimulator.

Undtagelse herfra, er de tilfælde, hvor der forløber mere end 1 time fra indgift til ekstubation.

Ved behov for peroperativ muskelrelaksation (ex. reposition af fraktur eller ledluksation), kan man i nogle tilfælde klare sig med at øge anæstesidybden. Er dette ikke tilstrækkeligt gives 50 % af intubationsdosis af Esmeron. Kan gentages ved behov.

Graden af den neuromuskulære blokade kan vurderes ud fra kliniske kriterier, men de er oftest utilstrækkelige. Der er stor individuel variation på en given dosis relaksantia. Ved at følge dybden af blokket afpasses doseringen af de neuromuskulære blokkerende stoffer til den enkelte patients behov, og risikoen for overdosering og restkurarisering minimeres. Ligeledes minimeres brugen af Neostigmin.

Anvendte non-depolariserende neuromuskulært blokerende midler i O-anæstesi:

  • • Esmeron®

Elektrodeplacering

Ofte anvendes stimulation af nervus ulnaris ved håndleddet. Den negative elektrode (sort) placeres over proksimale bøjefure på håndleddets ulnarside. Den positive elektrode (hvid) placeres 4 cm proksimalt herfor over nervus ulnaris.

Train-of-four (TOF)-nervestimulation

  • • Fire impulser afgivet med 0,5 sekunders interval efterfulgt af en pause på 10 sekunder

  • • Amplituden af det 4. udslag i forhold til det 1. angiver TOF-ratio, dette anvendes ved non-depolariseringsblok

  • • Der skal være mindst 2 udslag på TOF, før der reverteres

  • • Ved TOF-ratio over 40 % kan reverteringen halveres

  • • Ved TOF-ratio over 90 % skal ikke reverteres medmindre patienten klinisk udviser tegn til restrelaksation

Dokumentation

TOF-ratio registreres på anæstesiskemaet som følgende %/TOF-ratio.

Første måling registreres inden indgift af relaksantia og løbende under anæstesien.

Inden anæstesien afsluttes skal relaksationsgraden kendes og dokumenteres.