Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blæreskanning

Formål

At patienter undgår komplikationer som følge af urinretention.

Beskrivelse

Blæreskanneren måler blærevolumen og bestemmer residualurin volumen non-invasivt ved hjælp af real-time ultralydsbilleder. Blæreskanneren består af en transducer og en hovedenhed, der behandler de skannede data eller en integreret håndholdt enhed.

Indikation for blærescanning:

 • • Ingen vandladning i 4 timer efter fjernelse af permanent kateter

 • • Ingen vandladning 4 timer efter indledning af anæstesi

 • • Symptomer på urinretention (fx vandladningstrang, opdrevet abdomen, uro, smerter over symfysen)

 • • Residualurin måling

Forberedelse

Apparatur forberedelse
 • • Tjek skannerens batteristand

 • • Tjek at hovedenhed og transducer er korrekt forbundet

 • • Påfør ultralydsgel jævnt på transducerhovedet og patientens abdomen, fjern eventuelle luftbobler

 • • Transduceren bør berøre den nedre del af abdomen ca. 3 cm over symfysen og transducerhovedet pegende mod blæren

 • • Se i øvrigt betjeningsvejledningen til den konkrete blærescanner

Patient forberedelse
 • • Ved residualurin måling, foretages skanningen umiddelbart efter spontan vandladning

Dokumentation

 • • Resultatet af skanningen registreres eventuelt på et væskevandladningsskema og dokumenteres i patientens journal.

Rengøring og desinfektion af apparatur

Rengøring efter brug

Anvendt på hel hud:

 • • Tranducerhoved aftørres for gel med rent papir eller klud

 • • Tranducerhoved, ledning og betjeningsknapper rengøres herefter med vand og sæbe eller fx wetwipe Universal

Anvendt på defekt hud:

 • • Tranducerhoved aftørres for gel med rent papir eller klud

 • • Tranducerhoved, ledning og betjeningsknapper rengøres med vand og sæbe eller fx wetwipe Universal og desinficeres med hospitalssprit 70% eller fx wetwipe Ethanol Disinfection 70 %

Rengøring af hele scanneren
 • • Tranducerhoved, ledning og apparat inkl. betjeningsknapper rengøres med vand og sæbe eller fx wetwipe Universal og desinficeres med hospitalssprit 70% eller fx wetwipe Ethanol Disinfection 70 % én gang om ugen.

Referencer

Reference fra PRI:

Leverandørens betjeningsvejledning