Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af injektionsnål i forbindelse med endoskopi

 

Formål

Sikre korrekt anvendelse af injektionsnål i forbindelse med endoskopi

 

Beskrivelse

Der bruges:

Steril engangs-injektionsnål

Swabs, sprøjte og kanyle.

 

Ved sclerosering injiceres Aetoxysklerol 10 mg/ml

Ved hæmostase injiceres en Adrenalinblanding med 1 ml Adrenalin 1 mg/ml i inf. Nacl isoton 100 ml

 

Ved elevation af væv eller polyp injiceres Sigmavisc eller isotonisk Nacl.

Ved markering injiceres markeringsblæk, SPOT-marker.

 

Injektionsnålen pakkes ud.

Kontrollere at nålen kan skubbes ud og trækkes ind.

Væske trækkes op og sprøjten tilsluttes studsen på injektionsnålen. Der sprøjtes væske igennem, til nålen er fyldt.

Føres gennem skopets biopsikanal.

Sikre at injektionsnålen er helt fri af skopet, før nålen skubbes ud.

Sikre at nålen er trukket ind, før nålen trækkes op gennem skopet.