Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Social anamnese i Klinik Syd

 

Formål

 • • At tilstræbe et ensartet niveau for udarbejdelse af social anamnese for patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Syd

 • • At afdække indlagte patienters sociale vanskeligheder, således at patienter med komplekse sociale vanskeligheder ydes socialrådgiver bistand af (sygehus)socialrådgiveren, med henblik på videregivelse til aktuelle hjemkommune, så patientens sociale forhold og rettigheder varetages og udskrivelsen starter ved indlæggelsen

 • • At den sociale anamnese påbegyndes inden for 5 hverdage, fra patienten er blevet indlagt på et (stam)afsnit i akut-, affekt-, eller psykosesøjlen. (Der udarbejdes ikke social anamnese for patienter indlagt i psykiatrisk skade-modtagelse.

 

Definition af begreber

Hel anamnese: En beskrivelse foretaget efter den samlede skabelon

Delvis anamnese: En beskrivelse foretaget med udvalgte emner fra skabelonen

 

Beskrivelse

Socialrådgiveren er ansvarlig for at der udarbejdes social anamnese for indlagte patienter, som er vurderet til at have komplekse sociale vanskeligheder.

 

Den sociale anamnese beskriver patientens sociale forhold, og (sygehus)socialrådgiveren vurderer patientens behov for sociale støtteforanstaltninger i forhold til: familie/børn, netværk, uddannelse, erhverv, økonomi og bolig.

 

Den sociale udredning og vurdering udarbejdes af (sygehus)socialrådgiveren, og indgår i det tværfaglige samarbejde om og med patienten, og om muligt dennes pårørende, og er en del af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde, for en stabilisering i patientens liv, så fremtidig indlæggelse kan undgås eller minimeres.

 

Den sociale anamnese udarbejdes efter en skabelon (bilag) med følgende overskrifter:

 

ERHVERVSANAMNESE:

 • • Uddannelse

 • • A-kasse/fagforening

 • • Sygemeldt

BOFORHOLD:

 • • eje/leje

 • • botilbud

 • • behov for ændring af boligforhold

ØKONOMI:

 • • forsørgelsesgrundlag

 • • gæld

 • • betaling af faste udgifter

BØRN:

 • • alder

 • • hjemmeboende

 • • samvær

FAMILIEFORHOLD:

 • • civilstatus

 • • kontakt til nærmeste familie

NETVÆRK:

 • • privat

 • • professionelt

SOCIALHANDLINGSPLAN:

 

Ud fra patientens samlede sociale situation vurderer socialrådgiveren, om der skal udarbejdes en hel-, delvis- eller ingen social anamnese. Fremkommer der, under aktuelle indlæggelse nye relevante sociale oplysninger, senere end anamnesen er udarbejdet, laves disse som en tilføjelse.

 

Er patienten genindlagt inden for 1 år, fra der senest er udarbejdet en social anamnese, kan denne anvendes med supplerende aktuelle oplysninger som tilføjelse, til brug for den sociale handleplan.

Ved hver indlæggelse skal socialrådgiveren udarbejde en ny social handleplan. Hvis den foreliggende sociale anamnese er ældre end 1 år, skal der udarbejdes en ny social anamnese.

 

Referencer