Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Væske-vandladningsregistrering - RHN

 

Beskrivelse

Væske-/vandladningsregistrering er nødvendig i forbindelse med udredning og diagnostik af inkontinens og andre vandladningsforstyrrelser.

Registreringen foregår på et væske-/vandladningsskema, som giver et overblik over den funktionelle blærekapacitet og patientens væskeindtag pr. døgn.

Skemaet kan udfyldes hjemme af patienten, familien eller bistået af primær sundhedssektor, eller på hospitalet af patienten eller plejepersonalet.

For at få et repræsentativt resultat af patientens vandladningsmønster, skal væske-/vandladningsskemaet som minimum udfyldes for 3 døgn og helst sammenhængende.

Skemaet bruges:

 • • diagnostisk i forbindelse med udredning

 • • terapeutisk i forbindelse med blæretræning

 • • som vurdering af behandling

 • • pædagogisk i forbindelse med undervisning af:
  - patienten
  - personalet

Skemaet skal indeholde registrering af:

 • • tidspunkt for vandladning og ladt volumen

 • • tidspunkt for væskeindtag og mængde

 • • antal inkontinens episoder

 • • tidspunkt for episoderne

 • • beskrivelse af udløsende faktor

 • • alle målinger i ml

 • • tidspunkt for hvornår patienten står op og går i seng

 • • dagligt indtag regnes fra patienten står op og frem til denne igen står op

 • • natlig produceret urin regnes fra den første vandladning patienten vågner til, og til og med den første vandladning efter patienten er stået op.

Væske-vandladningsskema giver oplysninger om:

 • • den enkelte diurese

 • • vandladningsfrekvens

 • • diuresefordeling over døgnet

 • • inkontinensepisodernes:
  - frekvens
  - fordeling over døgnet
  - udløsende faktor

 • • væskeindtagelse over døgnet

 • • væskeindtagelsesmængde.

 

Når patienten er udredt ved hjælp af væske-vandladningsregistreringen, laves der en plan for fx fastlagte toilettider, SIK eller andet. Dette monitoreres og registreres på ugeskema for vandladning.

 

Reference

Annette Jaquet, 2005: Urin-inkontinens, Et sygeplejefagligt perspektiv

Udredning og behandling af nedre urinvejsproblemer ved kvinder og mænd. DSAM, 2009

 

Bilag

Væske-vandladning-afføringsskema – døgnskema til indlagte ptt.

Vandladningsskema – ugeskema til indlagte ptt.

Væske-vandladningsskema – døgnskema til ambulante ptt.