Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling til standardanæstesi - Frederikshavn

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Klargøring af operationsstuen1

Klargøring af anæstesiapparat1

Klargøring af ventilations-/intubationsudstyr1

Andet udstyr1

Standardfremstilling af medicin2

Infusionsvæsker2

Spinal/epidural2

Indsovningsrum2

Referencer2

Formål

At tilstræbe ensartet anæstesifremstilling og forberedelse, for at sikre optimalt patientforløb og imødegå utilsigtede hændelser.

Definition af begreber

Indsovningsrum: Forrum til operationsstuen hvor patienten kan bedøves, mens operationspersonalet klargør operationsstuen.

Beskrivelse

Vurder ud fra patientens tilstand, ordinationer og indgrebets art i samarbejde med operationssygeplejersken, om indledning skal foregå på operationsstuen eller i indsovningsrum.

Indsovningsrum anvendes som hovedregel til patienter til større operationer f.eks. til hofte- og knæ alloplastik, rygoperation og større gynækologiske operationer.

Klargøring af operationsstuen

 • • Vandrette flader på anæstesibord og anæstesiapparat aftørres med fugtig klud.

 • • Sikre at lejet er tændt, hovedgærdet indstillet og fjernbetjening er inden for rækkevidde.

 • • Ved brug af indsovningsrum, anmodes portøren om at flytte lejet dertil.

 • • Klargør evt. blod/væskevarmer og Bairhugger.

 • • Kontroller om der er dropstativ og at sprøjtepumper er klar og har stået til opladning.

Klargøring af anæstesiapparat

 • • Anæstesiapparatet testes ifølge vejledning. Brugervejledning Dräger Primus.

 • • Tjek at der er:

    • • Sevorane på fordamperen

    • • sugekatetre i forskellige størrelser

    • • steril vand til sugekruset

 • • Tænd PC til elektronisk anæstesijournal og åbn EPJ og Anæstesimanager.

Klargøring af ventilations-/intubationsudstyr

 • • Kapsel med rette str. maske, tube, laryngoskopblad, tungeholder, 10 ml cuffsprøjte og filter.

 • • Laryngoskopblad monteres på laryngoskopet og testes

 • • Larynxmaske i rette størrelse, 20 ml cuffsprøjte, vandbaseret gel til larynxmaske.

Andet udstyr

 • • BT-manchet, saturationsmåler, EKG-ledninger og elektroder

 • • Klargør til anlæggelse af venflon.

Standardfremstilling af medicin

 • • Optrukken medicin placeres i medicinbakke på assistancebordet. Placeres i følgende rækkefølge fra venstre: Atropin, Efedrin, Diverse, Muskelrelaksantia, Smertestillende og Sedativa.

 • • Sprøjter med optrukken medicin påføres initialer på den person, der har trukket medicinen op. Se Referencer: Retsinformation; Vejledning om mærkning af medicin på anæstesiafdelinger.

 • • Optrækskanyler skiftes til sterile propper efter optræk

 • • Ekstra medicin medtaget på stuen, opbevares i 2. skuffe til højre under bordpladen.
   

 • • Anvendte sprøjtestørrelser:

   • •  1 ml: Efedrin, Metaoxidrin

   • •  2 ml: Atropin, Rapifen®

   • •  5 ml: Suxa, Esmeron®, Midazolam

   • • 10 ml: Fentanyl

   • • 20 ml: Propofol, Tio

   • • 50 ml: til infusion af Propofol og Ultiva® i sprøjtepumper.

 • • Ved brug af sprøjtepumpe anvendes altid sprøjter med Luer Lock.

  Ved anvendelse af sprøjtepumper til Propofol og Ultiva
  ® placeres Propofol altid i øverste sprøjtepumpe og Ultiva® i nederste sprøjtepumpe.

Infusionsvæsker

Klargøres med infusionssæt med tilbageløbsventil. Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Spinal/epidural

 • • Spinal-/epidural-bakken placeres på rullebord

 • • Nasal O2 kateter påmonteres flowmeter

 • • Fodskammel til patienten stilles frem

 • • Evt. stol til anæstesilægen

 • • Evt CD-afspiller og musik.

Indsovningsrum

Ved indledning i indsovningsrum:

 • • Monitorboks flyttes fra anæstesiapparat til monitor i indsovningsrummet

 • • Kontroller:

Ventilationssystem

Sug

Sugekatetre i forskellige størrelser

Steril vand til sugekruset

 • • Anæstesibord og dropstativ med sprøjtepumper køres til indsovningsrummet.

 • • Tænd PC til elektronisk anæstesijournal og åbn EPJ og Anæstesimanager.

Referencer

PRI dokumenter:

Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi.

Kontrol af Dräger Anæstesiapparat

Retsinformation: Vejledning om mærkning af medicin på anæstesiafdelinger.