Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neoplasma malignum endometrii
Definition
En primær malign epithelial tumor. I de fleste tilfælde med glandulær differentiering, som opstår i endometriet.
Inddeling ved endometrie cancer er en postoperativ, histo-patologisk stadieinddeling baseret på myometrieinvasion og ekstrauterin spredning.
Der henvises til Gynækologisk Onkologisk Instruktionsbog.


Ætiologi
Det Endometriose adenokarcinom er klart relateret til en relativ excessiv østrogenpåvirkning af endometriet.
Væsentlige faktorer i denne sammenhæng er exogent tilført østrogen, øget endogen østrogenproduktion (overvægt, østrogenproducerende tumorer).
Ikke-østrogent relaterede typer er det serøse karcinom i endometriet og clear-cell karcinomet i endometriet. Disse typer er biologisk aggressive og forekommer i ældre patientgrupper.

Som anført spiller relativt østrogenoverskud en væsentlig rolle i udviklingen af endometroide adenokarcinomer.

Såvel exogen som endogen tilført østrogen er af betydning.

For andre tumortyper i epithelet i endometriet kendes ingen sikker ætiologi.

Endometrie cancer er en meget sjælden sygdom i 3. verdens lande og fedtindtagelse i kosten og overvægt hos patienter er væsentlige risikofaktorer for udvikling af endometriecancer.


Symptomer
Kardinalsymptomet ved endometrie cancer er postmenopausal blødning. Herudover findes ingen karakteristiske symptomer for endometrie cancer.


Undersøgelse
Diagnosen endometrie cancer stilles ved endometriehistologi hos patienter med postmenopausal blødning.
Sikring af diagnosen med yderligere undersøgelse ud over røntgen af thorax er ikke indiceret.


Behandling
Den primære behandling af endometrie cancer er hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi.
Indgrebet foretages generelt som robotassisteret laparoskopisk indgreb.
Ved påvisning af mere end 50% myometrie invasion foretages der endvidere fjernelse af lymfeknuder i bækkenet.
Ved præoperativ påviste risikofaktorer så som lav differentieringsgrad, dyb myometrie invasion og histologisk aggressiv type (clear cell/serøs papillær karcinom) udføres udvidet kirurgisk staging, omfattende pelvin lymfeglandelfjernelse og ved serøs karcinom endvidere staging som ved ovarie cancer.
Ved stadium I-sygdom og ingen tegn til spredning af sygdommen er behandlingen ren kirurgisk.

Stadium II og højere stadier behandles med kombineret kirurgi og kemoterapi.

Ved avanceret sygdom (stadium III og IV) behandles individuelt med kirurgi/kemoterapi/hormonterapi.

Retningslinje for behandling følger DGCG`s retningslinje.


Opfølgning
Patienter, der er færdigbehandlede efter kirurgisk behandling indgår i patientens opfølgningsprogram.
Det vil sige:
 

Fremmøde til behovsvurdering efter 8 uger.

Deltagelse i patientskole/patientuddannelse.

Opfølgning baseret på sygepleje kontakt.

 

Patienterne vil være informeret om advarselssymptomer og kan henvende sig efter gældende retningslinjer