Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neoplasma Malignum Endometrii

 

Definition/afgrænsning

 

Endometriecancer (”corpus cancer”) er en primær malign epithelial tumor. I langt de fleste tilfælde er der tale om en glandulær uddifferentiering opstået i endometriet. De epitheliale tumorer omfatter:

 

  • • Endometrioid karcinom (grad 1-3) og adenoskvamøse, mucinøse, villoglandullære

  • • Udifferentieret karcinom

  • • Karcinosarkom (”poorly differentiated carcinoma”)

  • • Serøs karcinom

  • • Clear-cell karcinom

 

Der henvises til DGCG’s guideline for endometriecancer.

 

Stadieinddelingen for endometriecancer følger FIGO-stadieinddelingen og er en post-operativ histo-patologisk baseret stadieinddeling. Afgørende faktorer i stadieinddelingen er lokal vækst (invasionsdybde evt. involvering af cervix uteri) samt spredning af sygdommen til peritoneum eller lymfeknuder (pelvin/paraaortal), eventuel fjernmetastasering.

 

Kompleks Atypisk Hyperplasi i endometriet er en præ-kankrøs forandring med siginifikant risiko for overgang til endometrioid adnocarcinom, hvis ikke der iværksættes behandling. Samtidig vil man i ca. 20-30% af tilfældene af præ-operativt påvist kompleks atypisk hyperplasi påvise endometrioid adenokacinom i et hysterektomi præparat. Af denne grund håndteres præ-operativt påvist kompleks atypisk hyperplasi på helt samme måde som påvist endometrioid adenokarcinom.

 

Ætiologi

 

Type I: Endometrioide karcinomer er relateret til excessiv østrogenpåvirkning af endometriet, enten i form af exogen tilført østrogen (sjældent) eller øget endogen produktion, først og fremmest betinget af overvægt. I sjældne tilfælde ved østrogenproducerende ovarietumorer (hyppigst adult granulosacelle tumor).

 

Type II: Ikke-østrogen inducerede tumorer er serøs karcinom, clear-cell karcinom samt karcinosarkomet. Ætiologien til disse kendes ikke.

 

Hos ca. 5% kan arvelig faktor påvises (LYNCH syndrome, defekt i DNA-repair gener).

 

Symptomer/klinik

 

Kardinalsymptomet ved endometriecancer er postmenopausal blødning. Postmenopausal blødning udløser et pakkeforløb på begrundet mistanke om endometriecancer (se pakkeforløbsbeskrivelser).

 

Undersøgelse/udredning

 

Når diagnosen endometriecancer er stillet, henvises patienten til Aalborg Universitetshospital, Gynækologisk Afdeling. Præparater ikke primært vurderet ved Patologisk Institut revideres her.

 

Ved Type I tumorer foretages gynækologisk undersøgelse til vurdering af teknisk operabilitet (mobil uterus, vaginal nedvækst og størrelsesvurdering). Præoperativ vurdering af myometrieinvasion/lokal spredning ved ultralyd, CT eller MRI kan ikke anvendes.

 

Ved Type II tumorer samt ved grad 3, udifferentieret eller karcinosarkom udføres præoperativ PET/CT til vurdering af eventuel spredt sygdom (lokal, lymfeknuder, fjernmetastasering).

 

Behandling

 

Den primære behandling af endometrie cancer er hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi. Der udføres fjernelse af sentinel nodes (ICG-teknik) i alle tilfælde. Indgrebet foretages som robotassisteret laparoskopisk procedure.

 

Ved serøs karcinom udføres endvidere infra-kolisk omentektomi.

 

Sentinel node-teknikken har vist sig tilstrækkelig sikker til, at teknikken kan anvendes i alle tilfælde, også i tilfælde af type 2 tumorer. Dette betyder, at patienterne generelt kan undgå radikal lymfeknudefjernelse og den dermed forbundne umiddelbare morbiditet og undgå senfølger. Hos patienter der har fået foretaget præ-operativ PET/CT fjernes også eventuelt påviste FDG-optagende lymfeknuder.

 

I tilfælde af spredt sygdom (stadium III/IV) gives post-operativ kemoterapi. Alle med stadium I/II sygdom er færdigbehandlet efter kirurgi.

 

Opfølgning

Stadium I/II patienter følger afdelingens opfølgningsprogram:

 

  • • Behovsvurderingssamtale (6 uger post-operativt)

  • • Patientskole/uddannelse

  • • Sygeplejerske kontakt telefonisk

  • • Henvendelse til ”hotline” ved varselssymptomer