Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af skulderdystoci

 

H: Help

Kald ekstra hjælp:

  • • Tryk på patient-alarmknappen på væggen. Hermed kommer lokalt personale.

  • • Tryk på ”Dårligt barn-knap” på fødestue (Alle-kald udløses. Hermed kommer forvagt, bagvagt, buffersygeplejerske, anæstesi og pædiater).

Den som forløser barnet har kommandoen.

E: Episiotomi

Overvej episiotomi. (Men bør først anlægges efter mislykket McRobert og tryk over symfysen)

L: Legs up

McRoberts:

  • • Kvinden lægges ned, fladt leje.

  • • Kraftig fleksion i hofte – ben samles.

Såfremt barnet ikke forløses efter 30 sek. ved kontrolleret træk på caput fortsættes til næste manøvre.

 

P: Pressure

Tryk over symfysen fra barnets rygside.

Såfremt barnet ikke forløses efter 30 sek. ved kontrolleret træk på caput fortsættes til næste manøvre.

E: Enter hand

Rotationsmanøvrer:

  1. 1. Tryk på bagsiden af forreste skulder.

  2. 2. Tryk på bagsiden af forreste skulder og forsiden af bageste skulder samtidigt.

  3. 3. Tryk på bagsiden af bageste skulder.

Såfremt barnet ikke forløses efter 30 sek. ved kontrolleret træk på caput fortsættes til næste manøvre.

R: Remove arm

Fremtrækning af bageste arm:

  • • Ind bagtil i fødselsvejen, fat bageste arm under albueniveau, helst hånden, fej armen ned over barnets bugflade.

Såfremt barnet ikke forløses efter 30 sek. ved kontrolleret træk på caput fortsættes til næste manøvre.

 

R: Rotate

Vend mater til knæ-hånd stand.

Gentag rotationsmanøvrerne og herefter forløsning af bageste arm.

Såfremt barnet ikke forløses efter 30 sek. ved kontrolleret træk på caput fortsættes til næste manøvre.

 

Uterusrelaksation og tilbageføring af caput til uterus efterfulgt af Grad 1 sectio.

 

OBS:

Undlad fundustryk.

Kvinden skal ikke presse.