Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tandbeskyttere/tandskader ved generel anæstesi

Efter aftale mellem Kæbekirurgisk Afdeling og Anæstesiafdelingen fastlægges nedenstående retningslinier.

 

Præoperativ vurdering af tandstatus

Der foretages registrering af tand- og kæbestatus på Anæstesiskemaet således:

 

 1. 1. Normal tandstatus:

Herved forstås ubrudte tandbuer 5+ → + 5 (overkæbe) og 5- → - 5 (underkæbe) bestående af intakte egne faste tænder uden plast-, krone- eller broarbejder.

 

 1. 2. Sårbar tandstatus:

Dårlig tandstatus (alle tænder vurderes):

    • • Defekte/carierede tænder

    • • Mobile tænder

    • • Brudt tandbue: 5+ + 5 og/eller 5- - 5.

Restaureret tandsæt (kun 5 + + 5 og 5 - -5):

    • • Store fyldninger (plast, amalgam og lignende)

    • • Porcelæns- og/eller broarbejder (spørg patienten – de kan være vanskelige at se)

 

 1. 3. Afvigelser i kæbestilling med videre:

Forskellige forhold kan vanskeliggøre oversigtsforhold ved intubation og/eller øge risiko for tand-traumatisering. Det kan fx dreje sig om

    • • Retro-/mikrognat mandibelmorfologi

    • • Maksillært overbid

    • • Nedsat gabeevne

    • • Nedsat bevægelighed i hals/collum

 

 1. 4. Tidligere intubationsbesvær og årsagen hertil noteres.

 

 

Indikationer for anvendelse af tandbeskytter

Tandbeskytter indsættes normalt kun i overkæben, dog indsættes tandbeskytter i såvel over- som underkæbe ved skopier med stive skoper.

Der kan anvendes præfabrikerede tandbeskyttere eller individuelle tandbeskyttere, - sidstnævnte type fremstilles på Kæbekirurgisk Afdeling – se nedenfor.

 

 

Vejledende indikationer for anvendelse af tandbeskytter:

 

Tandstatus

Maskeanæstesi

Larynxmaske- anæstesi

Intubations-anæstesi

Skopi med stift skop

Normal tandstatus

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Dårlig tandstatus

JA

JA

JA

JA

Restaureret tandstatus

NEJ

JA

JA

JA

Afvigelser i kæbestilling m.v.

NEJ

JA

JA

JA

Tidligere intubationsbesvær

NEJ

NEJ

JA

JA

 

 

 

NEJ

Præfabrikeret tandbeskytter er normalt ikke påkrævet. Kan anvendes efter skøn.

JA

Præfabrikeret tandbeskytter anbefales normalt. Individuel efter skøn.

JA

Individuel tandbeskytter anbefales normalt.

 

 

Henvisning til individuel tandbeskytter

 • • Valg af tandbeskytter/-type (præfabrikerede/individuelle) foretages af Anæstesiafdelingen.

 • • Individuelle tandbeskyttere fremstilles efter henvisning til Kæbekirurgisk Afdeling.

 • • Der foretages telefonisk bestilling af tandbeskytter på hverdage inden kl. 14.00 på lokal 62800 (afd. H og Anæstesi undtaget), og der udfyldes elektronisk eller papir-henvisning. 2 styk patientlabels skal medfølge patienten til Kæbekirurgisk Afdeling.

Ved opstået/formodet tandskade

Når der er konstateret eller formodes opstået tandskade, foretages følgende:

 • • Til patient og stamafdeling udleveres ”Patientvejledning vedrørende konstateret/formodet tandskade opstået i forbindelse med helbedøvelse” udarbejdet af Kæbekirurgisk Afdeling og Anæstesiafdelingen.

 • • Beskriv i journalkontinuationen det aktuelle forløb og de konstaterede formodede tandskader. Desuden beskrives tandstatus (se ovenfor) og i relation hertil om gældende retningslinier er overholdt (se ovenfor). Evt. tandbeskytteranvendelse beskrives med type (præfabrikeret/individuel).

 • • Husk ikke at love patienten erstatning, da dette er et juridisk spørgsmål, som afgøres af forsikringsselskaberne.

 • • Der udfyldes elektronisk henvisning til Kæbekirurgisk Afdeling, som ser patienten, optager journal inkl. røntgenoptagelse og beskriver de konstaterede fund.

 • • Ved akut behandlingsbehov af tandskade (sjældent – men f.eks. ved smerter som følge af tandfrakturer med komplikation til pulpa eller lukserede tænder) udenfor dagarbejdstiden kan vagthavende kæbekirurg kontaktes.