Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telemetri overvågning og dokumentation – afsnit M1

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter til observation for rytmeforstyrrelser og øvrige patienter, hvor der er lægelig ordination af telemetriovervågning

Fremgangsmåde

Når patienten meldes, og der er ordineret telemetriovervågning (ordinationen skal indeholde, hvad det er, vi skal observere pt. for):

 • • Klargør telemetri

 • • Find telemetri, elektroder, batteri og telemetripose. Er i 1. skab i det rene depot rum.

 • • Opret patient på computer med stue nr., telemetri nr., navn, CPR nr. og registrer om patienten har pacemaker

 • • Slå telemetrien fra og skriv evt.: ”pt. endnu ikke ankommet” så det fremgår af skærmen

Når patienten kommer til afdelingen:

 • • Pt. informeres om telemetriovervågning, hvordan det foregår, og hvad han selv skal være opmærksom på f.eks. at han ikke må gå i bad og at han ikke må forlade afdelingen uden aftale

 • • Telemetri påsættes: Elektroderne påsættes efter anvisning på telemetri-udstyret

 • • Slå telemetrien til på computeren og sikre, at der ikke meldes om fejl på skærmen, f.eks. fejl i elektrodeplacering, lavt batteri niveau, etc.

 • • Det noteres under sygeplejestatus, hvilket telemetri-nummer patienten har på, og hvilken rytme han/hun kører med. Ligeledes udskrives der fra systemet en side med indlæggelsesrytmen i 2 afledninger, hvorpå der skrives ”indlæggelse”. Denne lægges i journalen.

Ansvar

 • • Patienten må som hovedregel ikke få telemetrien af.

 • • Når pt skal i bad, kan telemetrien dog tages af efter vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det personalemedlem (spl/sosa), som tager telemetrien af, har ansvaret for observation af pt, mens denne er i bad.

 • • Ved undersøgelse uden for afdelingen er det den sygeplejerske, der har ansvaret for pt, der vurderer, om det er i orden, at pt er uden overvågning i perioden.

 • • I tilfælde hvor patienten modsætter sig at have telemetrien på, f.eks. konfuse patienter, skal lægen informeres og det skal noteres i journalen.

 • • Lægen vurderer minimum én gang dagligt til stuegang, om der fortsat er indikation for telemetri-overvågning. Den stuegangsgående læge gennemgår relevante trend for de sidste 24 timer. Desuden skal lægen vurdere telemetrien efter relevante alarmer, eller hvis det er påkrævet pga. patientens tilstand/behandling.

 • • Hjerterytme, frekvens og hændelser vurderes af sygeplejerske i hver vagt, og det dokumenteres efter hver vagt i EPJ.

 • • Når telemetrien seponeres skal det dokumenteres i EPJ (og 24-timers rapport lægges i journalen).

 • • Ved behov for at seponere en telemetri pga. pladsmangel kontakter sygeplejersken forvagten, der vurderer, hvilken telemetri, der må seponeres. Dog skal der, hvis alle er besatte til stuegang, laves en prioriteringsliste af stuegangs gående læge.

Alarmer

Unødige alarmer skal så vidt muligt undgås. Derfor er det vigtigt at slå alarmen fra, inden telemetrien tages af.

 

Typiske årsager til fejlalarmer:

 • • Støj på EKG: Skifte elektroder. Evt. barbere hårene væk inden elektroder påsættes patienten. Ændre lidt på elektrodeplacering - f.eks. bedre knogleunderlag.

 • • Lavt batteri niveau: Skift batteri.

 

Øvrige handlemuligheder ved fejlalarmer:

 • • Skifte afledning på telemetriskærmen, ændre amplitude, ændre alarmgrænser – noteres på alarmgrænse-ark (bilag) (Rammeaftale med TK).

Dokumentation

Aflæsninger noteres i EPJ. Under ”Svar på undersøgelser”, ”Telemetri” noteres telemetri-nr., rytme, frekvens og hændelser.

Relevante hændelser udskrives med 2 afledninger og opbevares i journalen.

Definition

Telemetri er en overvågning af hjertets rytme og en transmission af signaler og data fra en

elektronisk enhed til en anden via radiobølger. Overvågningen giver real-time målinger af en

patients EKG over forskellige længder af tid.

Formål

At sikre høj patientsikkerhed ved at sikre korrekt telemetriovervågning – herunder beskrive

ansvarsfordeling.