Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Børn med kræft

 

Bookingen ASN’s sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt:

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefon 9766 5229 mellem kl. 07.30 og 14.30, og der aftales tidspunkt for undersøgelse.
Forløbskoordinator for leukæmi og lymfekræft er overlæge Steen Rosthøj, Børneafdelingen, tlf. 9766 3359.

Forløbskoordinator for hjerne og rygmarv samt thorax, abdomen og bløddelstumorer er overlæge Jon Helgestad, Børneafdelingen, tlf. 9766 3353.

Forløbskoordinator Maria Flygge Tell, Børneafsnit, tlf. 9766 3435.

 

Introduktion:

Der registreres i Danmark ca. 150-170 nye tilfælde af kræft hos børn og unge under 15 år.
Det skønnes, at der på almindelige børne- og ortopædkirurgiske afdelinger foretages 10-20 undersøgelser af børn på mistanke om kræft, mens der på højt specialiserede børneonkologiske afdelinger undersøges det dobbelte antal.
Da gruppen af børn med kræft er heterogen, er der inddelt 4 forskellige pakkeforløb ud fra tumors primære placering, indtil endelig diagnose og stadie er fastlagt, og det drejer sig om

  1. 1. leukæmi, inkl. histiocytose (cancer-lignende sygdom)

  2. 2. kræft i hjerne og rygmarv

  3. 3. lymfekræft på hals

  4. 4. kræft i thorax, abdomen, knogler og bløddele

Flere undersøgelser af børn forudsætter en generel anæstesi.
90 % af alle børn med kræft udredes og behandles i henhold til internationale protokoller.

 

Forløb:

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale "Pakkeforløb for børn med kræft" skal patienterne have foretaget forskellige undersøgelser inden for bestemte tidsrammer afhængig af hvilken kræfttype.

 

Henvisning:

Henvisning foretaget fra Børneafdelingen eller Børneonkologisk Afdeling:
Der udleveres vejledningsmateriale for undersøgelsen, og der orienteres om tidspunktet.
Henvisningen sendes elektronisk til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb.
Skal der tages almindelig røntgenundersøgelse, er der ingen forberedelse.
Skal der foretages ultralydskanning af abdomen, skal barnet være fastende minimum 4 timer.
Skal der foretages CT-skanning, bør der præpareres med venflon.
Skal patienten til MR-skanning, skal metalskema udfyldes, og evt. narkoseassistance bør fremstå tydeligt.
Forløbstid for røntgen (thorax, evt. skelet) er 1 kalenderdag.
Forløbstid for ultralyd er 1 kalenderdag.
Forløbstid for CT-skanning inden for 1 kalenderdag.
Forløbstid for MR-skanning inden for 3 kalenderdage.
Ved mistanke om kræft i knogler og bløddele er fristen 7 kalenderdage.

 

Visitering:

Henvisning sendes til visitation ”Ultralyd og Børn ASNORD”.
Henvisning markeres med blåt flag og lægges til børnekonferencebeskrivelse.

 

Booking:

Se ovenfor med hensyn til tidsforløb.

 

Undersøgelser:

Enten drejer det sig om:
Røntgen: Thorax, skelet.
Ultralydskanning: Abdomen, hals, aksiller eller inguina eller øvrige bløddele.
CT-skanning: Cerebrum, thorax, abdomen eller thorax/abdomen.
MR-skanning: Cerebrum, cerebrum og spinalkanalen, hals, thorax og abdomen, abdomen (med henblik på nyrer, retroperitoneum eller lever og ovarier).

 

Beskrivelse:

Afhængig af område.

 

Konference:

Sættes til børnekonferencen den følgende morgen kl. 08.00 bortset fra tirsdag kl. 09.00.

 

Verificering:

Endelig beskrivelse godkendes af afdelings- eller overlæge.

 

Svar:

Sendes til henvisende instans dagen efter undersøgelsen.

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter har et typisk pakkeforløb fra start til slut. Det kan være fx tilfældige fund hos patienter henvist enten fra praktiserende læger eller praktiserende speciallæger, patienter med konkurrerende sygdomme, metastaser uden kendt primær kræft, tilbagefald af tidligere behandlet kræft, eller hvis man skønner, at barnet har alvorlig sygdom og bør udredes akut.