Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præoperativ reaktion på unormale prøvesvar på Farsø sygehus

 

Beskrivelse

Alle patienter tilses af en anæstesilæge med henblik på en præoperativ risikovurdering og en anæstesiplan. I den forbindelse vil der hos en del patienter blive taget blodprøver og evt. EKG.

Når blodprøvesvarene og evt. EKG er tilgængelige, vil de blive præsenteret for det ansvarlige anæstesipersonale, og resultaterne bliver noteret på anæstesiskemaet. Blodprøvesvar indenfor normalområdet kan indskrives alene af anæstesisygeplejersken på anæstesiskemaet. I tilfælde af prøvesvar som afviger fra normalområdet skal anæstesilægen kontaktes.

I tilfælde af prøvesvar som afviger fra normalværdierne skal anæstesilægen gøre følgende:

 

  1. 1. Ved svar som kun er moderat afvigende og ikke øger risikoen for et forringet operativt forløb lægges en dokumenteret plan for korrektion inden operationen på anæstesiskemaet.
     

  2. 2. Ved blodprøvesvar som afviger væsentligt fra normalværdierne, lægges en dokumenteret plan for straks korrektion i samarbejde med stamafdelingen, den ansvarlige operatør eller dennes stedfortræder (afdelingens øvrige speciallæger).
     

  3. 3. I de tilfælde hvor patienten er hjemme, skal patienten og egen læge kontaktes og orienteres om fundene. Denne opgave har den ansvarlige operatør eller dennes stedfortræder (afdelingens øvrige speciallæger).
     

  4. 4. I tilfælde af aflysning af operation pga. unormale blodprøvesvar er det ligeså operatørens eller dennes stedfortræders ansvar at orientere patienten og evt. egen læge.