Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bortskaffelse af medicin

FORMÅL

At restmedicin opsamles på forsvarlig vis og sendes til destruktion på økonomisk og miljømæssig bedste måde.

INFORMATION

  • • I medicinrummene er der opsat store hvide bøtter (med gult låg) til restmedicin.

  • • Der er labels mærket ”Medicinaffald og diverse hætteglas” til at påsætte.

  • • Restmedicin i knækkede ampuller skal kasseres i gul kanylebøtte, pga. risiko for stikskader fra glasskår.

  • • Kanyler skal kasseres i gul kanylebøtte.

  • • Hætteglas med antibiotika og spyd kasseres samlet for at mindske risikoen for kontaminering med antibiotika.

  • • TPN poser der skal kasseres, sendes IKKE retur til Sygehusapoteket. I stedet klippes posen op og indhold tømmes i afløb (håndvasken).

  • • Kasserede TPN sprøjter fra patienter skal tømmes i håndvasken på patientstuen. Herefter henkastes i affaldsposen. Husk at efterskylle med vand, så vasken ikke tilstopper.

  • • Sygeplejefylder/ansvarshavende/medicinrumsansvarlige er overordnet set ansvarlig for, at der er ryddeligt i medicinrummet, men det er en opgave, som alle bør tage del i.

 

Hvis medicin skal bortskaffes efter at have været på patientstuerne, skal dette betragtes som urent. Derfor skal denne restmedicin kasseres i skyllerummene. Hvid bøtte er placeret på rullebord samme sted som ”blodaffald”.