Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopundervisning i afd. 9Ø

 

Formål

At sikre at afdelingens plejepersonale og læger er løbende opdateret på sygehusets hjertestopberedskab og hjertestopbehandling.

Planlægning

Afdelingen er forpligtiget til regelmæssig undervisning af afdelingens personale i basal genoplivning og orientering om sygehuset beredskab ved klinisk hjertestop.

Undervisningen uddelegeres til KBU læger, der har gennemført akut kursus. Det forventes at der afholdes én undervisningsseance pr. semester. Undervisningen foregår i et samarbejde med sengeafdelingens hjertestop instruktører. Navne herpå kan oplyses ved afdelingenssygeplejersken på lokal nr. 6 3501.

KBU lægen aftaler tidspunkt for undervisning med afdelingssygeplejersken på afd. 9Ø. Denne står efterflg. for formidling af undervisningstidspunkt ved opslag i sengeafdelingen, ambulatoriet/dagafsnit og i lægernes konferencerum.

Undervisningsmateriale

Kardiologisk afdeling stiller opdateret undervisningsmateriale til rådighed. Dette undervisningsmateriale kan findes i PRI på flg. link: http://pri.rn.dk/pri/AaS/NTC/KA/Sider/9da75a7e-8aa5-40db-b38f-614aad0cf6ef.aspx?sf=41c9ef6c-6901-4289-8fe1-dfa5a807899e

Der findes i højre side et bilag til dette dokument, der åbner som en powerpoint præsentation. I powerpointpræsentationen er der forklarende tekst til hvert billede som underviseren kan orientere sig i.

Hjertestarter og hjertestopdukker til demonstrations- og øvelsesbrug reserveres på kardiologisk afdeling S1.

Praktisk

Undervisningen foregår i konferencerum 9.1. (glasburet). Her forefindes ikke computer, så en af afdelingens bærbare computere må bruges. Opsætning af denne foregår ved de(n) undervisende læge(r).

Der skal afsættes 45 minutter til den teoretiske gennemgang og 1 times undervisning til praktiske øvelser pr. 10 deltagere (20 deltagere/time ved 2 hjertestartere/dukker).

Afhængigt af deltagerantal forestås undervisningen af 1-2 KBU læger.

Afdelingssygeplejersken tager kontakt til kardiologisk afdeling S1 på lok. nr. 6 4500 m.h.p. at få reserveret hjertestarter og hjertestopdukke. Der kan bestilles 2 hjertestartere og 2 hjertestopdukker pr. undervisningsseance. Materialet skal tilbageleveres til kardiologisk afdeling efter endt undervisning. Afhentning og tilbagelevering af undervisningsmaterialet foregår ved sygeplejepersonalet. Husk at få registreret tilbageleveringen på kardiologisk afdeling ved sygeplejerske der.

Registrering

KBU læger registrerer alle tilstedeværende ved undervisningen og afleverer registreringssedlen til afdelingssygeplejersken som opbevarer denne til dokumentation.