Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bioptering og polypfjernelse med el-koagulation ved endoskopier, sygeplejeopgaver

 

Formål

Bestemmelse af særlige forandringer i vævsprøver taget i forbindelse med endoskopier.

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  • • Hvilket endoskop, der bruges, således at biopteringsudstyr forefindes i rette størrelse.

Fremstilling

  • • Steril biopsitang, flergangs- eller engangstang

  • • Steril engangspolypslynge

  • • Sukkertang

  • • Evt. polypnet

  • • Patientidentifikationslabels

  • • Stregkode

  • • Formalinglas

  • • Millipore-papir

Procedure

Biopsitang/polypslynge prøves af, før den føres gennem skopet.

Lægen beslutter om el-koagulation er nødvendig i forbindelse med biopteringen/polypfjernelsen.

 

Trin 1

Apparat

Ved bioptering og polypfjernelse med el-koagulation i forbindelse med endoskopi benytter man diatermi-apparatet, der er monteret på skopirakket.

Neutralplade placeres på patienten i lighed med anvisning i vejledning om el-kirurgi.

På diatermi apparater vælges program ud fra fund.

Fodbetjenings-pedal placeres foran lægen.

Plus-polær-ledningen monteres på håndtag til biopsitang eller polypslynge.

El-koagulationen er nu klar til anvendelse efter lægens skøn.

 

Trin 2

Prøvetagning

Lægen får polypslynge eller biopsitang afhængig af, hvad denne ønsker.

Biopteringen eller polypfjernelsen sker i et samarbejde mellem lægen og sygeplejerske.

Kan polyp/biopsi trækkes igennem endoskop, gøres dette, og biopsi/polyp placeres på Millipore-papir og fikseres i formalinglas.

Skønnes lumen på polyppen for stor til skopets biopsikanal, indføres sukkertang eller polypnet for at indfange den, og skopet trækkes ud af patienten med polyppen, for herefter at fikseres i formalinglas.

Biopteringen/fjernelse af polypper kan gentages efter behov.

Patientidentifikationslabel, stregkode, præparatets placering og art påsættes formalinglasset.

Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse på Patologisk Institut.

Lægen udfylder patologiskema efter endt undersøgelse, eventuelt i samarbejde med sygeplejerske.

Rengøring

Engangsudstyr smides ud.

Rengøring af flergangsbiopsitang: Se særskilt vejledning om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og tilbehør.

Eventuelt

Se også vejledning om el-kirurgi.