Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægemidler i Radiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

 

Formål

At sikre at personalet i Radiologisk Afdeling, herunder også Radiologisk Afdeling i Hobro og Farsø, overholder gældende regler for opbevaring, håndtering, dispensering og bortskaffelse af de lægemidler der findes i afdelingen.

Målgruppe

Alle ansatte og studerende i Radiologisk Afdeling.

Definition

Lægemidler: Alle typer kontraststoffer, medicin og væsker fra sygehusapoteket, inklusiv akutbakker.

Rekvirering

Der er ingen fast leverance på kontraststoffer og infusionsvæsker.

Øvrige lægemidler, herunder akutbakker, skal bestilles fra sygehusapoteket i Online Medicinbestilling II, og leveres dagen efter.

 

De ansvarlige for bestilling er:

  • • Syd: Afsnitsledere og driftskoordinatorer.

  • • Nord: Afsnitsleder og driftskoordinator.

  • • Hobro: medarbejder med ansvar for lægemidler.

  • • Farsø: medarbejder med ansvar for lægemidler.

Opbevaring

I medicinrum og medicinskabe

Alle lægemidler i Radiologisk Afdeling opbevares, som hovedregel, i aflåst medicinrum. Lægemidler må kun opbevares i små mængder på, eller i nærheden af, undersøgelsesstuer i dertil egnede aflåste medicinskabe. Lægemidlerne skal derforuden opbevares i original emballage og som beskrevet på emballagen.

Akutbakker

I Radiologisk Afdeling findes der engangsakutbakker til anafylaktisk chok.

Akutbakker er holdbare i et år, og opbevares ved stuetemperatur i aflåste medicinskabe på undersøgelsesstuerne.

Huskeregler for medicinrum:

  • • Minimum en gang om måneden kontrolleres holdbarhed af lægemidler i medicinrummet ved hjælp af skema for udløbsdato.

  • • Brug altid de ældste lægemidler først.

  • • Fjernes lægemidler fra medicinrummet tages kun til dagens forbrug, evt. så lidt som muligt, da der ikke må være depoter af lægemidler på undersøgelsesstuerne.

  • • Det er ikke tilladt at stille varer tilbage i medicinrummet.

  • • Noter altid dato, klokkeslæt og initialer på lægemidlets beholder ved anbrud.

  • • Lægemidler, der stilles i varmeskab, skal markeres med dagens dato og initialer.

 

Uanset hvor lægemidlerne opbevares skal der føres temperaturlog, hvor tolerancerne er:

Stuetemperatur

< 25º celsius

Køleskab

2 < > 8º celsius

Varmeskab

≤ 37º celsius

Sider til logbog kan printes fra bilag til dette dokument, se margen. Ved temperaturmåling udenfor tolerance, kontaktes afsnitsleder.

 

Opbevaring og holdbarhed af lægemidler på undersøgelsesstuer

Lægemiddel

Opbevaring

Holdbarhed

Bariumsulfat

I aflåst skab

Stuetemperatur

7 dage efter åbning.

Overskydende, fortyndet kontrast kasseres.

Jodholdig kontrast

I aflåst varmeskab

Tåler ikke lys og ioniserende stråling

7 dage

 

Jodholdig kontrast

I flaskevarmer eller ved stuetemperatur

10 timer efter anbrud

 

Gadolinium

MR kontrast

I aflåst skab

Stuetemperatur

Tåler ikke lys

24 timer efter anbrud

Fluorid

UL kontrast

I aflåst skab

Stuetemperatur

6 timer efter tilberedelse

NaCl

Stuetemperatur

24 timer efter anbrud

Heparin

Lidokain

Buscopan

Diazepam

Stuetemperatur

Rester kasseres efter endt undersøgelse

Akutbakker

Stuetemperatur

Holdbar i henhold til label på kassen

 

Håndtering

Der skal altid udføres håndhygiejne 2.1 før lægemiddelhåndtering, og ved håndtering af ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler følges infektionshygiejnens instruks 5.1.8.

 

Lægemiddel

Håndtering

Bariumsulfat

Omrystes før brug.

Overskydende, fortyndet kontrast kasseres efter endt undersøgelse.

Jodholdig kontrast

Kontrolleres visuelt før brug. Kontraststoffet skal være en klar, farveløs til gul opløsning. Der må ikke være krystaller eller bundfald i flasken.

Der må, iflg. hygiejneinstruks 5.1.8., gerne trækkes jodholdigt kontraststof op i så store mængder, at der kan doseres fra samme sprøjte til flere patienter. Dette skal gøres i overensstemmelse med instruksen Kontrast – CT – Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange, eller ved brug af MEDRAD® Transfer Set og et sæt MEDRAD® sprøjte- og slangesystem, så der ikke er risiko for krydskontamination.

Ved dosering til en patient af gangen, skal kontraststoffet trækkes op umiddelbart inden brug.

Kontraststof i uoriginal emballage, må ikke varmes i varmeskab.

Gadolinium

MR kontrast

Kontrolleres visuelt før brug. Kontraststoffet skal være en klar, farveløs opløsning og der må ikke findes partikler i.

Der må gerne dispenseres kontraststof til flere patienter fra samme glas, når membranen desinficeres med ethanol 75 – 90 % før hvert anbrud.

Fluorid

UL kontrast

Hvidt pulver blandes med væske efter instruktion i pakken, så det bliver en hvid, mælkeagtig opløsning.

Hvis der ses partikler, eller opløsningen ikke er ensartet, skal produktet kasseres.

Hvis opløsningen ikke anvendes umiddelbart efter tilberedning, skal denne rystes igen før anvendelse.

Heparin

Lidokain

Buscopan

Diazepam

Kontrolleres visuelt før brug.

Væsken skal være klar, og der må ikke findes partikler heri.

Akutbakker

Hvis akutbakken har været åbnet, skal den sendes retur til sygehusapoteket, også selv om der ikke er brugt noget fra den.

Dispensering

Enhver lægemiddeldispensering forudsætter patientidentifikation efter gældende retningslinjer. Alle, der administrerer medicin, har et selvstændigt ansvar i forbindelse med dette.

Yderligere information findes i de regionale retningslinjer, se links under punktet Referencer.

Bortskaffelse

Kontrast og medicinrester bortskaffes som klinisk risikoaffald. Medicin og kontrastrester kan hældes på en dunk, som markeres ‘klinisk risikoaffald’. Denne bortskaffes af portørerne. Bortskaffelse kan og ske i de gule spande til klinisk risikoaffald. Al vores medicin og kontrastaffald må blandes.

Dagrenovation

Gennemskyllede remedier og kompresser vædet med isotonisk NaCl tilsat heparin.

Afløb

Isotonisk NaCl uden lægemiddel.

Referencer

Kontrast – Tilladelse, ansvar og dokumentation

Medicinering – Opbevaring af lægemidler

Sortering og bortskaffelse af medicinaffald

2.1 Håndhygiejne

5.1.8 Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Medicinering - Lægemiddeldispensering

Kontrast – CT - Faste, peroral kontrast, intravenøs kontrast, centralt venekateter, PICC Line og højtryksport

Kontrast – CT – Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange