Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver for sygeplejersker i kirurgisk ambulatorium

 

Formål:

At der ydes patienter i ambulatorierne ensartet sygepleje, og at de kan forvente et veltilrettelagt forløb.

 

Definition af begreber:

EPJ: Elektronisk Patientjournal, også kaldet CCS, Clinical Suite – elektronisk patient dokumentations database.

KRAM-screening: En screening for risiko faktorer omkring Kost, Rygning, Alkohol og Motion, som dokumenteres i EPJ. Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet (KRAM)

Forambulant samtale: information og klargøring til operation, koordinering af anæstesitilsyn, præoperative prøver, dokumentere i EPJ og lave KRAM-screening forambulant samtale før operation (rev 2013).docx

 

Beskrivelse:

Gennemgå kort journalerne for at få et overblik over:

 • • Om pt. kommer til: forundersøgelse, klinisk undersøgelse, operation eller svar på mikroskopi eller anden diagnostisk undersøgelse.

 • • Finde patientaccept skemaer frem til kirurgerne - findes i mappe på ambulatoriets kontor, eller udprintes fra PRI-dokumentet: Patientaccept

 • • Patientvejledninger, afhængig af operation

 • • Tjekke at der er lagt kontaktkort i til udlevering med navn på den tildelte kontaktperson jf. Kontaktperson ved kirurgisk afdeling

 

Gør de stuer klar, du vil bruge til dagens program:

 • • Start computeren på undersøgelsesstuen lægen logger selv ind.

 • • Tjek papirer: anæstesiskema, tjekliste til anæstesi.

 • • tjek at der er fyldt op i skabet

 • • tjek at undersøgelseslejet fungerer

 • • tjek at operationslampen virker

 • • evt. starte ultralydsscanneren

 • • evt. finde frem til operationer,

 • • evt. finde rectoskopibordet frem og tjekke indholdet på det.

 • • evt. finde videotelefon hvis der ikke er fysisk tolkebistand til en patient der kræver tolkning

 • • gør samtalerummet klar og tænd for computeren og EPJ og Booking system.

 

 

Patientkontakten:

 • • Præsenter dig og byd patienten velkommen

 • • Tag patienten med ind på undersøgelsesstuen efter aftale med lægen. Hvis der er ventetid oplys da patient om, hvor lang ventetid der er og hvorfor.

 • • GÅ SÅ VIDT MULIGT med ind til undersøgelsen, især ved udenlandske læger, hvis der forudses kommunikationsproblemer pga. sproget.

 • • Hvis du skal lave en forambulant samtale med patienten, gør da næste patient klar til lægen - og lav forambulant samtale imens forambulant samtale før operation (rev 2013).docx

 • • Udlever kontaktpersonskortet, hvis ikke lægen har gjort det, og informer om formålet med kontaktpersonen.

 • • Hvis du skal assistere til en operation i ambulatoriet følg da de enkelte instrukser herfor i PRI

 • • Skal der ydes videotolkning skal udstyret sættes op og klargøres inden patienten kommer på stuen. Tjek at der står et nr. på den tolk der skal ringes op.

 

Efter dagens program:

 • • ryd op på stuerne

 • • fyld op på stuerne

 • • sluk for computere

 • • tøm alle skraldespande

 • • Instrumenter kommes i en klar plastikboks i skyllerummet og bringes ved dagens afslutning over i skyllerummet på OP.

 • • Tjekke næste dags program, om der er instrumenter klar.

 • • Omstille kir.amb. telefonen 50621 til 50615, hvis ambulatoriet lukker tidligt eller der ingen aktivitet er næste dag.

  

Ugentlige og månedlige tjekpunkter og rengøringsopgaver:

 

Onsdag:

 • • Rydde op i depotet samt fylde op med sterile varer fra sterildepotet på OP.

 • • Bestille depotvarer til torsdag. Kurven med kortene afleveres til SSA i pakkerummet.

 • • Opfylde mappe med patientaccepter

 • • Opfylde dueslag med skriftligt materiale.

 • • Finde puder til sterilisationsstuerne

 

Fredag:

 • • Tjekke at ILT og SUG virker på hver stue

 • • Lave kuverter til sædprøve

 • • Tømme tøjsække på undersøgelses stuerne.

 • • Smide hovedpuderne fra sterilisationsstuerne til vask. Lægges i vognen i affaldsrummet ved depotet.

 • • Vaske tastatur, telefon og BT manchet på stuerne.

 

Hver måned:

 • • Rengøre ilt og sug aggregat

 • • Checke Rubensmasker på alle stuer

 • • Sidste fredag; smide puder til vask

 • • Første mandag; finde rene puder til stuerne

 

Hver 3. Måned:

 • • Kontrollere holdbarheden på sterile varer og evt. fylde op

 

Hvert halve år:

 • • Rengøre skabe i undersøgelsesstuer

 • • Rengøre depotet.

 

Gipsebordet og rectoskopibordet rengøres hver gang det har været i brug. Afslutningsvis kommes et blåt sengeovertræk over gibsebordet. Rectoskopibordet dækkes med et grønt stofstykke.

 

Referencer:

DDKM: 2.2.2 Skriftlig informationsmateriale

DDKM: 2.3.2 Sundhedsfaglig kontaktperson

DDKM: 2.6.2 Modtagelse af elektive henviste patienter

DDKM: 2.16.2 Identifikation af sundhedsmæssig risiko, STM instruks: Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol og fysisk inaktivitet (KRAM)

DDKM: 2.16.3 Intervention overfor pt. Med sundhedsmæssig risiko, STM instruks:Intervention ved overvægt, Intervention ved overforbrug af alkohol, Intervention ved mangel på fysisk aktivitet, Rygning, samtale og intervention på Sygehus Thy-Mors