Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CPAP- behandling

Formål

 • • At stabilisere respirationen. Flowet i den opvarmede, fugtede luft bestemmer det modtryk, barnet får, og ved at tilsætte ilt til luften kan man efter behov sikre barnet et passende ilttilskud

Definition af begreber

CPAP er en overtryksbehandling, hvor barnet får et overtryk ved inspiration, og ånder ud imod en vandmodstand, for dermed at få en bedre lungefunktion og iltoptagelse.

 

 • • CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

 • • Compliance: Eftergivelighed

 • • Apnø: Vejrtrækningsstop

Beskrivelse

Nasal CPAP har gennem mange år været den foretrukne første behandling af spædbørn med respirationsproblemer.

 

Nasal- CPAP har flere forskellige virkninger

 • • Det positive tryk modvirker alveolernes tendens til at falde sammen, således at atelektasedannelse forebygges eller ophæves

 • • Lungekarmodstanden falder, hvorved iltningen bedres

 • • Det øgede alveoleareal bedrer iltningen til blodet

 • • Optimal lungevolumen øger compliance og letter ventilationen

 • • Der sker en lettere mobilisering af sekret i luftvejene

 • • Respirationen bliver mere stabil og regelmæssig, og apnøtendensen reduceres.

 

Indikationer for CPAP-behandling

 • • På neonatalstuen: Neonatale respirationsforstyrrelser

 • • Aspiration

 • • Respiratorisk Distress Syndrom (RDS)

 • • Børn med RS-virus, der har kliniske symptomer så som

 • • Besværet vejrtrækning samt indtrækninger

 • • Hoste og sekretproblemer

 • • Problemer med at opretholde SAT> 90

 • • Sjældent – Børn med pneumoni

 • • Børn med store mandler eller blød gane, der kan have søvnapnø

Bivirkninger/ulemper ved CPAP

 • • Øget sekretdannelse

 • • Pneumothorax (MEGET sjældent forekommende)

 • • CO2 ophobning. Paradoksreaktion (meget sjælden)

 • • Luft i maven

 • • Næsedeformiteter (sår og ømhed omkring næsebor og slimhinde, forskubbelse af næsens skillevæg, skillevægsnekrose)

Udstyr til opsætning af CPAP

 • • Oxymixer

 • • Fugter

 • • Fisher & Paykel-sæt til CPAP

 • • Sterilt vand

 • • Benveniste-ventil

 • • CPAP-næse, vælges til det enkelte barn så størrelsen er rigtig

 • • Bomuldshue eller CPAP hue

 • • Bændler

 • • Manometer

Opsætning

Se E-learning om Nsal CPAP

 

 • • Se vejledning i mappe ved CPAP-sættene

 • • Mixer indstilles på det ordinerede tryk + iltprocent

 • • Daglig pleje: CPAP-næsen skiftes dagligt, gerne i forbindelse med morgenpuslingen. Noteres på obs-skemaet og i Clinical. Næsebor kan smøres med stødpudesalve.

 • • Rengøring: CPAP system skiftes x 1 ugentligt. Husk at notere, hvilken dag det er startet op.

 

Rengøring

Varmelegeme og ledninger er flergangs. Begge dele sprittes af, må ikke komme i vand.
Resten er engangsmateriale, og skal kasseres efter brug.

Systemet skal skiftes hver 7. dag.

Der står et færdigt samlet sæt i medicinrummet.

Benevenist skal gemmes og rengøres.

 

Pleje af barn i CPAP

 • • Barnet lejres i side- eller rygleje med let eleveret hovedgærde. De præmature kan også lejres i maveleje, men husk at fortælle forældrene, at det gør vi kun herinde så længe der er overvågning på børnene

 • • Barnet skal helst have lukket mund, for ikke at miste flow den vej. Brug evt. narresut

 • • Observer tryk på barnets knæ og næse

 • • Barnet kan suges med connector efter behov eller evt. med kateter

 • • De neonatale børn får anlagt sonde og får maden på sonden. Sonden bør stå åben mellem måltiderne, så luften kan komme op fra maven. Sæt evt. en åben sprøjte/skorsten i forlængelse af sonden. Børn der ammes må gerne amme med CPAP, hvis deres respiration og almen tilstand tillader det

 • • Ro-Ro-Ro. Daglig skånsom pusling i samarbejde med forældrene

 • • Når barnet kan klare det gives der små pauser ude af CPAP. F.eks. ved pusling, amning og ved den daglige skiftning af CPAP-næsen

 • • Reducer altid CPAP tryk før barnet lægges i og tages ud af CPAP. Dette for at mindske barnet ubehag og fornemmelse af ikke at kunne få luft.

 • • Undgå at tale hen over barnets seng, når det sover.

 • • Giv barnet mulighed for kropskontakt med forældrene. Så vidt muligt befinder børnene sig hos forældrene og de nyfødte altid HMH.

 • • Lav evt. en ”rede” til barnet, så det føler faste og trygge rammer.

 • • Prøv at samle plejeopgaverne og andre aktiviteter på stuen, så der bliver lange hvileperioder.

 • • Forsøg at undgå unødig berøring af barn, CPAP-sæt og seng, når barnet sover/hviler, for ikke at forstyrre en eventuel dyb søvn.

 

Næsepleje

 • • Alle børn skal have tilset og soigneret næsen minimum x 1 i hver vagt.

 • • Barnets næse observers for symptomer på tryk, herunder rødme, sår og nekrose.

 • • Der aftørres for fugt omkring næsen og hvis der er secret vaskes med van dog tørres efter med tør klud. Huden masseres kort for at stimulere blodforsyningen.

 • • Hvis der vurderes at der er risiko for tryk, smøres med barriere creme

 

Observation af barnet

 • • Respirationsfrekvens, HA og SAT mininum 1 gang i timen, noteres på obs.skema. Ved måling med TINA også: pO2 og pCO2.

 • • Kulør

 • • Temperatur

 • • Tonus

 • • Knirken

 • • Indtrækninger

 • • Apnø

 • • BT ved behandlingsstart

 • • Barnets velbefindende

Referencer:

Neonatologi. Birgit Peitersen, Pernille Pedersen og Ole Pynds. 4. udgave, 2014.