Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoplivning af gravide, Thisted

 

Formål
At sikre varetagelse af særlig terapi hos gravide med hjertestop med henblik på at sikre bedst mulige overlevelseschancer for moderen og i visse tilfælde også for fostret.


Beskrivelse

Denne instruks lægger sig til Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH, Thisted og er en gennemgang af særlige procedurer i forbindelse med hjertestop hos gravide.

Hjertestop hos gravide er overordentlig sjælden: 1:30.000.

Hvis der indtræder akut, svær kardiovaskulær forstyrrelse hos en gravid, skal forholdene omkring foetus altid iagttages.

Sædvanligvis afhænger overlevelse af fostret af moderens overlevelse.

Fysiologiske forandringer i graviditeten efter uge 23-24 som har indflydelse på genoplivning.

 1. 1. Respiratoriske:

 • • Øget ventilation.

 • • Øget iltbehov.

 • • Mindre thorax compliance betyder, at thorax er mindre kompressibelt.

 • • Mindre funktionel residual kapacitet (FRC).

 • • Øger risiko for aspiration pga.

 • • Insufficient cardia sphincter

 • • Øget tryk i ventriklen

 

 1. 2. Kardiovaskulære

 • • Gravide kan have mistet 1200-1500 ml blod, før der er kliniske tegn på hypovolæmi.

 • • Et tegn på hypovolæmi og på klinisk påvirkning kan være påvirket fosterhjerteaktion.

 • • Under graviditet går 20-30 % af hjertes minutvolumen til uterus.

Uterus kan komprimere vena cava og aorta efter uge 20 og fremefter, sådan at op til 30 % af blodvolumen ”fanges” her.  Derfor skal kvinden i venstre sideleje for at displacere uterus, hvis graviditeten skønnes at være 20 uger eller længere. I yderste konsekvens kan der gøres sectio mhp. at redde kvinden, et såkaldt perimortem sectio

 

Hyppigste årsager til hjertestop hos gravide er

 • • Præeksisterende hjertesygdom,

 • • Akut kardiovaskulær sygdom – myokardieinfarkt og dissekerende aortaanurisme samt peripartum kardiomyopatier.

 • • Lungeemboli,

 • • Amnionvæskeemboli

 • • Hypertensive sygdomme under graviditeten (præeklampsi/eklampsi, hypertension),

 • • Sepsis,

 • • Blødning (indre og ydre),

 • • Eksterauterin graviditet.


Fremgangsmåde ved hjertestop hos gravide

 1. 3. Hjertestopdiagnose efter vanlige kriterier

 2. 4. Tilkald hjælp efter vanlige kriterier (hjertestopkald 50112) Oplys det drejer sig om en gravid, og oplys hvor i huset, hun befinder sig (receptionen kalder gyn./obs.bagvagt)

 3. 5. Ved ydre blødning ved trauma akut tilkaldes hjælp ved ortopædkirurger og kirurger Traumekald 50112

 4. 6. Start basal genoplivning i henhold til guidelines

 5. 7. Foretag manuel displacering af uterus til venstre, for at fjerne/minimere cava kompression.

 6. 8. Patientens position 15-25 grader venstre sideleje.

 7. 9. Start forberedelse af akut sectio, hvis gestationsalder skønnes 20 uger eller mere

 8. 10. Som udgangspunkt skal fostret fjernes, hvis den initiale resuscitering ikke lykkes

 

 

Hvis umiddelbar resuscitation svigter

Man skal altid overveje akut kejsersnit, hvis umiddelbar resuscitation af den gravide med hjertestop ikke lykkes.

Bærbart ultralydsudstyr kan understøtte vurderingen af gestationsalder, hvis sådanne oplysninger ikke foreligger.

Man skal sigte efter, at fostret er forløst indenfor 5 minutter efter hjertestops indtræden hos den gravide.

 • • Hvis gestationsalder er mindre end 20 uger, er akut kejsersnit ikke nødvendigt, da den gravide uterus størrelse ikke kompromitterer kredsløbet.

 • • Ved gestationsalder mellem 20-23 uger, vil akut kejsersnit være indiceret for at bedre moderens chance for overlevelse – ikke for overlevelse af fostret.

 • • Ved gestationsalder større eller lig med 24 – 25 uger vil akut kejsersnit bedre overlevelseschancerne for både moderen og fostret

 

 

Basal genoplivning
Basal genoplivning omfatter: Diagnose, alarmering, etablering af frie luftveje, kunstig ventilation, hjertemassage, defibrillering.
(A, B, C, D)

Diagnose

 • • Bevidstløs patient, ingen respiration, ingen puls.

 • • Respiration: Se, hør, mærk.

 • • Se om thorax bevæger sig.

 • • Læg øret til mund og næse og hør om der er respiration.

 • • Mærk om thorax bevæger sig

 • • Er kvinden bevidstløs og uden respiration, kald hjælp og begynd genoplivning.Hjertestop

 1. 11. KALD HJÆLP: HJERTESTOP, tlf. 50112.
  Meld hjertestop: Afdeling, stuenummer.

 1. 12. Frie luftveje (A=airway).

 • • Hovedet bagover, underkæben frem.

 • • Se efter fremmedlegeme.

 • • Sug evt. opkast.

 1. 13. Respiration (B=breathing).

 • • Maskeventilation

 • • Hvis ingen maske

 • • Mund til mund prioriteres, ellers mund til næse: Der blæses langsomt ind til thorax hæver sig.

 • • Brug cricoideatryk om muligt.

 1. 14. Cirkulation (C=circulation)

   1. 1. Hjertemassage:

30 kompressioner, 2 ventilationer.

Hjertemassagefrekvens er 100 pr. minut,

 

   1. 2. Venstre sideleje, 15-25o.

Brug kile eller tæppe

Eller læg kvinden på hjælperens ben.

 

   1. 3. Intravenøs adgang, intravenøs væske, ved blødning blodtransfusion

Balanceret komponentterapi

   1. 4. Defibrillering

Udføres af hjertestopholdet

 

 

Avanceret genoplivning:

 • • Avanceret genoplivning af gravide følger samme retningslinjer som ikke-gravide.
  Hvis umiddelbar genoplivning af den gravide ikke lykkes, og gestationsalder skønnes 20 uger eller mere, kan akut sectio overvejes.

 • • Formålet ved gestations-alder over 20 uger er primært at redde moderens liv.

 • • Formålet ved gestations-alder over 24 uger kan det også øge fostrets overlevelseschancer.

 • • Man skal stile efter, at fostret er forløst inden for 5 minutter efter hjertestops indtræden, men der er også beskrevet succesfuldt resultat ved sectio, der er foretaget senere.


Procedure

 1. 15. Sectio kan indledes med minimalt udstyr, da der i hvert fald indtil kredsløbet evt. bedres, vil være minimal blødning.

 2. 16. Steril teknik prioriteres ikke, og sectio kan udføres andre steder end operationsstue.

 3. 17. Efter forløsning: Pak uterus med servietter, flyt til rygleje og fortsæt genoplivning.

 4. 18. Afvent med antibiotikabehandling og lukning af såret til genoplivning er afsluttet.

 5. 19. Arranger, uden at udskyde sectio, at der er hjælp og udstyr til at varetage neonatal genoplivning. Tilkald akut neonatal hjælp fra Aalborg neonatal center.

 


Post resuscitationsbehandling

Efter succesfuld genoplivning følges standard guidelines for behandling efter hjertestop.

 

Overordnet skal der i tilslutning til gravide på sygehuset forefindes

 • • Instruks og udstyr for genoplivning af både den gravide kvinde og fostret

 • • Kaldeprocedurer for specialerne anæstesiologi, og obstetrik

 

Actioncards

Der er tilknyttet 2 actioncards til denne instruks, Disse er vedlagt som bilag

Hjertestop - Thisted, Hjertestop ved gravid, jordemoder, sygeplejerske, sosa

Hjertestop hos neonatale

Reference

Regional Instruks:

Behandling af hjertestop hos gravide, Aalborg Sygehus, Anæstesiafdelingen.

Genoplivning af gravide, Aalborg Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling

Balanceret komponentterapi Region Nordjylland

British Medical Journal, Vol. 327,29. November 2003.

Resuscitation in Pregnancy

Europæiske guidelines 2015: http://genoplivning.dk/avanceret-genoplivning/europaeiske-guidelines-2015/