Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR artrografi - forberedelse

MR, Billeddiagnostisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

 

Titel:

Instruks for MR-artrografier

Forfatter:

 

Omhandler:

Læger og radiografer, der er medvirkende ved MR-artrografi

Version nr.:

 

En artrografi er i princippet blot en MR-skanning med kontrast indsprøjtet i en ledhule. Formålet med artrografien er at tydeliggøre nogle af de læsioner, der ellers ikke – eller kun med besvær – kan ses på almindelige MR-undersøgelser.
Undersøgelsen vil derfor bestå af en del, hvor kontrasten sprøjtes ind i leddet, og en MR-del, hvor selve MR-undersøgelsen foregår.

Patienten visiteres i princippet efter samme retningslinjer, som andre til MR, med de samme kontraindikationer. Derudover skal patienterne fremvise symptomer eller objektive fund, der taler for at foretaget en MR-artrografi.

Indikationer for MR-artrografi kan være:

 

Knæ:

Postoperative meniskforandringer, hvor det er meget vigtigt at fremstille revnedannelse i meniskerne.

Patienter med bruskforandringer, der er usædvanlige, eller hvor symptomer og MR- / RTG-fund ikke stemmer overens.

 

Skulder:

Mistanke om en Bankart-læsion eller postoperativt efter en sådan, hvor forholdene ved anteriore labrum skal fremstilles i detaljer.

Ustabil skulder med mistanke om SLAP-læsion.

 

Hofter:

Mistanke om labrumlæsion.

Intern springhofte, hvor bursitis ileo pectinea er udelukket ved ultralyd.

Mistanke om mus, hvor konventionel MR og CT ikke har kunnet vise læsioner eller har vist uventet fund.

 

Håndled:

Mistanke om ligamentlæsioner eller læsioner til discus triangulare, hvor forbindelse mellem ledcompartments er vigtige at få fremstillet.

 

Forberedelse til undersøgelse:

Første del af undersøgelsen er en ledpunktur, enten ultralydvejledt eller sjældnere røntgenvejledt. Både røntgen- og ultralydvejledt punktur foretages i et gennemlysningsrum, så man kan se kontrasten fordele sig i leddet.

Teknikken besluttes ved visitationen.

 

Der dækkes op med sterilt bord med følgende opstilling:

Steril afvaskning med sædvanlig farvet afvaskning og krøller

Lang grøn kanyle

2 stk. optrækkerkanyler (lyserød)

Plaster

2 stk. 20 ml sprøjte til kontrasten

1 stk. 10 ml sprøjte til Lidocain

Lidocain til lokalanæstesi 10mg/ml

500ml sterilt NaCl

1 ml GADOVIST 1.0 mmol/ml, blandes op i 500ml NaCl

Overtræk + steril gel til transducer (skab på UL)

2 stk. grøn afdækning (de små stykker, til bordet)

 

Teknik:

Patienten forklares indgrebets art og risici. Man forventer, at al information og diskussion om indikationer og bivirkninger er foretaget af henvisende læge, så det er mest for at berolige patienten, at proceduren gennemgås.

Steril afvaskning. Punkturstedet markeres, og der anlægges lokalbedøvelse ind i ledkapslen. Saltvandsflasken rystes meget grundigt nu, og igen lige før anvendelsen. Der optrækkes fra den blandede MR-kontrast i 2 stk. 20 ml sprøjter. Afhængig af led, som injiceres kan mindre sprøjte bruges, eller man kan optrække flere gange for at få nok væske.

Patienten punkteres ultralydvejledt. Nålen placeres efter nedenstående retningslinjer. Når man mener, nålen er på plads injiceres langsomt en lille mængde røntgenkontrast, og man kan ud fra fordelingen af kontrasten se, om den ligger korrekt eller ej. Kontrasten skal flyde frit fra spidsen af nålen og fylde omslagsfold eller lignende. Når nålen er placeret korrekt skiftes til sprøjten med MR-kontrast. Der injiceres passende mængde fortyndet MR-kontrast. Man tilstræber normalt, at patienten kan mærke spændingen som let ubehagelig, før der er nok kontrast.
Ved alle former for punktur må der ikke være modstand mod injektionen, i hvert fald ikke i starten. Bevæger patienten leddet kan man også mærke at modtrykket ændrer sig en anelse.
Nålen trækkes ud, der afvaskes med sprit for at fjerne farvestoffet, og der påsættes plaster.

Patienten opfordres til at bevæge leddet i yderstillingerne, og flyttes til MR-skanneren, som skal være klar til at modtage patienten. For lang ventetid på skanning forringer MR-undersøgelsen signifikant.

Ved en mislykket ledpunktur får patienten i stedet en intravenøs injektion af dobbelt dosis MR-kontrast, og patienten skal bevæge sig mest muligt i 15 minutter. Hermed fås en indirekte artrografi, som kan træde i stedet for den direkte.

 

 

Der anvendes normalt følgende sekvenser:

STIR

T1-vægtede med lille FOV og tyndt snit (specielle artrografi med sekvenser) ofte med fatsat.

T2-ortogonalt til STIR.

 

Efter undersøgelsen må patienten foretage alle dagligdags ting. Må dog ikke overbelaste leddet. Kan teoretisk set tage offentligt transportmiddel, men skal være opmærksom på, at leddene kan føles noget usikre. Kontrastvæsken er ude af leddet efter nogle timer, afhængig af anvendte væskemængde.

Billederne beskrives af specielt interesseret radiolog.
Undersøgelsen ophænges ikke til ortopædkirurgisk konference.

 

Koder:

UL:

UXUF15 + TUL 1/2 + NAAD + UXZ70

MR:

UXMF10 + TUL 1/2 + UXZ17 + UXZ20