Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægelig bemyndigelse til jordemødre på Fællesklinik Thisted

 

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse

Referencer

Formål
At beskrive de medikamenter jordemødrene må anvende i deres arbejde på svanger/barsels afdeling og fødegangen.

Definition af begreber
Lægelig bemyndigelse til jordemødrene på Fællesklinik Thisted vedr. anvendelse af lægemidler.

Jordemødre ansat på afdelingen er bemyndiget til selvstændigt at administrere følgende emner under forudsætning af, at jordemoderen har gjort sig bekendt med præparatets farmakologi, inklusive indikationer og kontraindikationer, samt er i stand til at diagnosticere og behandle eventuelle komplikationer, som opstår ved brug af præparatet.
Der henvises desangående til
Lægemiddelkataloget.

Beskrivelse


Jordemoderens selvstændige anvendelse af lægemidler

(I henhold til cirkulære n. 149 af 8. august 2001, om jordemodervirksomhed,

§ 3. Jordemoderen må i forbindelse med fødsler:)

Behandling

Lægemiddel og dosering

1) anvende inhalationsanalgesi med dinitrogenoxid-oxygen (N2O-O2) i en blanding med mindst 50 % ilt til den fødende

Min. 50% O2. Max 2 timer i alt. 20 min inhalation – 20 min pause.

Se PRI dokument ”Lattergas som smertelindring ved fødsler

2) anlægge steriltvandspapler

ecblank

3) anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og i vagina

Lidokain med adrenalin 10mg/ml, max. 20ml
Lidokain gel 2 %

4) give barnet K-vitamin

Der gives inj. Konakion 1 mg = 0,1 ml IM til barnet.

5) give kvinden uteruskontraherende midler efter fødslen og

Inj. Syntocinon 10 IE/ml i.m., tilbydes rutinemæssigt til alle fødende post partum.
Methergin inj. 0,2 mg i.m. eller i.v.

6) anlægge intravenøs adgang på den fødende og give isotonisk saltvand.

Isoton saltvand


Generel lægelig bemyndigelse til jordemødrene.

(I henhold til cirkulære n. 149 af 8. august 2001, om jordemodervirksomhed,
§ 4. På sygehuse må jordemoderen efter generel bemyndigelse fra den ansvarlige overlæge anlægge pudendusblokade, foretage hindesprængning og anvende vefremmende medicin og anti-D immunglobulin.)

Behandling

Lægemiddel og dosering

Pudendusblokade

Inj. Lidokain med adrenalin 10mg/ml
Ca. 20 ml (I alt max 400 mg infiltration + pudendus)

Vefremmende medicin

Syntocinon drop: 10 IE Syntocinon i 1000 ml isoton NaCl

Anti-D

Rhesonativ 250 mikrogram = 2,0 ml 1250 IE

Hindesprængning

Må anvendes af jordemødre som led i fødslen

Akupunktur

Må lægges af alle jordemødre, der har gennemgået anerkendt kursus i akupunktur.


Efter generel lægebemyndigelse

Lægemiddeltype

Præparat og dosering

Tbl. Pinex 500mg

1 g PN mod efterveer

Tbl. Ibuprofen 400 mg

1-4 tbl. PN mod efterveer

Lille “Cocktail”
Tbl. Zonoct 10 mg,
Tbl. Pinex
1 gram og
inj. Bricanyl 0,25 mg IM.

Til kvinder tidligt i fødslen, der enten er smertepåvirket eller gerne vil prøve at sove.

Må kun gives én gang uden lægeordination.

Stor ”Cocktail”

Tbl. Zonoct 10mg,

Tbl. Pinex 1 gram,

Inj. Bricanyl 0,25 mg IM og

Inj. Morfin 8-10mg IM.

 

 

 

Må kun gives én gang uden lægeordination.

Antibiotika

Inj. Benzylpenicillin 5 MIE og 2 MIE
Inj. Erythromycin 500mg og
1 g
Inj Clindamycin 600 mg

Til fødende med PROM, eller risiko for GBS, i henhold til gældende instruks.

Morfin 10 mg/ml

Inj. 8-10 mg IM, Må benyttes én gang i løbet af en fødsel i dosis på 8-10 mg. intramuskulært.
Som smertelindring ved normal fødende.

Proctosedyl Rektalsalve

Mod hæmorider.

Salve påsmøres 2-3 X dgl., samt efter afføring

Uterotonika

Cytotec 0,2 mg, 2 tbl rektalt ved atoni.
Infusion Syntocinon 40 IE/L, max infusionshastighed 180ml/time.

Methergin 0,2 mg IM.
Hvis der anvendes Cytotec eller stærk syntocinon infusion skal vagthavende læge orienteres.

Angusta 0,25 mikrogram

25 mikrogram max x 8 pr døgn i 2 døgn, peroral til igangsætning af fødsel, hvis igangsætning er ordineret af en læge.

Mixt. Panodil junior 24 mg/ml

Efter skema til børn forløst med vakuum eller tang


Efter lægeordination
Selvom enkelte præparater kan gives som p.n medicin, kan det også ordineres fra gang til gang.
Nedenstående er afdelingens mest anvendte præparater. Men andre præparater kan naturligvis ordineres.
 

Lægemiddeltype

Præparat og dosering

Antibiotika

Inj. Benzylpenicillin 5 MIE og 2 MIE
Inj. Cefuroxim
1,5 g
Inj. Erythromycin 500mg og
1 g
Inj Clindamycin 600 mg
Supp. Metronidazol 500 mg

Penomax 400 mg

Adrenalin 1 mg/ml

Dosis ½ - 1 ml IV ved anafylaktisk shock.

Atropin 1 mg/ml

Anvendes ved blodtryksfald (med bradykardi) ved fødende med epiduralblokade. Dosis 0,5 mg IV

Diprospan 14/2 mg/ml

14mg(2ml) IM med 24 timers mellemrum

Efedrin 50 mg/ml

Dosis inj. 10 mg (= 0,2 ml) IV
Kun ved blodtryksfald (uden bradykardi) i forbindelse med epiduralblokade til fødende

Naloxon 0,4 mg/ml

Dosis inj. 0,1 mg/kg i.m.
Til nyfødte med oplagt respirationsdepression på baggrund af morfika indgift til moderen.
Læge skal altid orienteres straks herefter. Barnet observeres 6-12 timer efter fødslen.

Trandate 100mg

1-2 tabletter mod hypertension

Trandate 5mg/ml

20 mg (4 ml) IV mod hypertension

Magnesium sulfat 2mmol/ml

Efter instruks mod præeklampsi og eklampsi

Magnesium sulfat

Injektionsvæske 50 ml

Efter instruks mod præeklampsi og eklampsi

Stesolid (Diazepam) Rectioler 4 mg/ml

Dosis 10 mg rektalt ved kramper. Læge tilkaldes straks.

Dostinex 0,5 mg

Efter instruks til laktationshæmning.

Xylocainspray

1-2 sprøjt som lokalbedøvende.

Inj. Tranexamsyre 1g

Må findes frem og evt opstartes som langsom indgivelse I.V ved voldsom pågående blødning >500ml. Se instruks for post partum blødning.Referencer

 

Cirkulære om jordemodervirksomhed