Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abortus habitualis             

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende udredning og behandling af kvinder med gentagne spontan abort

Definition af begreber

SKS-kode: DN969

Tre eller flere spontane aborter i træk.

Beskrivelse

Baggrund

Sandsynligheden for spontan abort på et tidspunkt, hvor graviditeten kan påvises ved ultralydsscanning eller histologisk, er 11 %.

Årsager

Hyppigste årsag til spontan abort er føtale kromosomanomalier, hvoraf de fleste er ”de novo” mutationer hos fosteret.

Alkoholindtagelse i første trimester øger risikoen for abort.

Rygning, mere end 4 kopper kaffe om dagen samt hård motion er mistænkt for at øge risikoen for spontan abort.

 

Ved gentagne spontane aborter må parentale koromosomale translokationer eller uterusanomalier overvejes som årsag.
Øvrige mulige årsager kan være abnorme immunologiske responsmønstre hos kvinden,
bl.a. tilstedeværelse af forskellige autoantistoffer, abnorm cytokinproduktion eller mangel på mannan-bindende lectin.
Ikke-immunologiske faktorer som defekter i koagulationssystemet og forhøjelse af LH i proliferationsfasen er også beskrevet som årsager til abortus habitualis.

Hyppighed

Ca. 2-3% af alle kvinder, som forsøger at få børn, vil opleve abortus habitualis.
Risikoen for at næste graviditet ender i klinisk erkendt spontan abort er:


Antal tidligere spontanaborter
0:       11%
1:       15%
2:       25%
3:       45%
4:       55%

 

Tilstedeværelse af autoantistoffer i permanent og signifikant øget koncentration, tilstedeværelse af bestemte HLA.DR vævstyper, alder over 40 år, og tidligere 2. trimester aborter øger risiko for abort i forhold til ovenstående angivelser.

Dispositioner

Polycystisk ovariesyndrom, antifosfolipid syndrom og mange autoimmunsygdomme, herunder thyroidealidelser er relateret til abortus habitualis.

Diagnose

Når kvinden får diagnosticeret sin 3. konsekutive spontane abort, skal hun tilbydes udredning af mulige årsager.

Differentialdiagnoser

Gentagne, spontant resorberede ekstrauterine graviditeter kan ofte vanskeligt skelnes fra spontane aborter, hvis der ikke foreligger histologi, eller hvis intrauterin graviditet ikke er påvist ved ultralydsscanning.

Udredning

Patienterne henvises til Gynækologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital.

Inden henvisning foretages vandscanning for at udelukke intrauterine processer.

Ved den videre udredning i Aalborg tages stilling til karyotypering af parret samt undersøgelser for trombofili-faktorer, autoantistoffer og hormonstatus.

 

DSOG guideline - abortus habitualis