Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut sternotomi ved nyopereret hjertepatient

Beskrivelse

Fremgangsmåde

 • • Vagthavende sepciallæge på TIA tager beslutning om akut sternotomi.

 • • Tilkald hjælp fra kollegaer og ring til Omstillingen på 22011 og meld "akut sternotomi på TIA-stue". Sørg for at give personalet i Omstillingen tydelig besked om, hvilken Afdeling og stue du ringer fra. Personalet i Omstillingen melder tilbage til TIA på tlf. 61845 når der er opnået kontakt til alle personer på kaldelisten.

  • Omstillingen kalder nu:

 1. 1. T-bahvagt (DECT 64681)

 2. 2. TV-operationssygeplejerske (DECT 64692)

 3. 3. TV-anæstesisygeplejerske (DECT 61720)

 4. 4. Perfundør (DECT 64718)

 • • Åbn akutskabet ved plads 4

 • • Bordet der er markeret med en orange seddel, hvorpå der står skrevet "ANVENDES TIL AKUT STERNOTOMI + GULVSUG" køres frem.

 • • Akutskabet forbliver åbent, så det er klar til, at thoraxkirurg og operationspersonale kan finde det nødvendige.

 • • Akutbordet indeholder Klorhexidin (farvet), sterilpakket operationskasse med operationsinstrumenter, defibrilleringsskeer til intern defibrillering og steril sugeslange til stærkt gulvsug.

 • • Tænd halogenspots i loftet.

 • • Elektroder omplaceres.

 • • Forbinding på sternumcikatrice fjernes.

 • • Sygeplejerske afspritter thorax med Klorhexidin, om muligt 2 gange. Afdæk patienten om muligt.

 • • Operationskassen med instrumenter åbnes sterilt.

 • • Operationspersonale/kirurg iføres hat, mundbind, kittel og sterile handsker.

 • • Kassen placeres på bordet, så thoraxkirurgen selv kan nå instrumenterne.

 • • Operationskassen indeholder saks, pincet, ståltrådsklipper, kraftig nåleholder, spærrer, servietter og kompressor.

 • • Hvis ikke thoraxkirurgen eller operationspersonalet er ankommet, påbegynder TIA-sygeplejerske eller anæstesilæge at klippe suturer/fjerne agraffer. TIA-sygeplejerske og anæstesilæge skal være iført hat, mundbind, sterile handsker og om muligt kittel til førnævnte procedure.

 • • Stærkt gulvsug kobles til vakuumudtag i væggen ved patienten og monteres med steril sugeslange direkte på sugepose, hvorpå der står "patient". Forinden skal hvis connection fjernes. Man skall obs. på, at sugeslangen forbliver steril.

 • • Vær behjælpelig med at finde utensilier til thoraxkirurg og operationspersonale.

Husk defibrillator, akutmedicinkasse.

Operationssygeplejersken har tilkaldevagt fra hjemmet fra kl. 22.15 – 07.15 samt fra lørdag kl. 07.15 til mandag morgen kl. 07.15 samt på helligdage.

Perfusionist har tilkald fra hjemmet mandag til torsdag fra kl. 15.30 – 08.00 samt fra fredag til mandag morgen og på helligdage fra kl. 15.00 – 08.00.

Anæstesisygeplejersker er i huset, også i vagterne.

Liste med telefonnumre ved tilkald fra hjemmet findes, udover i Omstillingen, i TIA's vagtrum.

Operationspersonalet er ansvarlig for opfyldning af akutskabet og skal sørge for, at der er relevant udstyr på TIA, inden de forlader huset i vagtperioder.

Formål

Formålet er at sikre ensartet og hurtig indsats ved akut sternotomi på Thoraxintensivt Afsnit (TIA), hvilket vil øge patientens mulighed for overlevelse uden varige mén.