Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TIPS-behandling

Beskrivelse

Indikation for TIPS-behandlling

(Transjugulær Intrahepatisk Portosystemisk Shunt)

 1. 1. Akut variceblødning, som ikke kan behandles sufficient medicinsk eller endoskopisk. Medicinsk behandling omfatter nedsættelse af portatrykket med terlipressin samt antibiotika. Der udføres om muligt akut endoskopisk varicebanding, evt. kombineret med Sengstakensonde eller Dani-stent. Kan foretages hos patienter, der er i hepatisk coma.

 2. 2. Gentagne variceblødninger, som trods maksimal medicinsk behandling kombineret med endoskopisk terapi ikke lader sig behandle tilstrækkeligt. Behandlingen her omfatter beta-blokade med propranolol evt. kombineret med langtidsvirkende nitrat (sosorbidmononitrat).

 3. 3. Refraktær ascites.

 

Generelt inden henvisning til gastro-hepatologisk afdeling V, Aarhus Sygehus

Der bør foreligge en UL af lever og galdeveje inkl. doppler for at vurdere

 1. 4. graden af portal hypertension

 1. 5. grad af shuntning

 2. 6. flowforhold i levervener og vena porta (specielt om der er portatrombose)

 3. 7. og om der er fokale processer i leveren

 

Patienten skal vurderes mhp. højresidigt hjertesvigt med ekkokardiografi. Der ønskes samtidig vurdering af venstre ventrikels pumpefunktion.

 

Der bør foreligge et alfa-føtoprotein, der ikke er ældre end 3 mdr., samt frisk koagulationsstatus.

Man bør, inder der tages kontakt til afd. V, have dannet sig et overblik over patientens funktionsniveau op til indlæggelsen.

Der bør udregnes et Child-Pugh score.

 

Patienten vurderes mhp. relative og absolutte kontraindikationer - se disse.

 

Ved indikation 2 og 3 bør der foreligge frisk reaktionstidsmåling.

 

Ved indikation 3 bør der foreligge 3 døgns urin opsamling mhp. saltudskillelse.

 

Ad 1

Ved denne tilstand skal TIPS'en anbringes inden for få døgn, og det er derfor afgørende, at der hurtigst muligt udføres relevante undersøgelser.

Patienten konfereres telefonisk med bagvagten på Medicinsk afd. V mhp. overflytning.

 

Ad 2

Denne patienttype har været i endoskopisk behandling i et længere forløb og vil ved levervene-
kateterisation have fået påvist en vedvarende høj gradient trods maksimal medicinsk
behandling med betablokade, evt. kombineret med langttidsvirkende nitrat (isosorbidmononitrat). .

Forundersøgelser som værende anført under akut blødning. Patienten kan henvises til vurdering pr. brev.

 

Ad 3

TIPS-anlæggelse kan planlægges elektivt hos patienter, som trods intensiv diuretisk behandling (spironolakton og furosemid) og saltrestriktion regelmæssigt må ascitesdræneres. Malign ascites skal udelukkes. Kun på patienter i leverfunktionsgrupperne Child-Pugh A og B.

 

Kontraindikationer

 • • Højresidigt hjertesvigt med højt centralt venetryk

 • • Polycystisk leversygdom

 • • Svær akut eller fremadskridende leversvigt

 

Relative kontraindikationer

 • • Infektioner

 • • Svær encefalopati

 • • Portatrombose

 

Efterkontrol

I Aarhus vil patienten efterfølgende blive observeret på intensivt afsnit, indtil tilstanden er stabil. Herefter overflyttes patienten enten til afd. V eller til henvisende afdeling mhp. døgnurin og reaktionstidsmåling i dagene efter TIPS-anlæggelsen.

 

Patienter, der har fået foretaget elektiv eller akut TIPS på indikationen blødning, skal UL-skannes indenfor 1. uge samt efter 3, 6 og 12 måneder. Derefter kun på klinisk indikation. 

 

Patienter, der har fået foretaget elektiv TIPS på indikationen refraktær ascites, skal ikke følges rutinemæssigt ved UL-skanning. Skanningen foretages udelukkende på klinisk indikation.

 

Komplikationer

 • • Akutte komplikationer ses i 1-2% af tilfældene i form af:

 • • Hæmoperitoneum

 • • Hæmobili

 • • Akut leveriskæmi

 • • Perforation af cor

 • • Sepsis

 

Kroniske komplikationer

 

 • • Shuntstenose

(10-30 %)

 • • Encefalopati

(5-10 %)

 

 

Ved mistanke om en shuntstenose udføres en TIPS-flebografi og efterfølgende dilatation.

Ved tegn på vedvarende encefalopati forsøges pt. behandlet med specielle aminosyretilskud (Bramino pulver; Generaid pulver eller LOLA pulver - se særskilte instrukser herom) og samtidig overvejer man, om denne patient er transplantationskandidat.

 

Medicinsk efterbehandling

Ingen fast medicinering, f.eks. i form af heparin eller acetylsalicylsyre. Eventuel beta-blokkerbehandling seponeres umiddelbart og en vanddrivende behandling halveres døgnet efter TIPS anlæggelse.