Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bortskaffelse af tom medicinemballage o.lign. med persondata

Formål

Formålet er i overensstemmelse med gældende lovgivning at sikre fortrolighed og hensigtsmæssig omgang med tom medicinemballage o.lign. med persondata.

 

Definition af begreber

Ikke relevant

 

Beskrivelse

Tomme medicinbægre, doseringsæsker, sprøjter, infusionsflasker og lignende mærket med persondata skal bortskaffes svarende til hvad indholdet i øvrigt er. Der skal indtil destruktion tages højde for at emballagen opbevares utilgængeligt for uvedkommende på patientstuer såfremt der er persondata på emballagen. Dvs. enten via afrivning af etiket, påklæbning af overdækningsetiket, overstregning med sort tus eller anbringelse af den tomme medicinemballage i en lukket beholder.

 

  • • Medicinbægre og doseringsæsker kan bortskaffes i almindelige affaldssække i skyllerummet.

 

  • • Infusionsposer, sprøjter mv. kan bortskaffes på sædvanlig vis i henhold til regler for håndtering af risikoaffald.

 

Referencer