Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi, intensiv behandling af lymfødem

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter, der er blevet henvist med behandlingskrævende lymfødem, hvor omkredsforøgelsen for OE er mindst 2 cm, og UE mindst 3 cm, og som er generet af deres lymfødem.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises fra sygehusafdeling. De indkaldes til undersøgelse og dernæst opstart af behandling.
Behandlingen varetages af fysioterapeuter, som er uddannede lymfødem terapeuter.

 
Før patient kontakt
 • • Journaloplysninger indhentes omkring tidligere operationer, behandlinger, og andre sygdomme, der kan have relevans for den kommende behandling.

 • • Fysioterapeuten tager kontakt til patienten, enten per telefon, eller per brev og der aftales dato til første møde.

 
Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At afdække patientens aktuelle helbredstilstand mhp. videre behandling.

Anamnese, der spørges ind til:

 • • Patientens psykiske ressourcer

 • • Smerter

 • • Andre lidelser i bevægeapparatet

 • • Tidligere sygdomme

 • • Detaljer om årsagen til lymfødemet, hvis denne kendes

 • • Eventuelle kontroller hos onkologisk ambulatorium. (for patienter med cancer)

 • • Fritidsaktiviteter

 • • Aktuelle arbejde

 

Inspektion
 • • Lymfødemets form

 • • Mærker efter tøj

 • • Infektionstegn (farve rødme hævelse)

 • • Stråleskader

 • • Svamp

 

Palpation
 • • Ømheder

 • • Temperatur

 • • Tumorer

 • • Lymfeknuder

 • • Stemmerstegn

 • • Pitting

 • • Viskositet

 

Funktionsevne
 • • Ledbevægelighed

 • • Pareser

 • • Samarbejdsevne og motivation

 

Patienten informeres om:
 • • Behandlingens varighed

 • • Hvad behandlingen omfatter

 • • Hvad der kræves af patienten

 • • Hvad patienten kan forvente sig af behandlingen

 

Konklusion/Vurdering
 • • Der konkluderes på undersøgelsen og ud fra konklusionen instrueres og informeres patienten om, hvordan behandlingen fremover vil udarte sig.

 

Den fysioterapeutiske intervention

Formål

 • • Hindre patientens lymfødem i at hæve yderligere op.

 • • Reducere lymfødemet

 • • Stabilisere lymfødemet med en støttestrømpe/-ærme/-handske

 • • Patienten oplever færre gener i form af smerter og tung/trætheds fornemmelser.

 • • Forebygge hudproblemer

 • • Patienten er i stand til selv at gennemføre hudpleje og hjemmeøvelser.

 

Kontraindikationer
 • • Akut dyb venetrombose i området

 • • Akutte inflammationer i området

 • • Strålebehandling i området, afsluttet inden for 6 uger

 • • Alvorlig åreforkalkning, (arteriosklerose) eller andre iskæmiske vaskulære tilstande.

 • • Ubehandlet dårligt hjerte

 • • Betændelse i huden, herunder Rosen

 • • Ubehandlede, eller betændte sår.

 • • Feber

 

Vellykket lymfødembehandling kræver en høj patient compliance. Hvis patienten ikke kan, eller vil, udføre vedligeholdende behandling så som øvelser, hudpleje, og daglig brug af kompressions strømper/ærme/handske tilbydes der ikke Komplet Lymfødem Behandling.

 

Indhold
 • • 3 M bandage 2 gange om ugen i 4-6 uger (ikke weekend), indtil lymfødemet er stabilt.
  Patienten instrueres i hudpleje og aktive individuelle øvelser til hjemme brug.

 • • Når lymfødemet er stabilt, skal patienten tage kontakt til kommunen og få bevillingen.

 • • Behandlingen fortsætter indtil kompressions materialet kommer, evt. med større tidsinterval hvis lymfødemet ikke tiltager.

 • • Når kompressionsmaterialet er kommet, hjælper fysioterapeuten til ved afprøvningen af det, og patienten får det med hjem til daglig benyttelse.

 • • Patientens forløb holdes åbent. Der holdes telefonisk kontakt til patienten til kompressionsmaterialet fungerer tilfredsstillende, herefter afsluttes patienten.

 

Afslutning af patienter
 • • Når kompressionsmaterialet opfylder den forventede funktion, at holde lymfødemet stabilt i den reducerede størrelse, skal patienten selv bestille sæt nummer 2.

 • • Nogle patienter behøver opfølgende lymfødem behandling. Disse afsluttes ligeledes. Ved behov for ny henvisning til behandling, skal patienten selv henvende sig på henvisende afdeling.

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med information, behandling og instruktion af patienter med behandlingskrævende lymfødem, med henblik på at:

 • • Fremme kvalitet og ensartethed i den fysioterapeutiske intervention.

 • • Fysioterapeuten kender til indholdet i, fremgangsmåden og rammerne for interventionen til ovennævnte gruppe.

 

Definition af begreber

Lymfødem
Ophobning af proteinrig lymfevæske, som følge af lymfestase. Lymfødem kan kun transporteres væk via lymfesystemet.

 

Komplet lymfødem behandling ifølge Földi
Manuel drænage, bandagering med bandage, øvelser, samt hudpleje.

 

Manuel lymfødem drænage
En speciel form for drænage, som øger cirkulationen i lymfebanerne, så den ophobede lymfevæske transporteres væk fra interstitset.

 

Bandagering
Bandagering forbedrer resultatet fra drænagen, da det har en gunstig virkning på trykforholdene i vævet.

 

Bandager
Bandager som ikke strækker sig ret meget. Dette giver et lavt hviletryk (det tryk som bandagen giver på vævet, når muskulaturen er afslappet) og et højt arbejdstryk (det tryk som en aktiv muskel giver mod bandagen) og medfører at bandagen kan anvendes 24 timer i døgnet, i op til 3 døgn.

 

3M bandage

Engangsbandage i to lag, med samme funktion som en kortstræksbandage. Arbejder aktivt i 4 døgn, kan sidde på i op til 5-6 døgn.

 

Øvelser med bandage
Påvirker effekten af kompressionen lavet med bandagen, og medfører endnu en forbedring af trykforholdene og transporten af lymfødem væsken, samt øger cirkulationen.

 

Hudpleje
Hudens beskyttende barriere skal bevares så intakt som muligt, da infektioner eller sår kan forværre et lymfødem. Et evt. samarbejde med læge eller sårsygeplejerske kan være nødvendigt.

 

Referencer

 1. 1. Skandinavisk forum for lymfologi: Pensum fra ”kursus i lymfødem behandling” 2008

 2. 2. Fysioterapeuters faggruppe for lymfødembehandling – Anatomi/fysiologi

http://www.lymfoedembehandling.dk/Fagligt/Lymfodembehandling/

 1. 3. Fysioterapeuters faggruppe for lymfødembehandling
  http://www.lymfoedembehandling.dk/Fagligt/Anatomifysiologi/

 2. 4. Manual om lymfødembehandling – Ålborg Sygehus
  http://www.aalborgsygehus.rn.dk/NR/rdonlyres/DE9739AC-95D8-4765-A2AB-A28DCEC7B7C2/0/MANUALLYMF%C3%98DEMBEHANDLING01092007.doc

 3. 5. Lympha Press Mini
  http://www.hmi-basen.dk/blobs/brugsvejl/10424.pdf